​‘Stop met beleggen van onze pensioenen in de tabaksindustrie!’. Deze oproep doet bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG aan pensioenfonds ABP.

Hij deed deze oproep bij het congres ‘Maak de zorg rookvrij’ dat woensdag 31 mei door KNMG werd georganiseerd. Gezien de grote noodzaak in de zorg om te investeren in preventie, kondigt Aartsen aan de behandelingen voor mensen die willen stoppen met roken te versterken. Via gerichte maatregelen, een enquête onder UMCG-medewerkers en in overleg met patiënten wil Aartsen komen tot een geheel rookvrij UMCG-terrein in 2019.

Volgens Aartsen is het nodig om in Nederland maatregelen te nemen tegen de ziekte tabaksverslaving om daarmee te komen tot een rookvrije generatie. ‘Deze generatie wordt nu geboren. Deze kinderen moeten we optimaal beschermen tegen het ontwikkelen van een tabaksverslaving en alle andere ziekten die daar het gevolg van zijn.’ Aartsen benadrukte al eerder het grote belang van preventie, ook om de Nederlandse gezondheidzorg financieel gezond te houden; het CPB berekende dat bij ongewijzigd beleid in 2030 zo'n veertig procent van een modaal inkomen aan zorgkosten op gaat.

Versterk rookstop-behandelingen
De meeste rokers hebben een tabaksverslaving ontwikkeld. Gezien hun verslaving zijn zij te beschouwen als patiënt en hebben ze een goede behandeling nodig. Het UMCG wil daarom samen met Martiniziekenhuis, Verslavingszorg Noord Nederland en Menzis op korte termijn komen tot een optimale ‘stoppen met roken’-behandelafdeling in beide ziekenhuizen. Aartsen: ‘In de afgelopen jaren zijn in veel ziekenhuizen in Nederland de rookstoppoli’s verdwenen. Wij zijn van plan om juist deze poli’s te versterken. Onze ambitie is om met elkaar voor alle patiënten en bezoekers de optimale zorg te kunnen bieden en ook een regionale verwijsrol te kunnen spelen. Een deel van de rokers kan goed in de eerste lijn behandeld worden. Rokers met een tabaksverslaving samengaand met ernstige lichamelijke of psychische klachten kunnen behandeld worden in een gespecialiseerde behandelvoorziening, zoals een uitgebreide rookstoppoli.’

Groningen eerste rookvrije gemeente Nederland
Groningen is ambitieus in de strijd tegen roken. Groningen wil de eerste rookvrije gemeente van Nederland worden. Recent hebben 9 toonaangevende organisaties in de stad zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en het initiatief ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ getekend. Het UMCG streeft er naar in 2019 het hele UMCG-terrein rookvrij te hebben. Ook om de zorg voor mensen met een tabaksverslaving te optimaliseren is het nodig dat terrein, gebouwen en medewerkers rookvrij zijn. Volgens Aartsen heeft dit gevolgen voor medewerkers, patiënten, studenten en leveranciers. ‘De uitkomst van een rookvrij UMCG-terrein staat vast, maar we gaan de komende anderhalf jaar samen het beleid ontwikkelen, samen met medewerkers en samen met patiënten.’ Onder alle ruim 13.000 UMCG’ers vindt daarom in juni een medewerkersonderzoek plaats. Centrale vraag in dit onderzoek is welke mogelijkheden en barrières medewerkers zien om een rookvrij UMCG te realiseren. Met Zorgbelang Groningen, -Drenthe en –Friesland en met de Cliëntenraad worden gesprekken gevoerd over hoe de patiënten zijn te ondersteunen bij hun verblijf in een rookvrije instelling.

‘ABP: stop beleggen in tabak!’
Nog altijd belegt pensioenfonds ABP in de tabaksindustrie en is het van plan dit te blijven doen. Andere pensioenfondsen zijn inmiddels wel gestopt met beleggen in tabak. Aartsen roept het ABP op zijn bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen hier mee te stoppen. 'Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door het roken. Onnodig! Deze doden voorkómen is véél belangrijker dan het rendement van de investeringen in tabak.’ UMC’s en hun werknemers zijn wettelijk verplicht pensioenpremie af te dragen. ‘Daarmee zijn we in feite wettelijk verplicht te investeren in de tabaksindustrie. Investeren in tabak is niet wat wij willen! Ik sta hier namens ruim 13.000 UMCG’ers en in totaal 70.000 medewerkers van de acht UMC’s en wij schamen ons voor deze investeringen. Stop daarom met het beleggen van onze pensioenen in de tabaksindustrie! Ook dat is een noodzakelijke stap op weg naar een Rookvrije Generatie in Nederland!’.

Bron: UMCG

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-06-29

Relevante artikelen ...

Positief resultaat voor het UMCG in 2021, maar zorgen over 2022 Naast druk op de zorg en de financiële risico's die dit met zich meebrengt, zijn er ook zorgen over de sterk stijgende kosten in 2022 In 2021 heeft h... Management & beleid Wed, 01 Jun 2022, 15:10:23
Personeelstekorten in de zorg blijven groot Inzet op preventie kan helpen De sector zorg en welzijn kampt al jaren met een groot personeelstekort. Landelijk wordt verbetering in het medische en... Management & beleid Tue, 08 Mar 2022, 16:32:06
Zorg is mensenwerk Om goede zorg te leveren, moet er ook goed voor zorgverleners, studenten en onderzoekers gezorgd wordenDe Nederlandse Federatie van Universitair Medis... Management & beleid Fri, 17 Dec 2021, 16:46:16
Bijna twee miljoen euro in AI, eHealth en big data geïnvesteerd door het UMCG Het gebruik van big data, AI en eHealth in de zorg is de laatste jaren flink gegroeid Het UMCG investeert fors in de bevordering van kunstmatige inte... Management & beleid Wed, 03 Nov 2021, 11:21:23
ActiZ heeft intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ ondertekend Naast het tekenen van de intentieverklaring zal ActiZ ook deelnemen in de Werkgroep Rookvrije zorg Op 18 november jl. ondertekende ActiZ, samen met 2... Management & beleid Fri, 20 Nov 2020, 14:05:35
Lachgas verboden door plaatsing onder Opiumwet Medicinaal lachgas in de zorg wordt niet door de maatregel geraakt Staatssecretaris Blokhuis gaat lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbi... Management & beleid Mon, 09 Dec 2019, 10:17:34

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com