(advertentie)

Intervence is een organisatie die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert

Het plan van de Zeeuwse gemeenten om gezinnen en jongeren die cliënten zijn van Intervence in Zeeland over te dragen aan drie andere organisaties, geeft onvoldoende vertrouwen. Dat vinden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspecties vragen van de gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid om samen direct te zorgen voor rust, aandacht en perspectief.

Wat is er aan de hand?
Intervence is een organisatie die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert. Ze staat al meerdere jaren onder druk. Er is sprake van personele problemen en de organisatie is financieel kwetsbaar. De betrokken gemeenten in Zeeland die Intervence financieren wilden begin december het contract met Intervence  beëindigen en de cliënten en de medewerkers overdragen aan de gecertificeerde instellingen (GI’s) Briedis, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de inspecties gevraagd een oordeel te geven over dit voornemen. Hiervoor is volgens de inspecties een plan van aanpak nodig waarin staat hoe de kwaliteit en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland zeker is. Op 5 februari ontvingen de inspecties het concept plan van aanpak van de gemeenten. De inspecties keken wat het plan betekent voor de betrokken kinderen en hun gezinnen en toetsten of het plan volledig, realistisch en duurzaam is. 

Oordeel inspecties
Ondanks de inspanningen constateren de inspecties dat het plan van aanpak onvoldoende volledig, realistisch en duurzaam is. Het bevat risico’s die niet worden ondervangen. De inspecties hebben geen vertrouwen dat het plan op korte termijn zo is uitgewerkt dat een goede overgang van Intervence naar de drie andere GI’s toekomstbestendig en realistisch is.

Om tot deze conclusie te komen keken de inspecties onder andere naar het cliënt- en medewerkersperspectief, de kwaliteit, de ketenpartners en risico’s voor de continuïteit van zorg.   

Onduidelijk is bijvoorbeeld wat de overgang voor cliënten betekent als het gaat om het moment van overdracht, de keuze voor één van de GI’s, de relatie met de jeugdbeschermer en de bereikbaarheid. Door het ontbreken van duidelijkheid en zekerheid neemt met dit plan van aanpak het risico toe dat medewerkers kiezen voor zekerheid buiten de jeugdbescherming. 

Hoe nu verder?
In het plan wordt een alternatief scenario genoemd, een overname door Jeugdbescherming West. De inspecties zien graag dat deze optie serieus wordt onderzocht. Door de onrust in de afgelopen maanden kwamen de kwaliteit en continuïteit van de jeugdbeschermingsmaatregelen in Zeeland meer en meer onder druk te staan. Nu de gemeenten recent het plan om de medewerkers  en cliënten van Intervence over te dragen aan de drie organisaties hebben stopgezet, hopen de inspecties dat de rust bij cliënten en medewerkers terugkeert. 

Publicaties
Oordeel inspecties plan van aanpak jeugdbeschermingsmaatregelen Zeeland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/inspecties-plan-voor-overdracht-clienten-en-medewerkers-intervence-onvoldoende
Originele titel: Inspecties: plan voor overdracht cliënten en medewerkers Intervence onvoldoende
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-02-18

Relevante artikelen ...

Aanpak complexe jeugdzorg krijgt oplossingsrichtingen van coalitie "Samen verder" De coalitiepartijen zullen zich samen blijven inzetten om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren Kinderen en gezinnen met complex... Jeugdzorg Wed, 02 Mar 2022, 12:56:36
Feitenonderzoek bij uithuisplaatsing van kinderen krijgt toezicht van de IGJ De inspectie kijkt in het toezicht naar de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing De Inspectie Gezondheidszorg en ... Jeugdzorg Thu, 24 Feb 2022, 16:09:06
Garanties voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland De inspecties zijn blij dat een kwalitatief goede jeugdbescherming in Zeeland weer een stap dichterbij is gekomen De Inspectie Gezondheidszorg en J... Jeugdzorg Fri, 25 Jun 2021, 12:27:55
Participeer 010 B.V heeft een last onder dwangsom Participeer 010 biedt ondersteuning aan kinderen met een beperking De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Participeer 010 B.V. een last onder dw... Jeugdzorg Thu, 27 May 2021, 12:56:42
Jeugdzorg is de stille schande van onze maatschappij geworden De FNV wil dat werkgevers, gemeenten en politieke partijen nu eindelijk eens iets aan de bekende problemen gaan doen De FNV vindt dat het jeugdzorg... Jeugdzorg Mon, 05 Oct 2020, 10:43:59
Onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid o... Jeugdzorg Sun, 10 Nov 2019, 11:43:54