De meeste meldingen bij transgender personen gaan over bijwerkingen van hormoonbehandeling voor vermannelijking of vervrouwelijking

Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de afgelopen 20 jaar minstens 78 meldingen van bijwerkingen bij transgender personen. De meeste meldingen gaan over bijwerkingen van hormoonbehandeling. Voor meer kennis over bijwerkingen van medicijnen bij transgender personen is het belangrijk om bijwerkingen bij deze groep te melden bij Lareb. Geef daarbij ook het geboortegeslacht en de genderidentiteit aan.

Genderidentiteit
Transgender personen zijn personen bij wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is vastgesteld. Genderidentiteit is het gevoel vrouw, man, (afwisselend) beide of geen van beide te zijn. Transgender personen kunnen de wens hebben om hun uiterlijk te veranderen zodat dit beter past bij hun gevoel. Dit kan door een operatie, behandeling met hormonen of een combinatie van beide.

Meldingen bij Lareb
De meeste meldingen bij transgender personen gaan over bijwerkingen van hormoonbehandeling voor vermannelijking of vervrouwelijking. Een deel van de gemelde bijwerkingen is bekend en staat in de bijsluiter. De overige meldingen gingen over andere medicijnen of vaccins gebruikt door transgender personen. Bijvoorbeeld over pijnstillers, medicijnen voor psychische klachten of het COVID-19-vaccin.

Meld geboortegeslacht en genderidentiteit
Waarschijnlijk zitten er meer dan deze 78 meldingen over transgender personen in de Lareb bijwerkingendatabank. De melder heeft in die gevallen niet aangegeven dat het om een transgender persoon gaat. Om de kennis over bijwerkingen van medicijnen bij transgender personen te vergroten, is het belangrijk om bijwerkingen bij deze groep te melden bij Lareb. Geef daarbij door dat een melding over een transgender persoon gaat en wat het geboortegeslacht en de genderidentiteit van die persoon zijn.

Lees hier het artikel in Pharmaceutisch Weekblad over de analyse die Lareb heeft gedaan van de meldingen over transgender personen.

Bron: Lareb