(advertentie)

​‘Stop met beleggen van onze pensioenen in de tabaksindustrie!’. Deze oproep doet bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG aan pensioenfonds ABP.

Hij deed deze oproep bij het congres ‘Maak de zorg rookvrij’ dat woensdag 31 mei door KNMG werd georganiseerd. Gezien de grote noodzaak in de zorg om te investeren in preventie, kondigt Aartsen aan de behandelingen voor mensen die willen stoppen met roken te versterken. Via gerichte maatregelen, een enquête onder UMCG-medewerkers en in overleg met patiënten wil Aartsen komen tot een geheel rookvrij UMCG-terrein in 2019.

Volgens Aartsen is het nodig om in Nederland maatregelen te nemen tegen de ziekte tabaksverslaving om daarmee te komen tot een rookvrije generatie. ‘Deze generatie wordt nu geboren. Deze kinderen moeten we optimaal beschermen tegen het ontwikkelen van een tabaksverslaving en alle andere ziekten die daar het gevolg van zijn.’ Aartsen benadrukte al eerder het grote belang van preventie, ook om de Nederlandse gezondheidzorg financieel gezond te houden; het CPB berekende dat bij ongewijzigd beleid in 2030 zo'n veertig procent van een modaal inkomen aan zorgkosten op gaat.

Versterk rookstop-behandelingen
De meeste rokers hebben een tabaksverslaving ontwikkeld. Gezien hun verslaving zijn zij te beschouwen als patiënt en hebben ze een goede behandeling nodig. Het UMCG wil daarom samen met Martiniziekenhuis, Verslavingszorg Noord Nederland en Menzis op korte termijn komen tot een optimale ‘stoppen met roken’-behandelafdeling in beide ziekenhuizen. Aartsen: ‘In de afgelopen jaren zijn in veel ziekenhuizen in Nederland de rookstoppoli’s verdwenen. Wij zijn van plan om juist deze poli’s te versterken. Onze ambitie is om met elkaar voor alle patiënten en bezoekers de optimale zorg te kunnen bieden en ook een regionale verwijsrol te kunnen spelen. Een deel van de rokers kan goed in de eerste lijn behandeld worden. Rokers met een tabaksverslaving samengaand met ernstige lichamelijke of psychische klachten kunnen behandeld worden in een gespecialiseerde behandelvoorziening, zoals een uitgebreide rookstoppoli.’

Groningen eerste rookvrije gemeente Nederland
Groningen is ambitieus in de strijd tegen roken. Groningen wil de eerste rookvrije gemeente van Nederland worden. Recent hebben 9 toonaangevende organisaties in de stad zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en het initiatief ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ getekend. Het UMCG streeft er naar in 2019 het hele UMCG-terrein rookvrij te hebben. Ook om de zorg voor mensen met een tabaksverslaving te optimaliseren is het nodig dat terrein, gebouwen en medewerkers rookvrij zijn. Volgens Aartsen heeft dit gevolgen voor medewerkers, patiënten, studenten en leveranciers. ‘De uitkomst van een rookvrij UMCG-terrein staat vast, maar we gaan de komende anderhalf jaar samen het beleid ontwikkelen, samen met medewerkers en samen met patiënten.’ Onder alle ruim 13.000 UMCG’ers vindt daarom in juni een medewerkersonderzoek plaats. Centrale vraag in dit onderzoek is welke mogelijkheden en barrières medewerkers zien om een rookvrij UMCG te realiseren. Met Zorgbelang Groningen, -Drenthe en –Friesland en met de Cliëntenraad worden gesprekken gevoerd over hoe de patiënten zijn te ondersteunen bij hun verblijf in een rookvrije instelling.

‘ABP: stop beleggen in tabak!’
Nog altijd belegt pensioenfonds ABP in de tabaksindustrie en is het van plan dit te blijven doen. Andere pensioenfondsen zijn inmiddels wel gestopt met beleggen in tabak. Aartsen roept het ABP op zijn bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen hier mee te stoppen. 'Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door het roken. Onnodig! Deze doden voorkómen is véél belangrijker dan het rendement van de investeringen in tabak.’ UMC’s en hun werknemers zijn wettelijk verplicht pensioenpremie af te dragen. ‘Daarmee zijn we in feite wettelijk verplicht te investeren in de tabaksindustrie. Investeren in tabak is niet wat wij willen! Ik sta hier namens ruim 13.000 UMCG’ers en in totaal 70.000 medewerkers van de acht UMC’s en wij schamen ons voor deze investeringen. Stop daarom met het beleggen van onze pensioenen in de tabaksindustrie! Ook dat is een noodzakelijke stap op weg naar een Rookvrije Generatie in Nederland!’.

Bron: UMCG

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-01-23

Relevante artikelen ...

Oproep van kabinet, werkgevers en vakbonden: werk thuis, winkel alleen en mijd drukte Maandag 16 november start SZW een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid Kabinet, werkgevers en vakbonden doen opnieuw een gezamenli... Management & beleid Sun, 08 Nov 2020, 12:39:03
Onderwijsterreinen nog niet overal rookvrij In het Nationaal Preventieakkoord staat dat alle onderwijsterreinen rookvrij moeten worden Alle onderwijsterreinen in Nederland moeten sinds 1 august... Management & beleid Wed, 26 Aug 2020, 13:44:44
Verkenning om alcohol- en drugstesten mogelijk te maken voor chemiebedrijven Het gaat om bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen Waar zich grote veiligheidsrisico’s kunnen voordoen doordat werknemers on... Management & beleid Fri, 17 Jan 2020, 15:15:42
Ambulancediensten gaan samen met de Noordelijke ziekenhuizen personeel werven en opleiden De samenwerking in ‘Zorg voor het Noorden’ staat voor de toekomst van werken in de zorg in Noord-Nederland. De bestuurders van negen ziekenhuizen en ... Management & beleid Fri, 05 Apr 2019, 15:28:48
Aids bestrijding krijgt extra investering Nederland geeft dit jaar ongeveer € 430 miljoen uit om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, mannen en jongeren in ontwikkel... Management & beleid Wed, 25 Jul 2018, 20:42:17
Veel hogere waarden van teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten De gemeten teergehaltes met de CI methode zijn 2 tot 26 keer hoger dan werd gemeten met de ISO-methode.  Teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) g... Management & beleid Wed, 13 Jun 2018, 05:27:16