Intervence is een organisatie die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert

Het plan van de Zeeuwse gemeenten om gezinnen en jongeren die cliënten zijn van Intervence in Zeeland over te dragen aan drie andere organisaties, geeft onvoldoende vertrouwen. Dat vinden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspecties vragen van de gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid om samen direct te zorgen voor rust, aandacht en perspectief.

Wat is er aan de hand?
Intervence is een organisatie die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert. Ze staat al meerdere jaren onder druk. Er is sprake van personele problemen en de organisatie is financieel kwetsbaar. De betrokken gemeenten in Zeeland die Intervence financieren wilden begin december het contract met Intervence  beëindigen en de cliënten en de medewerkers overdragen aan de gecertificeerde instellingen (GI’s) Briedis, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de inspecties gevraagd een oordeel te geven over dit voornemen. Hiervoor is volgens de inspecties een plan van aanpak nodig waarin staat hoe de kwaliteit en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland zeker is. Op 5 februari ontvingen de inspecties het concept plan van aanpak van de gemeenten. De inspecties keken wat het plan betekent voor de betrokken kinderen en hun gezinnen en toetsten of het plan volledig, realistisch en duurzaam is. 

Oordeel inspecties
Ondanks de inspanningen constateren de inspecties dat het plan van aanpak onvoldoende volledig, realistisch en duurzaam is. Het bevat risico’s die niet worden ondervangen. De inspecties hebben geen vertrouwen dat het plan op korte termijn zo is uitgewerkt dat een goede overgang van Intervence naar de drie andere GI’s toekomstbestendig en realistisch is.

Om tot deze conclusie te komen keken de inspecties onder andere naar het cliënt- en medewerkersperspectief, de kwaliteit, de ketenpartners en risico’s voor de continuïteit van zorg.   

Onduidelijk is bijvoorbeeld wat de overgang voor cliënten betekent als het gaat om het moment van overdracht, de keuze voor één van de GI’s, de relatie met de jeugdbeschermer en de bereikbaarheid. Door het ontbreken van duidelijkheid en zekerheid neemt met dit plan van aanpak het risico toe dat medewerkers kiezen voor zekerheid buiten de jeugdbescherming. 

Hoe nu verder?
In het plan wordt een alternatief scenario genoemd, een overname door Jeugdbescherming West. De inspecties zien graag dat deze optie serieus wordt onderzocht. Door de onrust in de afgelopen maanden kwamen de kwaliteit en continuïteit van de jeugdbeschermingsmaatregelen in Zeeland meer en meer onder druk te staan. Nu de gemeenten recent het plan om de medewerkers  en cliënten van Intervence over te dragen aan de drie organisaties hebben stopgezet, hopen de inspecties dat de rust bij cliënten en medewerkers terugkeert. 

Publicaties
Oordeel inspecties plan van aanpak jeugdbeschermingsmaatregelen Zeeland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/inspecties-plan-voor-overdracht-clienten-en-medewerkers-intervence-onvoldoende
Originele titel: Inspecties: plan voor overdracht cliënten en medewerkers Intervence onvoldoende
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-02-18

Relevante artikelen ...

Toezicht door Lokale Teams om de problemen van een kind en zijn gezin in kaart te brengen Deze teams zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor ouders als zij vrijwillig hulp zoeken Hoe vakbekwaam en cliëntgericht zijn professionals in lokale... Jeugdzorg Tue, 29 Nov 2022, 20:51:51
Afname aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg Al vanaf 2018 daalt het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus gestaag Het aantal jongeren dat in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten j... Jeugdzorg Wed, 20 Apr 2022, 17:29:05
Tekort aan plaatsen voor jongeren en een tekort aan personeel bij JJI’s Extra investeringen in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) nog niet overal merkbaar op de werkvloer Ondanks forse investeringen hebben de Justiti... Jeugdzorg Fri, 11 Mar 2022, 19:03:00
Stichting Kindvoorop geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Stichting Kindvoorop, ... Jeugdzorg Mon, 30 Mar 2020, 14:11:46
Jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving Instellingen in de jeugdhulp werken in het belang van kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd Ook de jeugdhulp is een vitale sector ... Jeugdzorg Wed, 25 Mar 2020, 16:23:04
Leefgroepen gesloten bij de Hoenderloo Groep en Juzt Als gemeenten en instellingen op de huidige weg doorgaan, valt te verwachten dat nog meer instellingen moeten sluiten De locaties voor open en geslot... Jeugdzorg Fri, 06 Dec 2019, 06:02:27

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com