Wereldwijd is tuberculose nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een infectieziekte

Het aantal mensen met tuberculose (tbcTuberculose) in Nederland is in 2021 iets toegenomen. In 2021 waren er 680 tbc-patiënten in Nederland. Dit is 9 procent meer dan in 2020 (622 patiënten). Bij 296 patiënten bevond de tuberculose zich buiten de longen. Er waren 384 patiënten met tbc in de longen. Hiervan hadden 141 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Meer dan driekwart van de tbcTuberculose-patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt. In 2021 zijn de meeste tbc-patiënten geboren in Eritrea (65), gevolgd door Marokko (51) en India (50). 

Tijdens de COVID-19 pandemie in 2020 daalde het aantal tbc-meldingen in Nederland fors. Waarschijnlijk speelden hierbij de lagere instroom van migranten, de verminderde verspreiding van de tuberculosebacterie en uitgestelde zorg een rol. In 2021 duurde de COVID-19 pandemie in Nederland voort, met periodes van lockdowns en maatregelen. Dit had mogelijk opnieuw invloed op de cijfers. Het aantal meldingen in 2021 past, ondanks de toename ten opzichte van 2020, in de dalende trend van tbc-meldingen in Nederland in de afgelopen decennia.

Effecten op lange termijn
Welke effecten de COVID-19 pandemie heeft op het aantal mensen met tuberculose in Nederland op de lange termijn, zal in de komende jaren duidelijk worden. Het RIVM houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Wat is tuberculose?
Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is meldingsplichtig. Dit betekent dat artsen de ziekte moeten melden aan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. De GGD meldt dit vervolgens aan het RIVM. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de ziekte in de longen zit. 

Behandeling
Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica. De behandeling duurt lang. Patiënten moeten minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen. 

Opsporing tuberculose 
Vroege opsporing van de ziekte voorkomt dat meer mensen tuberculose krijgen. In 2021 werd de ziekte bij 11 procent van de patiënten gevonden door het actief onderzoeken van risicogroepen, zoals immigranten en asielzoekers. Bij 5 procent van de patiënten werd de ziekte gevonden bij contacten van besmettelijke tbc-patiënten. Het grootste deel van de patiënten (84 procent) werd gevonden nadat ze zelf met klachten naar een dokter gingen.