Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief. Ook de waardering voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie is de afgelopen jaren toegenomen.

De tevredenheid over de politie is in stedelijke gebieden groter dan in minder stedelijke gebieden. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.

Iets meer mensen zijn positief over het functioneren van de politie in de woonbuurt. In 2012 was 25 procent hierover tevreden, in 2016 is dit 27 procent. Verder was 7 procent in 2016 ontevreden, 18 procent was niet tevreden en niet ontevreden. Vijf procent heeft geen antwoord gegeven. Het grootste deel (43 procent) geeft, evenals in voorgaande jaren, aan dit niet te kunnen beoordelen.

Tevredener op meeste terreinen
Nederlanders zijn over het functioneren van de politie positiever gaan denken tussen 2012 en 2016. Zij vinden vaker dat de politie de burgers in hun buurt beschermt, dat de politie haar best doet en dat de politie reageert op problemen die in de buurt spelen. Meer inwoners hebben het gevoel dat zij serieus worden genomen. Over het contact dat de politie heeft met buurtbewoners en over de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken. Toch is ook de tevredenheid hierover toegenomen tussen 2012 en 2016. Alleen het percentage dat vindt dat de politie te weinig bekeuringen uitdeelt in de buurt, is niet veranderd.

Ook meer tevreden over blauw op straat
Het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de eigen woonbuurt heeft zich eveneens gunstig ontwikkeld. In 2012 was 52 procent van de burgers van mening dat je de politie te weinig in de buurt zag, in 2016 is dit nog 47 procent. Het aandeel bewoners dat vindt dat de politie te weinig uit de auto komt, niet snel genoeg komt als je ze roept en te weinig aanspreekbaar is, ligt in 2016 4 procentpunt lager dan in 2012. Ook vinden minder mensen dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken.

Tevredenheid over politie groter in stedelijke regio’s
In meer verstedelijkte gebieden zijn burgers positiever over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie dan in minder verstedelijkte gebieden. In 2016 liep het aandeel dat tevreden is over het functioneren in de buurt uiteen van 17 procent in het politiedistrict Zuid-West-Limburg met Maastricht als centrumplaats, tot 38 procent in district Den Haag Centrum. Ook over de zichtbaarheid van de politie zijn burgers in Den Haag Centrum het meest te spreken: 26 procent van hen is van mening dat je de politie te weinig ziet. In het West-Brabantse district de Markiezaten vindt 60 procent dit.

Bron: CBS

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-12-02

Relevante artikelen ...

Nederlanders over het algemeen tevreden met hun gewicht Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder met matig overgewicht was in 2018-2020 ruim de helft tevreden ... Anders Thu, 26 Aug 2021, 06:31:33
Nederlanders voelen zich veiliger Onveiligheidsgevoelens grootst in Randstad en Zuid-Limburg Steeds minder Nederlanders geven aan zich onveilig te voelen. Zei in 2012 nog 37 procent z... Anders Mon, 02 Mar 2020, 12:30:50
Investeren in gezondheidswinst De zorg voor de patiënt moet centraal staan, samenwerking is hiervoor noodzakelijk. Inwoners van Nederland hebben toegang tot goede, betaalbare zorg ... Anders Sun, 14 Oct 2018, 12:57:47
Woonomgeving belangrijkere factor voor tevredenheid Binding met de buurt, is een belangrijkere factor voor tevredenheid met het leven dan de woning zelf Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn me... Anders Sat, 06 Jan 2018, 13:39:08
Lager opgeleiden zijn minder tevreden Mensen met een opleiding op hbo- of wo-niveau zijn het minst vaak werkloos, hebben de meeste kans op een beter betaalde baan en daarmee ook op een hog... Anders Thu, 14 Dec 2017, 14:53:38
Tevreden patiënt mist soms informatie en betrokkenheid fysiotherapeut Patiënten zijn in het algemeen tevreden over hun fysio- en oefentherapeut. Zij waarderen hun behandelaar gemiddeld met een 8,5. Wel zegt een kwart ... Anders Thu, 13 Jul 2017, 19:16:00