De GLI biedt gemotiveerde mensen met overgewicht of obesitas de mogelijkheid om onder begeleiding te werken aan het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een kostenonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de herijking en indexering van de maximumtarieven voor de GLI leidt tot een significante stijging per 2023.

De GLI biedt gemotiveerde mensen met overgewicht of obesitas de mogelijkheid om onder begeleiding te werken aan het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Dit is heel waardevol omdat een gezonde leefstijl verergering van gezondheidsproblemen kan voorkomen of zelfs gezondheidsproblemen kan terugdringen. De GLI is daarmee een belangrijke vorm van preventieve zorg en essentieel voor de implementatie van passende zorg  

Sinds de introductie van de GLI in 2019 groeit het aanbod en kunnen deelnemers op steeds meer plekken in Nederland terecht. Mensen die in aanmerking komen voor GLI betalen hiervoor geen eigen bijdrage omdat door het RIVM erkende zorgprogramma’s volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment zijn dat: Coaching op Leefstijl (CooL), SLIMMER, BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging (SSiB).

Kostenonderzoek
De maximumtarieven 2019-2022 zijn gebaseerd op een pilot met het zorgprogramma CooL in twee regio’s. De afspraken die twee zorggroepen en een zorgverzekeraar destijds hebben gemaakt over deze pilot vormden de basis voor de onderbouwing van de maximumtarieven bij de inwerkingtreding van de regelgeving per 2019. Sindsdien zijn de maximumtarieven jaarlijks geïndexeerd.

Omdat de NZa in de afgelopen jaren verschillende signalen heeft ontvangen dat de maximumtarieven voor de GLI niet kostendekkend zijn, hebben we besloten om een kostenonderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de kosten en tijdsbesteding van aanbieders van de GLI en om te komen tot passende maximumtarieven. Aangezien de daadwerkelijke kosten en tijdsbesteding niet te meten zijn bij zorgaanbieders hebben we ervoor gekozen om deze normatief te onderbouwen.

Maximumtarieven
De resultaten van het kostenonderzoek leiden tot een herijking van de maximumtarieven voor de GLI met gemiddeld 28,71%. Deze significante stijging wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Zo is uit het onderzoek gebleken dat de integrale kostprijs per declarabel uur hoger is. Daarnaast is het aantal minuten indirect patiëntgebonden tijd hoger gebleken, zowel voor individueel consulten als groepsbijeenkomsten. Bovenop op de stijging als gevolg van de herijking komt de indexering.

Aan de hand van de resultaten van het kostenonderzoek en de berekening van de nieuwe maximumtarieven zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter in staat zijn om afspraken met elkaar te maken zodat de GLI in nog meer regio’s toegankelijk wordt. Hetzelfde geldt voor zorggroepen en uitvoerders in het geval van onderlinge dienstverlening bij hoofd- en onderaannemerschap.

De NZa blijft de ontwikkeling van de GLI de aankomende jaren nauwgezet volgen. Het is een jonge zorgsoort die volop in beweging is. Dat vraagt om continue monitoring, en overleg met partijen om te bezien of aanpassing van de regelgeving in de toekomst nodig is in verband met bepaalde ontwikkelingen. 

Benieuwd naar goede voorbeelden uit de praktijk?
Inmiddels zijn er veel goede voorbeelden van initiatieven uit de praktijk die de GLI laten vliegen. Waarom zorggroepen een belangrijke verbindende factor zijn om de GLI in de regio aan te bieden? Dat leggen we uit in het artikel ‘Bundelen van lokale expertise’. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Significante stijging maximumtarieven GLI per 2023
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 04 jul 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!