Begin 2018 stonden er 3,6 duizend vacatures open in de GGZ, in het derde kwartaal van 2022 waren dat er bijna twee keer zoveel

Sinds het eerste kwartaal van 2018 neemt de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toe. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 67 vacatures per duizend banen van werknemers. Dit is de hoogste vacaturegraad die ooit is gemeten in de GGZ. De uitstroom van werknemers is ook toegenomen, met name onder 25- tot 35-jarigen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Begin 2018 stonden er 3,6 duizend vacatures open in de GGZ, in het derde kwartaal van 2022 waren dat er bijna twee keer zoveel (7,1 duizend). De vacaturegraad laat de verhouding zien tussen het aantal vacatures en het aantal banen. Aan het begin van 2018 waren er op elke duizend banen 38 vacatures. Halverwege 2022 waren dat er 67 per duizend banen. Van alle branches binnen de sector zorg en welzijn had de GGZ de hoogste vacaturegraad. In de gehele sector was deze 44, de totale economie (alle bedrijfstakken samen genomen) had een vacaturegraad van 54.

Instroom van buiten de sector kleiner dan aantal GGZ-werknemers dat zorg en welzijn verlaat
In 2022 (derde kwartaal) begonnen 9,3 duizend werknemers van buiten de sector zorg en welzijn in een nieuwe baan in de GGZ (instroom). Er vertrokken datzelfde jaar 11 duizend GGZ-werknemers uit zorg en welzijn (uitstroom). Van die 11 duizend vonden er 5,1 duizend een baan buiten de sector. In 2022 vertrokken er voor het eerst sinds 2016 meer GGZ-werknemers uit de sector dan erbij kwamen. In de gehele sector zorg en welzijn kwamen er in 2022 juist meer werknemers bij dan er weggingen.

De uitstroom van GGZ-werknemers uit de sector zorg en welzijn is vooral toegenomen onder 25- tot 35-jarigen. Sinds het CBS dit in 2010 begon te meten lag het aantal 55-plussers dat vanuit de GGZ de sector verliet hoger dan het aantal jongere werknemers dat vertrok. Vanaf het eerste kwartaal van 2022 is dat omgekeerd. Het aantal jonge GGZ-werknemers dat de sector verliet is nu groter dan het aantal GGZ-werknemers dat met pensioen ging.

Grootste aantal werknemers GGZ sinds 2010
Het aantal werknemers in de GGZ nam in het derde kwartaal van 2022 nog wel toe. De netto-uitstroom van GGZ-werknemers uit de sector zorg en welzijn wordt gecompenseerd door een netto toename vanuit andere branches van zorg en welzijn.
In het derde kwartaal van 2022 werkten er 103 duizend werknemers in de GGZ. Dit aantal is gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Dit is het grootste aantal sinds 2010, het eerste jaar waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn. Toen telde de GGZ ruim 83 duizend werknemers.

Bijna drie kwart werknemers GGZ tevreden met werk
In het vierde kwartaal van 2019 was 78 procent van de werknemers in de GGZ (zeer) tevreden met het werk. In 2022 was dat 73 procent. Voor beide jaren was dat gelijk aan het gemiddelde voor de gehele sector zorg en welzijn.
In het vierde kwartaal van 2020 gaf 93 procent van de GGZ-medewerkers aan dat zij “inhoudelijk leuk werk” hadden. Dit blijft onverminderd hoog: in het vierde kwartaal van 2021 is 92 procent van de werknemers het “helemaal eens” of “eens” met deze stelling.

Bron:CBS


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 21 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!