Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar ontvangen elke twee jaar thuis een uitnodiging voorhet gratis bevolkingsonderzoek naar darmkanker

De deelname aan bevolkingsonderzoek naar darmkanker ligt in kwetsbare wijken lager dan in de rest van Nederland. Het Erasmus MC gaat onderzoek doen naar de redenen hiervoor. Promovendus Sanne Pluimers en Chris Groen van de Twijfeltelefoon ontwikkelden ook meertalige voorlichtingsvideo’s om de kwetsbare wijken in Rotterdam beter te bereiken.

Aan de darmkankerscreening doen jaarlijks veel mensen mee: gemiddeld 71,6 procent in 2021. In de kwetsbare wijken van Nederland blijft dat percentage sterk achter, weet Pluimers. ‘In Rotterdam Zuid was de opkomst nog geen 60 procent. Wat de redenen zijn dat inwoners van deze wijk minder vaak meedoen, weten we niet.’

Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar ontvangen elke twee jaar thuis een uitnodiging voorhet gratis bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Ontlasting wordt in het lab onderzocht op sporen van bloed, wat kan duiden op darmkanker. Zo kan de ziekte voorkomen of vroeg opgespoord en behandeld worden. ‘Screening kan veel leed besparen’, vertelt Pluimers van het onderzoeksteam van MDL-arts prof. Manon Spaander van het Erasmus MC Kanker Instituut.

Voorlichtingsfilmpjes
Over het waarom leven veel aannames, legt Pluimers uit. ‘Doen ze bewust niet mee of bereiken we ze niet met de uitnodiging? Of zijn er andere drempels, zoals taalbarrières? We hopen daar met onderzoek achter te komen. Het is belangrijk om te weten, want darmkanker komt veel voor en met vroege diagnostiek is het goed te behandelen of zelfs te voorkomen.’

‘Wij vinden dat iedereen het recht heeft goed geïnformeerde keuze te kunnen maken’

Voorlichtingsfilmpjes over darmkankerscreening in Nederlands, Engels, Turks en Arabisch moeten zorgen voor beter bereik van burgers die twijfelen. Pluimers: ‘Dit zijn de meest voorkomende talen in kwetsbare wijken.’ In de video wordt op een laagdrempelige manier uitleg gegeven en verwezen naar onze Twijfeltelefoon.

De video verspreidt Pluimers onder sociale welzijnsnetwerken in kwetsbare wijken van Rotterdam. Zoals voedselbanken, buurthuizen, huisartsen en zorgverleners. Maar ook met massabereik via bestaande app-groepen.

Gezondheidskloof
De Twijfeltelefoon van het Erasmus MC wordt ingezet voor het onderzoek. Hier kunnen bellers in vier talen vragen stellen over het bevolkingsonderzoek en vroege opsporing van darmkanker. ‘Zo hopen we op te halen wat de barrières zijn’, aldus Pluimers.

Met het onderzoek willen Pluimers en Groen de gezondheidskloof in Nederland verkleinen. ‘Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de screening of niet. Het is niet ons doel om mensen over te halen. Maar, wij vinden dat iedereen het recht heeft om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken.’ Het onderzoek start in Rotterdam, maar kan ook in de rest van Nederland ingezet worden.

Ken jij bestaande netwerken binnen de kwetsbare wijken die de onderzoekers kunnen inzetten voor een groter bereik? Neem dan contact op per mail.

De Twijfeltelefoon is bereikbaar op 088 7555777

Maandag t/m vrijdag: Nederlands en Engels (08.30-13.00 uur)
Woensdag: Nederlands, Engels en Turks (08.30-13.00 uur)
Vrijdag: Nederlands, Engels en Arabisch (08.30-13.00 uur)

De Twijfeltelefoon is in coronatijd ontstaan om mensen in meerdere talen te informeren over de verschillende vaccins. Naast vragen over corona wordt de Twijfeltelefoon inmiddels ook ingezet voor de HPV-vaccins en nu voor het darmkankerbevolkingsonderzoek.

Bron: Erasmus MC