(advertentie)

Het CBS publiceerde cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben.

57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen.

Met het oog op de vergrijzing en de bezuinigingen op de langdurige zorg krijgt waarschijnlijk iedere werkende hier vroeg of laat mee te maken. Om te voorkomen dat mensen uitvallen, zijn aanvullende maatregelen nodig.

FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Wat de mantelzorgende werknemer onder andere nodig heeft, is de mogelijkheid van betaald verlof. Die is er nu nog niet. De SER heeft eind vorig jaar geadviseerd om te onderzoeken hoe inkomensverlies door mantelzorg kan worden gecompenseerd. De FNV vindt dat een goed voorstel, tenslotte bespaart de gemiddelde mantelzorger 20% op de zorgkosten. De keuze om wel of niet voor je naaste te zorgen, moet niet afhangen van de hoogte van je salaris en of je een flexibel contract hebt.’

Daarnaast moet de werkgever ook meer mogelijkheden bieden om mantelzorgers tegemoet te komen. Veel werknemers geven aan dat de aard van het werk een reden is om geen verlof te nemen. Werkgever en werknemer moeten hierover in gesprek gaan, omdat in de praktijk toch veel mogelijk kan zijn door het schuiven van dagen of uren of tijdelijk minder werken.

Ook voor werkgevers is het van belang dat werknemers hun werk goed kunnen combineren met zorgtaken. Arboned (landelijke arbodienst) concludeerde dat met name 45plussers zich ziek melden vanwege stress door de combinatie van werk en mantelzorg. Uit een eerdere enquête van de FNV blijkt dat voor een kwart van de werkende mantelzorgers de dubbele belasting zo groot is dat ze minder zijn gaan werken of helemaal zijn gestopt. Eén op de zes meldt zich wel eens ziek om te kunnen zorgen. Ook kampen veel mensen met schuldgevoelens: 20 procent van de mensen voelt zich tekortschieten naar degene die ze verzorgen. En één op de 10 voelt zich schuldig naar zijn of haar collega’s.

Bron: FNV

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2020-05-29

Relevante artikelen ...

Extra ondersteuning voor getroffen lokale en regionale media Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt Minister Slob trekt eenmalig 11 miljoen euro uit om huis... Management & beleid Wed, 08 Apr 2020, 01:15:55
Kabinet stelt te investeren in toekomstbestendige zorg Het kabinet realiseert zich dat ook na deze kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt Komend jaar is er ... Management & beleid Tue, 17 Sep 2019, 20:40:23
Instellingen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieregeling InZicht Door digitale uitwisseling van gegevens over de cliënt stijgt de kwaliteit van de zorg Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan h... Management & beleid Thu, 05 Sep 2019, 18:24:22
Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg heeft groen licht gekregen De activiteiten van SKILZ vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Op 11 april 2018 is de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (... Management & beleid Mon, 25 Feb 2019, 13:20:03
Stemhokjes voor iedereen toegankelijk Iedereen, ongeacht beperkingen moet kunnen doen in de samenleving. In het regeerakkoord staat dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee moet kunnen d... Management & beleid Wed, 31 Jan 2018, 08:52:20
Belofte hervorming langdurige zorg nog niet waargemaakt Mensen met een beperking krijgen nog steeds niet de zorg en ondersteuning ondanks de beloftes om de langdurige zorg te hervormen Na drie jaar hervorm... Management & beleid Thu, 07 Dec 2017, 13:11:36