Een belangrijk uitgangpunt daarbij is het centraal zetten de mens achter de patiënt

Begin deze maand stemde de raad van toezicht in met het nieuwe toekomstplan van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB): ‘Samen voor slimmere zorg in de Oost-Achterhoek’. In het plan is uitgewerkt hoe het SKB bijdraagt aan de beste zorg dichtbij voor inwoners van de Oost-Achterhoek. Met het plan zet het SKB in op vernieuwing van zorg, toekomstbestendige zorg en versterken van samenwerking met partners. 

Mens centraal
Een belangrijk uitgangpunt daarbij is het centraal zetten de mens achter de patiënt. Niet de ziekte maar de mens, de persoonlijke situatie, kwaliteit van leven en bijdragen aan gezondheid staan centraal. Thema’s als eigen regie voor patiënten, samenwerking met het (zorg)netwerk en preventie hebben hierin een belangrijke plek. Dit sluit goed aan bij laagdrempelige karakter van het SKB waar persoonlijke aandacht en gastvrijheid belangrijke waarden zijn. 

Zorgvernieuwing en organisatieontwikkeling
Voor duurzame en toekomstbestendige zorg zet het SKB in op digitalisering van zorg, samenwerking in het netwerk en het realiseren van de best passende zorg voor elke patiënt. Dit zijn de bouwstenen voor vernieuwing die zorg dichterbij brengen en bijdragen aan de beste zorg voor inwoners van de Oost-Achterhoek. Denk daarbij aan voorbeelden als beeldconsulten met de arts, apps voor het monitoren van gezondheid vanuit huis en laagdrempelig contact tussen patiënten en zorgverleners.

Vernieuwing van zorg vraagt ook om ontwikkeling van de organisatie. Zo richt het SKB zich op het verder versterken van de acute as (spoedeisende hulp, IC en verloskunde) in samenwerking met partners. Zodat deze zorg 24/7 beschikbaar blijft in de Oost-Achterhoek en voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Verder zet het SKB zich maximaal in voor goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Werkplezier, leren en ontwikkelen zijn daarbij belangrijk. Ook hier trekt het SKB samen op met partners in de regio en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van personeel voor werken en leren en gezamenlijke arrangementen voor werkgelegenheid. 

Aansluiten bij visie Gezondste Regio
Met het nieuwe plan speelt het SKB in op de uitdagingen van de zorg. Onderzoek van onder meer het RIVM laat zien dat er in de Achterhoek steeds meer 70-plussers en chronisch zieken zijn en juist minder zorgmedewerkers en informele hulp. Ook sluit het SKB hiermee aan bij de ambities en regiovisie ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’ van Thematafel ‘De Gezondste Regio’ in de Achterhoek en het Regiobeeld 2030 die in 2020 door Menzis en de regio zijn opgesteld.

Samen optrekken
Het plan is tot stand gekomen met input van medewerkers en partners van het SKB. De komende jaren werkt het SKB stap voor stap aan het realiseren van de plannen. Ook dit gebeurt met medewerkers, patiënten en partners in het netwerk. Vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige zorg en vernieuwing van zorg alleen samen gerealiseerd kan worden. Daarbij wil het SKB zijn als een goed naober; er voor elkaar zijn als dit nodig is en samen optrekken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SKB
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SKB
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: SKB speelt in op uitdagingen zorg Oost-Achterhoek
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 15 jul 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!