(advertentie)

Er is een flinke toename te zien in de gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus,  is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. “Het doel van de Jeugdwet was minder zware hulp en sneller hulp dichtbij. Dat lijkt nog onvoldoende gelukt,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Er gebeurt veel in de regio’s: nieuwe werkwijzen hebben tijd nodig. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat gemeenten en jeugdzorg gezamenlijk nog wel wat te doen hebben.”

Andere vormen van zorg
Door de hogere instroom raken de jeugdzorgPlusinstellingen vol. Timman: “Meer bedden zijn niet de oplossing. Dat moeten we als samenleving ook niet willen. De oplossing zit wat ons betreft veel meer in intensievere ambulante ondersteuning, kleinschalige opvang en nieuwe vormen van zorg.” Jeugdzorg Nederland roept de regio’s op om met alle partijen gezamenlijk een analyse te maken en op basis daarvan, regionale afspraken over hoe ze voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg geraken.

Investering in vernieuwing nodig
Jeugdzorg Nederland vindt ook dat specialistische kennis en kunde vanuit de JeugdzorgPlusinstellingen nog meer gedeeld moet worden met de aanbieders van basishulp. “En als we echt verandering willen dan moet er nu ook boter bij de vis: extra investeringen zijn nodig voor vernieuwende methoden en zorgvormen waarmee gesloten plaatsing voorkomen kan worden,” aldus Timman.

Toename plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel
Een plaatsing in de jeugdzorgPlus wordt altijd getoetst en bekrachtigd door de rechter. In de meeste gevallen is er naast de gesloten machtiging die de rechter uitspreekt, sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel). De cijfers laten nu zien dat steeds vaker een gesloten machtiging wordt afgegeven zonder dat er ook een kinderbeschermingsmaatregel van kracht is. In 2014 was dat nog 19 procent van de gevallen; in het eerste half jaar van 2017 is het aantal plaatsingen zonder maatregel gestegen tot 25 procent. Jeugdzorg Nederland wil weten wat de oorzaak van de toename is en pleit voor een landelijk onderzoek. Timman: “Als we weten hoe de verwijzingen lopen, zijn we ook beter in staat de problematiek aan te pakken.”

JeugdzorgPlus zwaarste vorm van JeugdzorgPlus
JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig en zo lang als noodzakelijk opgelegd. Jongeren verblijven gemiddeld zeven maanden in de jeugdzorgPlus. In 2014 was dat nog bijna acht maanden.

Factsheet JeugdzorgPlus 2017-1

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Jeugdzorg Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/toename-jongeren-in-jeugdzorgplus/
Originele titel: Toename aantal jongeren in JeugdzorgPlus
Datum: 2019-11-17

Relevante artikelen ...

Onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid o... Jeugdzorg Sun, 10 Nov 2019, 11:43:54
Jeugdhulp en jeugd-ggz opereren nog te veel gescheiden De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp Vier jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder ook de je... Jeugdzorg Tue, 02 Jul 2019, 08:02:07
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren kent twaalf pilotgemeenten Na de lancering van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren heeft staatssecretaris Blokhuis gemeenten uitgenodigd om zich te melden voor deelnam... Jeugdzorg Sat, 04 May 2019, 10:42:17
Passende zorg voor kwetsbare jongeren Alle partijen willen dat “kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende ... Jeugdzorg Mon, 25 Mar 2019, 19:32:34
Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen naar volgende fase In Nederland is één op de zeven kinderen te zwaar Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op 6 februari het startsein gegeven voor de volgende fase van ... Jeugdzorg Thu, 07 Feb 2019, 19:15:48
Actieprogramma Zwerfjongeren vastgesteld Het actieprogramma Zwerfjongeren is een aanvulling op de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Een betaalbare woonplek, voldoend... Jeugdzorg Mon, 17 Dec 2018, 20:04:30

(advertentie)