Op advies van Verenso scherpt Kabinet bezoekersregeling verpleeghuizen aan

Op advies van Verenso heeft het kabinet donderdag 19 maart in de ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCB) het besluit genomen om alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.

Dit besluit is afgestemd met ActiZ en Zorgthuisnl - brancheverenigingen in de langdurige zorg – en cliëntenorganisaties en na consultatie met het RIVM. Voorzitter Nienke Nieuwenhuizen zal dit advies vanavond toelichten in Nieuwsuur om 21.30 uur.

De strategie die we in Nederland kiezen, op basis van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT)- RIVM , is erop gericht om de verspreiding van het coronavirus maximaal te controleren. Dat betekent dat we met verstrekkende maatregelen de piek van het aantal besmettingen proberen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Zodat er steeds voldoende capaciteit is om mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn. Door het verloop van de epidemie te vertragen, voorkomen we een ongecontroleerde toename van het aantal patiënten en overbelasting van ons zorgsysteem.

Besluit
Gegeven de toenemende risico’s voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, heeft de praktijk in Noord-Brabant en Limburg uitgewezen dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen. Ook op veel andere plekken in Nederland worden de deuren voor bezoekers gesloten. Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) - is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is in het belang van de veiligheid van bewoners en medewerkers.

Het kabinet heeft daarop vandaag in de ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCB) het besluit genomen om alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit besluit is afgestemd met ActiZ en Zorgthuisnl - brancheverenigingen in de langdurige zorg – en cliëntenorganisaties en na consultatie met het RIVM. Het besluit is in lijn met het advies van het OMT over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Deze ingrijpende maatregel is nodig om de bewoners, hun naasten en medewerkers te beschermen. Het gaat in op vrijdag 20 maart en duurt tot en met 6 april. De maatregel zal uiteraard onmiddellijk weer worden verruimd als dat mogelijk is. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan een instelling incidenteel afwijken van deze maatregel.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de intramurale zorg, tegelijkertijd behoren zij vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. Instellingen kunnen er daarom voor kiezen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen, er geen verdenking is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

De genomen maatregelen hebben ook effect op de beschikbaarheid van de dagbesteding en de zorg die mensen thuis ontvangen. Wij vragen zorgorganisaties er alles aan te doen om binnen de mogelijkheden die zij hebben hiervoor passende oplossingen te vinden.

Beroep op begrip en medewerking
Het kabinet realiseert zich dat dit een heel zware, maar onontkoombare maatregel is met veel impact voor bewoners, familieleden, bekenden, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en anderen in de verpleeghuizen. In deze uitzonderlijke crisissituatie is het nodig om de bewoners en medewerkers in de verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen. Het kabinet doet dan ook een dringend beroep op ieders begrip en medewerking. 

Het gaat het kabinet en alle betrokkenen aan het hart dat naasten en bewoners elkaar tijdelijk niet meer kunnen ontmoeten in de zorgcentra. Juist in deze fase van ongerustheid en zorgen is het directe contact mens tot mens er belangrijk voor iedereen. Het kabinet doet dan ook tegelijkertijd een beroep op organisaties en hun medewerkers om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven en daarvoor creatieve en innovatieve mogelijkheden te zoeken en te benutten om het verblijf van de bewoners zo aangenaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

Het kabinet is in overleg met het RIVM en brancheorganisaties en organisaties van cliënten en naasten van andere sectoren, in het bijzonder de gehandicaptenzorg, om daar tot passende afspraken te komen over bezoek.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Verenso
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Op advies van Verenso scherpt Kabinet bezoekersregeling verpleeghuizen aan
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 19 mrt 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!