De daling aantal gebruiksters hormonale anticonceptiva is al jaren gaande

Het aantal vrouwen dat in 2022 via de openbare apotheek hormonale anticonceptie ontving, daalde met 5,0% ten opzichte van 2021 naar 1,3 miljoen. Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door bestaande gebruiksters die stopten. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De daling in het aantal gebruiksters van hormonale anticonceptie zette in 2022 verder door. Daar waar het in 2020 afnam met 5,5% en in 2021 daalde met 4,3%, nam het in 2022 af met 5,0%. Ondanks dat het aantal gebruiksters terugloopt, blijft de pil het meest gebruikte anticonceptivum. Van de 1,3 miljoen vrouwen die in 2022 hormonale anticonceptiva ontvingen via de openbare apotheek kreeg 83%, ofwel 1,1 miljoen vrouwen, de pil. Van de vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, blijft het door de huisartsenstandaard aangewezen eerste-keus-combinatiepreparaat met ethinylestradiol/levonorgestrel (30/150 µg), het meest populair met bijna 850.000 gebruiksters.

Naast de anticonceptiepil zijn er andere vormen van hormonale anticonceptie beschikbaar die niet dagelijks gebruikt hoeven worden en langdurige bescherming bieden, zoals het spiraaltje of de prikpil. Hoewel het aantal vrouwen dat een andere vorm van anticonceptie kreeg is afgenomen met gemiddeld 2,3%, daalde dit minder hard dan het aantal vrouwen dat de anticonceptiepil kreeg (-5,2%). Na de anticonceptiepil werd het hormoonspiraaltje het meest gebruikt, door 410.000 vrouwen. 

Stoppers
In 2022 kregen 203.000 vrouwen voor het eerst een anticonceptivum verstrekt, van wie 58% startte met het gebruik van het eerste-keus-combinatiepreparaat, gevolgd door het hormoonspiraaltje met 15%.

In 2021 startten 207.000 vrouwen met een anticonceptivum, wat een afname betekent van 1,9%. Deze afname ligt aanzienlijk lager dan de afname in het aantal bestaande gebruiksters van 5,5%. De terugloop in het aantal gebruiksters van hormonale anticonceptiva wordt dus vooral gedreven door stoppers.

Worden de vrouwen onderverdeeld in de leeftijdscategorieën <20 jaar, 20-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar en >49 jaar dan is weinig verschil te zien in de afname per leeftijdscategorie. De afname in de categorie 30-39 jaar is het laagst met 3%, gevolgd door de categorie 40-49 jaar met 4%. De afname in de overige categorieën was 6%.

Bron: SFK