Het aantal mensen met een Wlz-indicatie die wachten op zorg is afgelopen jaar niet eerder zo gestegen als nu

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt. Daarnaast zien we opnieuw dat het ziekenhuizen nauwelijks lukt de uitgestelde zorg in te halen. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en de tijd die mensen moeten wachten is vrijwel hetzelfde gebleven.

Stijging in de Wlz
Het aantal mensen met een Wlz-indicatie die wachten op zorg is afgelopen jaar niet eerder zo gestegen als nu. Op 1 juli wachtten er 21.653 mensen, op de peildatum in augustus is dat aantal met 1.844 personen gestegen naar 23.497. Het aantal wachtenden is in alle drie de sectoren (verpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg en ggz) toegenomen. Op het moment kunnen wij nog niks zeggen over de oorzaak van de plotselinge stijging. Uiteraard houden we dit in de gaten bij onze volgende monitor.

Ziekenhuiszorg opgeschaald
Uit ons Zorgbeeldportaal blijkt dat ziekenhuizen de afgelopen weken de planbare zorg iets hebben opgeschaald. 45% van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit, in augustus was dit 41%. We zien in de data van augustus dat vooral de IC-afhankelijke planbare zorg nog wordt uitgesteld. Er zijn nog 3 ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken kunnen leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten in deze zorg. Uit de productiedata van zelfstandige klinieken blijkt dat ze in de eerste helft van 2022 iets meer patiënten hebben gezien als in 2021. Dit is 25% meer dan in 2019. Het aantal operaties was voor de meeste klinieken in de eerste helft van 2022 vergelijkbaar met 2021.

Ziekteverzuim daalt licht
Het ziekteverzuim is in alle zorgsectoren nog steeds erg hoog. Maar augustus laat een daling zien in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog. Ten opzichte van vorige maand is dat ongeveer gelijk gebleven. Niet alleen het ziekteverzuim, maar ook het personeelstekort baart zorgen in onder andere de Wlz. Er zijn vaak wel genoeg bedden beschikbaar, maar er is niet altijd genoeg personeel om de zorg te leveren.

Ggz
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nog steeds een aandachtspunt. De wachttijden en –lijsten bij de instellingen zijn gestegen, bij de vrijgevestigde ggz-aanbieders zien we een daling. Het aantal verwijzingen voor jongeren ligt sinds de eerste lockdown consequent boven het niveau van 2019. De verwijzingen voor volwassenen en ouderen schommelen rond het niveau van voor de crisis.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Aantal wachtenden in de langdurige zorg gestegen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 29 sept 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!