Dit moet voor patiënten leiden tot beter begrip van informatie over geneesmiddelen

Geneesmiddelen krijgen beter te begrijpen medicijninformatie door gebruik van uniforme pictogrammen. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgesproken met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van geneesmiddeleninformatie, zoals farmaceuten en apothekers. Er wordt een uniforme pictogrammenset ontwikkeld, waarmee op een compacte, herkenbare en begrijpelijke manier het gebruik van medicatie wordt uitgelegd. Dit moet voor patiënten leiden tot beter begrip van informatie over geneesmiddelen.

Minister Kuipers: “Ik vind het erg belangrijk dat mensen bewust zijn van de medicijnen die ze gebruiken, en dat ze weten hoé ze die moeten gebruiken. Pictogrammen kunnen hierbij helpen, doordat ze herkenbaar, duidelijk en eenduidig zijn. Dit helpt mensen de medicijninformatie beter te begrijpen en daarmee medicijnen beter te gebruiken.

Medicijninformatie
Uit onderzoek (zie Informatiebehoeften van patiënten over geneesmiddelen en Onderzoek naar het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen) is gebleken dat veel mensen de informatie over hun medicijnen, zoals de bijsluiter, niet goed lezen of niet goed begrijpen. Belangrijke informatie kan naast tekst ook op andere manieren duidelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van pictogrammen.

Echter, op dit moment worden er verschillende pictogrammensets gebruikt in medicijninformatie. Hierdoor moet de gebruiker van een medicijn de betekenis van de pictogrammen steeds opnieuw leren. Een nieuwe, uniforme pictogrammenset draagt bij aan meer begrip, beter en veiliger gebruik van medicijnen en een grotere therapietrouw.

Nederland is binnen Europa het eerste land met een initiatief voor het ontwikkelen van een uniforme pictogrammenset. Nederland zal het belang hiervan ook in gesprekken in Europa onder de aandacht brengen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Introductie nieuwe pictogrammen voor beter medicatiegebruik
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 09 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!