(advertentie)

Een belangrijk uitgangpunt daarbij is het centraal zetten de mens achter de patiënt

Begin deze maand stemde de raad van toezicht in met het nieuwe toekomstplan van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB): ‘Samen voor slimmere zorg in de Oost-Achterhoek’. In het plan is uitgewerkt hoe het SKB bijdraagt aan de beste zorg dichtbij voor inwoners van de Oost-Achterhoek. Met het plan zet het SKB in op vernieuwing van zorg, toekomstbestendige zorg en versterken van samenwerking met partners. 

Mens centraal
Een belangrijk uitgangpunt daarbij is het centraal zetten de mens achter de patiënt. Niet de ziekte maar de mens, de persoonlijke situatie, kwaliteit van leven en bijdragen aan gezondheid staan centraal. Thema’s als eigen regie voor patiënten, samenwerking met het (zorg)netwerk en preventie hebben hierin een belangrijke plek. Dit sluit goed aan bij laagdrempelige karakter van het SKB waar persoonlijke aandacht en gastvrijheid belangrijke waarden zijn. 

Zorgvernieuwing en organisatieontwikkeling
Voor duurzame en toekomstbestendige zorg zet het SKB in op digitalisering van zorg, samenwerking in het netwerk en het realiseren van de best passende zorg voor elke patiënt. Dit zijn de bouwstenen voor vernieuwing die zorg dichterbij brengen en bijdragen aan de beste zorg voor inwoners van de Oost-Achterhoek. Denk daarbij aan voorbeelden als beeldconsulten met de arts, apps voor het monitoren van gezondheid vanuit huis en laagdrempelig contact tussen patiënten en zorgverleners.

Vernieuwing van zorg vraagt ook om ontwikkeling van de organisatie. Zo richt het SKB zich op het verder versterken van de acute as (spoedeisende hulp, IC en verloskunde) in samenwerking met partners. Zodat deze zorg 24/7 beschikbaar blijft in de Oost-Achterhoek en voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Verder zet het SKB zich maximaal in voor goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Werkplezier, leren en ontwikkelen zijn daarbij belangrijk. Ook hier trekt het SKB samen op met partners in de regio en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van personeel voor werken en leren en gezamenlijke arrangementen voor werkgelegenheid. 

Aansluiten bij visie Gezondste Regio
Met het nieuwe plan speelt het SKB in op de uitdagingen van de zorg. Onderzoek van onder meer het RIVM laat zien dat er in de Achterhoek steeds meer 70-plussers en chronisch zieken zijn en juist minder zorgmedewerkers en informele hulp. Ook sluit het SKB hiermee aan bij de ambities en regiovisie ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’ van Thematafel ‘De Gezondste Regio’ in de Achterhoek en het Regiobeeld 2030 die in 2020 door Menzis en de regio zijn opgesteld.

Samen optrekken
Het plan is tot stand gekomen met input van medewerkers en partners van het SKB. De komende jaren werkt het SKB stap voor stap aan het realiseren van de plannen. Ook dit gebeurt met medewerkers, patiënten en partners in het netwerk. Vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige zorg en vernieuwing van zorg alleen samen gerealiseerd kan worden. Daarbij wil het SKB zijn als een goed naober; er voor elkaar zijn als dit nodig is en samen optrekken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SKB
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SKB
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.skbwinterswijk.nl/skb-speelt-in-op-uitdagingen-zorg-oost-achterhoek-1
Originele titel: SKB speelt in op uitdagingen zorg Oost-Achterhoek
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-07-15

Relevante artikelen ...

Tijdens coronapandemie toonden ziekenhuizen veerkracht Naarmate de crisis langer duurde werd veerkrachtig reageren wel een uitdaging voor zorgpersoneel en de organisatie Ziekenhuisbestuurders vinden dat z... Management & beleid Tue, 29 Mar 2022, 14:00:43
Betere palliatieve zorg door aanpassing bekostiging Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven  Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen pal... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 14:09:06
Arbeids­geneeskundige zorg heeft structurele financiering nodig De helft van de Nederlanders heeft een of meer chronische aandoeningen Arbeidsgeneeskundige zorg moet een vast onderdeel worden van de behandeling va... Management & beleid Thu, 26 Nov 2020, 13:54:30
Actualisatie handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding Op basis van de geleerde lessen van de eerste corona-golf wil de sector zich vooral richten op (lokaal) maatwerk De Handreikingen Bezoek en logeren e... Management & beleid Thu, 05 Nov 2020, 13:17:20
Hoe houden we de zorg in Nederland betaalbaar? De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat centraal in de verkenning ‘Zorg voor de toekomst’ De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de... Management & beleid Fri, 19 Jun 2020, 09:50:04
Laurentius Ziekenhuis niet meer onder verscherpt toezicht De voorwaarden voor goed bestuur in het Laurentius zijn hersteld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op het Laurent... Management & beleid Thu, 06 Feb 2020, 16:02:18