Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groot belang dat er de komende periode specifieke aandacht is voor het inhalen van uitgestelde IC-afhankelijke kritieke planbare zorg. Van de ziekenhuizen zegt 24 procent (peildatum donderdag 27 januari) de kritieke planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken te kunnen leveren. Dat staat in de maandelijkse Monitor Toegankelijkheid van Zorg; Gevolgen van Covid-19 van de NZa. 

Het overschrijden van deze norm kan leiden tot onomkeerbare gezondheidsschade. De kritieke planbare zorg waar geen IC-bed voor nodig is, is wel veelal doorgegaan. Ook zien we de afgelopen weken dat ziekenhuizen procentueel steeds meer kritieke planbare zorg zijn gaan leveren en dat initiatieven worden opgestart om deze zorg snel in te kunnen halen.

We benadrukken dat het opschalen van ziekenhuiszorg kan leiden tot druk bij bijvoorbeeld de wijkverpleging, omdat patiënten na een ziekenhuisopname soms thuiszorg nodig hebben. Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen. Op dit moment staan naar schatting 130 duizend meer operaties dan normaal in de zogenoemde werkvoorraad van de ziekenhuizen.

Zorgbemiddeling door zorgverzekeraar
Als mensen wachten op zorg en eerder geholpen willen worden, kunnen zij contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen en patiënten kunnen dan ook soms eerder worden geholpen. Vooral als ze bereid zijn daar iets verder voor te reizen. Ziekenhuizen schalen de planbare zorg weer op, zoals knie-, heup-, en liesoperaties. Waar een maand geleden nog 50 procent van de ziekenhuizen aangaf deels of volledig te leveren, is dat nu 97 procent. Op dit moment zijn 18 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Een maand geleden was dit nog 59 procent. De planbare zorg die geleverd wordt, zit de kritieke planbare zorg niet in de weg.

Uitgestelde operaties
Tijdens de deltagolf zijn minder operaties uitgevoerd. Dit is zichtbaar in de hogere werkvoorraden van ziekenhuizen. In de laatste 2 maanden zijn ongeveer 24 duizend extra operaties uitgesteld. Voor alle specialismen ligt de hoeveelheid geleverde zorg sinds oktober onder het niveau van voor de pandemie. In december neemt ook het aantal polikliniekbezoeken af. De oncologische diagnostiek is desondanks niet afgenomen tot en met december.

Ggz
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat ook nog steeds onder druk. De vraag naar ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name van jongeren, en de wachttijden zijn stabiel maar hoger dan de norm. Door de lange wachttijden en de stijgende zorgvraag neemt ook de druk bij de huisarts (poh-ggz) toe.

Verpleeghuizen
We zien dat de bezettingsgraad in de verpleeghuizen in de laatste weken van 2021 is gedaald. Dit komt waarschijnlijk door de toenmalige hoge besmettingscijfers daar, de sterfgevallen en het uitstellen van opname door patiënten vanwege angst voor een lockdown. Daarnaast is er nog steeds een hoog percentage ziekteverzuim onder het personeel en een personeelstekort.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/01/27/aandacht-nodig-voor-kritieke-planbare-zorg-en-vervolgzorg-bij-opschaling-ziekenhuiszorg
Originele titel: Aandacht nodig voor kritieke planbare zorg en vervolgzorg bij opschaling ziekenhuiszorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-01-27

Relevante artikelen ...

Thuiszorgorganisatie en bestuurder krijgen boete vanwege onzorgvuldige administratie Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een ... Management & beleid Wed, 10 Aug 2022, 17:56:27
HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd gekregen HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft... Management & beleid Fri, 24 Jun 2022, 07:05:53
DBC-pakket medisch-specialistische zorg 2023 geupdated De release bevat een aantal aanpassingen voor het ondersteunen van verschuiving van zorg, van kliniek naar dagverpleging, polikliniek en thuissituatie... Management & beleid Thu, 28 Apr 2022, 15:58:50
Toekomst huisartsenzorg alleen te garanderen door regionale samenwerking De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen Het is belangrijk dat partijen in de regio samenw... Management & beleid Thu, 31 Mar 2022, 12:12:30
Betere palliatieve zorg door aanpassing bekostiging Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven  Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen pal... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 14:09:06
Langdurige zorg heeft tekort 159 miljoen Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang Het bedrag dat is gereserveerd voor de langdurige zorg is naar verwachting € ... Management & beleid Mon, 27 Sep 2021, 18:38:55

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com