Er is een flinke toename te zien in de gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus,  is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. “Het doel van de Jeugdwet was minder zware hulp en sneller hulp dichtbij. Dat lijkt nog onvoldoende gelukt,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Er gebeurt veel in de regio’s: nieuwe werkwijzen hebben tijd nodig. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat gemeenten en jeugdzorg gezamenlijk nog wel wat te doen hebben.”

Andere vormen van zorg
Door de hogere instroom raken de jeugdzorgPlusinstellingen vol. Timman: “Meer bedden zijn niet de oplossing. Dat moeten we als samenleving ook niet willen. De oplossing zit wat ons betreft veel meer in intensievere ambulante ondersteuning, kleinschalige opvang en nieuwe vormen van zorg.” Jeugdzorg Nederland roept de regio’s op om met alle partijen gezamenlijk een analyse te maken en op basis daarvan, regionale afspraken over hoe ze voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg geraken.

Investering in vernieuwing nodig
Jeugdzorg Nederland vindt ook dat specialistische kennis en kunde vanuit de JeugdzorgPlusinstellingen nog meer gedeeld moet worden met de aanbieders van basishulp. “En als we echt verandering willen dan moet er nu ook boter bij de vis: extra investeringen zijn nodig voor vernieuwende methoden en zorgvormen waarmee gesloten plaatsing voorkomen kan worden,” aldus Timman.

Toename plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel
Een plaatsing in de jeugdzorgPlus wordt altijd getoetst en bekrachtigd door de rechter. In de meeste gevallen is er naast de gesloten machtiging die de rechter uitspreekt, sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel). De cijfers laten nu zien dat steeds vaker een gesloten machtiging wordt afgegeven zonder dat er ook een kinderbeschermingsmaatregel van kracht is. In 2014 was dat nog 19 procent van de gevallen; in het eerste half jaar van 2017 is het aantal plaatsingen zonder maatregel gestegen tot 25 procent. Jeugdzorg Nederland wil weten wat de oorzaak van de toename is en pleit voor een landelijk onderzoek. Timman: “Als we weten hoe de verwijzingen lopen, zijn we ook beter in staat de problematiek aan te pakken.”

JeugdzorgPlus zwaarste vorm van JeugdzorgPlus
JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig en zo lang als noodzakelijk opgelegd. Jongeren verblijven gemiddeld zeven maanden in de jeugdzorgPlus. In 2014 was dat nog bijna acht maanden.

Factsheet JeugdzorgPlus 2017-1

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Jeugdzorg Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/toename-jongeren-in-jeugdzorgplus/
Originele titel: Toename aantal jongeren in JeugdzorgPlus
Datum: 2021-11-29

Relevante artikelen ...

Professionals in gesloten jeugdzorg vaak niet gehoord In JeugdzorgPlus-instellingen worden jongeren met ernstige gedragsproblematiek begeleid Professionals in de JeugdzorgPlus, de gesloten 24-uurszorg vo... Jeugdzorg Mon, 15 Nov 2021, 14:43:42
Tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd Jongeren zijn zelf actief betrokken bij de selectie van de initiatieven Met het Steunpakket Welzijn Jeugd, aangekondigd in de Kamerbrief van dinsdag ... Jeugdzorg Fri, 16 Apr 2021, 13:01:16
Slecht gesteld met passende jeugdhulp Maak vaart voor betere, passende jeugdhulp Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen st... Jeugdzorg Mon, 23 Nov 2020, 21:09:18
Tijdschrijven in de jeugdzorg bijna ten einde Voor veel professionals in de jeugdzorg betekent dit dat ze vele uren per week minder kwijt zijn aan papierwerk Er moet een einde komen aan het tijds... Jeugdzorg Thu, 13 Feb 2020, 11:05:58
Geen recente cijfers van het aantal kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld Dit roept de vraag op of kinderbeschermingsmaatregelen na seksueel geweld effectief worden uitgevoerd Er zijn geen recente cijfers van het aantal kin... Jeugdzorg Thu, 21 Nov 2019, 10:13:43
Onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid o... Jeugdzorg Sun, 10 Nov 2019, 11:43:54