Verzekerden konden voor 2017 kiezen uit 58 zorgpolissen. De daling in het aantal polissen die in 2016 is ingezet zet hiermee door.

Driekwart van de verzekerden koos dit jaar voor een natura­polis, bijna 20% voor een restitutiepolis en de rest koos voor een combinatie van beide. De vorig jaar ingezette daling van het percentage verzekerden met een collectieve zorgverzekering stabiliseert in 2017. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2017 van Vektis.

Bijna 1,1 miljoen verzekerden (6,4%) veranderden per 2017 van zorgver­zekeraar. De Zorgthermometer geeft naast de landelijke overstapcijfers ook inzicht in het regionale beeld. Zo is het overstappercentage met 9,7% in de gemeente Bunschoten (Utrecht) het hoogst en in de gemeente Hulst (Zeeland) met 2,8% het laagst.

Collectieve en aanvullende verzekering
Tot en met 2014 sloten steeds meer verzekerden een collectieve zorg­verzekering af (70% in 2014). Daarna is dit percentage licht gedaald. Met 67,4% ligt het aandeel collectief verzekerden in 2017 vrijwel op het niveau van 2016.

Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering ligt de laatste jaren rond de 84%. In 2015 vergoedden zorgverzekeraars, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen. De afgelopen jaren (tot en met 2015) bleef de gemiddeld betaalde jaarpremie van een aanvullende verzekering redelijk stabiel rond € 310,- per jaar.

Eigen risico
Iets minder dan de helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico in 2015 vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt ruim 8% dit in 2015 volledig vol. Sinds enkele jaren groeit de groep verzekerden die kiest voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Onder deze verzekerden groeit bovendien de groep die kiest voor de grootste vrijwillige verhoging van € 500,- per jaar.

Naast de verschillende keuzes van verzekerden brengt de Zorgthermometer de marktaandelen van de zorgverzekeraars in beeld. Ook geeft Vektis inzicht in het overstapgedrag van patiënten met COPD/astma, verhoogd cardiovasculair risico en diabetes.

Monitor overstapseizoen VWS
Op 18 april 2017 heeft het ministerie van VWS eveneens zijn onderzoek ‘Monitor overstapseizoen 2016-2017’ naar de overstapperiode 2017 gepubliceerd. Het onderzoek is hier te vinden.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-12-04

Relevante artikelen ...

Definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5% Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars Het definitieve overstappercentage voor 2020 ... Anders Thu, 06 Feb 2020, 20:42:12
1,1 miljoen overstapers naar andere zorgverzekeraar Tijdens de afgelopen overstapperiode raadpleegden weer veel verzekerden de Zorgverzekeringskaart In het najaar van 2019 is 6,2% van de verzekerden ov... Anders Thu, 09 Jan 2020, 14:55:20
Overstappers veelal eind-twintigers Vorig jaar, rond de jaarwisseling 2017-2018, stapte 5,1% van de verzekerden over naar een ander concern. Rond de jaarwisseling 2018-2019 wisselden 5,... Anders Thu, 25 Apr 2019, 12:09:42
1,2 miljoen verzekerden wisselde van zorgverzekeraar Het percentage overstappers is het een na hoogste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 7,0% van de verzekerden wisselde dit jaar van... Anders Mon, 04 Feb 2019, 21:09:43
Ruim 1,1 miljoen verzekerden stappen over Er is sprake van een stijging ten opzichte van 2018 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat op basis van voorlopige cijfers van Vektis Intelligence wete... Anders Mon, 07 Jan 2019, 20:35:09
Vektis geeft inzicht in gebruik dure geneesmiddelen, geboortezorg en zorg in gemeenten Vanaf dinsdag 23 mei staan op Zorgprisma Publiek van Vektis de meest recente inzichten in het gebruik van dure geneesmiddelen. Ook biedt de website... Anders Tue, 23 May 2017, 09:53:10