De problematiek met geneesmiddelentekorten speelt al langere tijd in Nederland

De apothekers in Nederland maken zich dagelijks ernstig zorgen over de geneesmiddelentekorten. Voor het derde jaar op rij zijn meer dan duizend tekorten genoteerd, zo blijkt uit de jaarcijfers van KNMP Farmanco over 2021. ‘Hoewel er sprake is van een afname ten opzichte van een jaar eerder, ervaren wij dit niet zo aan de balie. De vlag gaat nog lang niet uit’, stelt KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier enorme last van.’
 
De problematiek met geneesmiddelentekorten speelt al langere tijd in Nederland. Sinds 2010 is er een stijgende lineaire trendlijn, met in 2019 en 2020 nog verdere uitschieters naar boven. De KNMP hoopt dat in 2022 het aantal tekorten structureel afneemt als vanaf 1 juli fabrikanten en groothandels samen verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van een ijzeren voorraad van 2,5 maand. De voorraadverplichting gaat gelden voor alle geneesmiddelen die op recept verkregen kunnen worden, zo schreef demissionair staatssecretaris Blokhuis eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer. Uit cijfers van de apothekersorganisatie blijkt dat 58 procent van de tekorten over 2021 binnen 2,5 maand was opgelost. Prins: ‘Naast de aanleg van deze voorraad pleit de KNMP voor aanvullende maatregelen. Denk daarbij aan het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en de productie van geneesmiddelen dichterbij huis.’

De voorzitter van de KNMP wijst ook op de verscheidenheid aan tekorten. ‘Het ene tekort is het andere niet. Vorig jaar ontstond wereldwijd een tekort aan Visudyne. Zonder behandeling neemt het gezichtsvermogen van de patiënt blijvend af. Het is een kleine groep mensen die dit treft, maar het is bijzonder ernstig’.

Apothekers lossen in de praktijk 99 procent van de tekorten op, door medicatie met dezelfde werkzame stof van een ander merk aan te bieden, een therapeutisch alternatief te bedenken, te importeren of zelf te bereiden. Prins: ‘Wij staan voor goede farmaceutische zorg. Als de voorschrijver een werkzame stof aanwijst, kan de apotheker daar als medicatiespecialist heel goed de juiste middelen bij vinden. Met de dermatologen hebben wij daar inmiddels goede afspraken over kunnen maken.’

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook zijn economische redenen aan de orde. Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.

Voor de apothekersorganisatie brengt KNMP Farmanco de geneesmiddelentekorten in kaart. Indien een geneesmiddel landelijk niet verkrijgbaar is, gedurende minimaal veertien dagen, noteert KNMP Farmanco een nieuw tekort voor het jaarlijkse overzicht. Meldingen door apothekers worden geverifieerd bij de fabrikanten. Farmanco houdt al achttien jaar statistieken bij over geneesmiddelentekorten in Nederland.

Bekijk deze video
Kijk naar de infografiek

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2022/ernstige-zorgen-apothekers-over-geneesmiddelentekorten
Originele titel: Ernstige zorgen apothekers over geneesmiddelentekorten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-01-26

Relevante artikelen ...

Amendement voor financiering aanpak agressie eerstelijnszorg krijgt steun Minister Kuipers (VWS) neemt het amendement van de VVD en de PvdA over Minister Kuipers (VWS) steunt een amendement van de VVD en de PvdA om geld vri... Management & beleid Sat, 22 Oct 2022, 14:29:58
Compensatieregeling voor inname verlopen jodiumtabletten De compensatieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2021 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt apothekers een... Management & beleid Wed, 04 Aug 2021, 12:30:46
Bekostiging extramurale farmacie veranderd niet in 2022 Dat blijkt uit de publicatie van de beleidsregel, regeling en prestatiebeschrijvingbeschikking Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijz... Management & beleid Wed, 23 Jun 2021, 11:11:40
Beleid dure geneesmiddelen moet worden gewijzigd De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe dure geneesmiddelen op de markt gekomen Om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen, zij... Management & beleid Thu, 18 Feb 2021, 15:16:56
Automatische verlenging certificaten voor productie en distributie van geneesmiddelen Besloten is de GMP/GDP certificaten automatisch te verlengen De certificaten van fabrikanten en vergunninghouders van medicijnen worden automatisch v... Management & beleid Wed, 29 Apr 2020, 12:57:13
Meer ruimte voor fabrikanten en leveranciers bij tekort aan medische hulpmiddelen De IGJ ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg Door de uitbraak van het coronavirus kunnen er tekorte... Management & beleid Mon, 23 Mar 2020, 19:11:32

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com