Onrechtmatigheid in meetmethode en daardoor in strijd met de wet

De ‘sjoemelsigaret’ is veel schadelijker en verslavender dan wettelijk is toegestaan en moet daarom uit de winkels worden gehaald. Volksgezondheid is in dit verband immers de eerste zorg van de wetgever.

Sigaretten zijn schadelijker en verslavender dan de tabaksindustrie doet voorkomen, doordat rokers veel meer gif en nicotine binnenkrijgen dan in officiële metingen wordt vastgesteld. Sigarettenfilters hebben namelijk minuscule gaatjes waardoor bij officiële metingen lucht wordt aangezogen, die de gifstoffen verdunt. Rokers dekken die gaatjes af met mond en vingers, waardoor die verdunning in de praktijk achterwege blijft. 

In het onderzoek voor de aangifte tegen de tabaksindustrie ontdekte Rookpreventie Jeugd dat de tabaksindustrie niet alleen de gaatjes in de filters (de ‘sjoemelsigaret’) had bedacht om de meting van de gifemissies van sigaretten te beïnvloeden. Ook de wettelijk voorgeschreven meetmethode blijkt uit de koker van de tabaksindustrie zelf te komen.

Alle sigaretten uit de schappen
Omdat sigaretten in de praktijk meer teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) uitstoten dan de wettelijk voorgeschreven maxima van respectievelijk 10, 1 en 10 mg, voldoen de huidige sigaretten dus niet aan de wet. Vandaar dar Rookpreventie Jeugd de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vroeg alle sigaretten die schadelijker zijn dan de wet toestaat uit de winkels te halen. 

De NVWA weigerde dat met een beroep op de wet, waarna RPJ uiteindelijk de rechter vroeg hierover een uitspraak te doen. In maart 2020 besloot de rechter hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie, omdat de Europees voorgeschreven meetmethode voor tabaksemissies strijdig blijkt te zijn met bescherming van de Volksgezondheid.

Op 22 februari 2022 deed het Hof van Justitie van de EU uitspraak, die erop neerkomt dat de rechtbank Rotterdam zelf kan beslissen of de tot nu toe gebruikte meetmethode in orde is geweest of dat een methode moet worden gebruikt die beter het werkelijke rookgedrag van de roker benadert. De zaak ligt sindsdien weer bij de bestuursrechter in Rotterdam.

Kijk hier voor verdere informatie en de processtukken


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Stichting Rookpreventie Jeugd
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Stichting Rookpreventie Jeugd
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: De sjoemelsigaret is in strijd met de wet en moet uit de schappen gehaald
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 04 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!