Het aantal mensen met een Wlz-indicatie die wachten op zorg is afgelopen jaar niet eerder zo gestegen als nu

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt. Daarnaast zien we opnieuw dat het ziekenhuizen nauwelijks lukt de uitgestelde zorg in te halen. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en de tijd die mensen moeten wachten is vrijwel hetzelfde gebleven.

Stijging in de Wlz
Het aantal mensen met een Wlz-indicatie die wachten op zorg is afgelopen jaar niet eerder zo gestegen als nu. Op 1 juli wachtten er 21.653 mensen, op de peildatum in augustus is dat aantal met 1.844 personen gestegen naar 23.497. Het aantal wachtenden is in alle drie de sectoren (verpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg en ggz) toegenomen. Op het moment kunnen wij nog niks zeggen over de oorzaak van de plotselinge stijging. Uiteraard houden we dit in de gaten bij onze volgende monitor.

Ziekenhuiszorg opgeschaald
Uit ons Zorgbeeldportaal blijkt dat ziekenhuizen de afgelopen weken de planbare zorg iets hebben opgeschaald. 45% van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit, in augustus was dit 41%. We zien in de data van augustus dat vooral de IC-afhankelijke planbare zorg nog wordt uitgesteld. Er zijn nog 3 ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken kunnen leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten in deze zorg. Uit de productiedata van zelfstandige klinieken blijkt dat ze in de eerste helft van 2022 iets meer patiënten hebben gezien als in 2021. Dit is 25% meer dan in 2019. Het aantal operaties was voor de meeste klinieken in de eerste helft van 2022 vergelijkbaar met 2021.

Ziekteverzuim daalt licht
Het ziekteverzuim is in alle zorgsectoren nog steeds erg hoog. Maar augustus laat een daling zien in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog. Ten opzichte van vorige maand is dat ongeveer gelijk gebleven. Niet alleen het ziekteverzuim, maar ook het personeelstekort baart zorgen in onder andere de Wlz. Er zijn vaak wel genoeg bedden beschikbaar, maar er is niet altijd genoeg personeel om de zorg te leveren.

Ggz
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nog steeds een aandachtspunt. De wachttijden en –lijsten bij de instellingen zijn gestegen, bij de vrijgevestigde ggz-aanbieders zien we een daling. Het aantal verwijzingen voor jongeren ligt sinds de eerste lockdown consequent boven het niveau van 2019. De verwijzingen voor volwassenen en ouderen schommelen rond het niveau van voor de crisis.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/29/aantal-wachtenden-in-de-langdurige-zorg-gestegen
Originele titel: Aantal wachtenden in de langdurige zorg gestegen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-09-29

Relevante artikelen ...

Tarieven cosmetische mondzorg worden deels vrijgegeven Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de reguliere mondzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft Vrije tariev... Anders Mon, 29 Aug 2022, 14:25:37
Informatie over zorgpolissen kan nog duidelijker De regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten is aangepast Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere z... Anders Mon, 04 Apr 2022, 19:39:23
Goede informatie nodig om verzekerden een passende zorgpolis te kunnen laten kiezen Begrijpelijke keuzebegeleiding door zorgverzekeraars helpt consumenten om een passende zorgpolis te kiezen Heldere informatie over de inhoud, de kwal... Anders Thu, 04 Nov 2021, 19:14:31
De apotheekzorg is toegankelijk Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een verkennend onderzoek in deze sector Op dit moment zijn er geen signalen van acut... Anders Tue, 06 Jul 2021, 14:44:31
Vervolguitgifte is naar gemiddeld € 6,45 gestegen Deze tarieven zijn bedoeld als vergoeding voor de geleverde zorg door de apotheek en zijn exclusief geneesmiddelkosten Apotheken onderhandelen met zo... Anders Mon, 15 Feb 2021, 13:22:59
Ruimte om dure apotheekbereiding apart te declareren Het gaat om bereidingen waarbij de (ziekenhuis)apotheek zelf vanuit grondstoffen een geneesmiddel bereidt De Nederlandse Zorgautoriteit maakt het per... Anders Sun, 20 Sep 2020, 17:59:56

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com