Farmaceutische zorg in de wijk moet gekoesterd en verder geoptimaliseerd worden

De KNMP gaat graag in op de uitnodiging van minister Kuipers om een gesprek te voeren over de farmaceutische zorg in de wijk. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Hijink (SP) stelt de bewindsman van VWS dat deze farmaceutische zorg in de wijk gekoesterd moet worden en verder geoptimaliseerd. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het bestuur voert dit gesprek het liefst zo spoedig mogelijk”.

Het SP-Kamerlid wendde zich onlangs tot de minister met vragen over de reclame die zorgverzekeraar VGZ maakt voor bepaalde apotheekketens. Kuipers ziet hier weinig kwaad in. Verzekerden kunnen beoordelen of zij deze wijze van dienstverlening prefereren boven die van een andere apotheek. Het is van belang dat de verstrekte informatie juist en evenwichtig is, stelt Kuipers.

Hijink stelt ook vragen over de opkomst van grote commerciële apotheekketens. Kuipers vindt het wenselijk dat zorgverzekeraars transformaties in de zorg bevorderen en faciliteren. Voorzitter Aris Prins van de KNMP: “We zien de digitalisering ook in de farmaceutische zorg toenemen. Het is van belang dat dit gebeurt vanuit het netwerk in de wijk. Apotheken en apothekers anticiperen daar constant op. Wij hebben een standpunt ingenomen over internetfarmacie. Dat willen we nog eens toelichten bij de minister.”

In een stand-alone-model van apotheken die louter internetdiensten aanbieden ziet de KNMP geen heil. Prins: “Wij pleiten voor zorg vanuit de wijk, in combinatie met intensieve samenwerking met huisartsen en wijkverpleging. Met inachtneming van de richtlijnen die in onze Professionele Standaard zijn opgenomen. De kwaliteit van de zorg aan de patiënt staat daarbij voorop”.

Lees hier de brief

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/knmp-wil-graag-overleg-met-minister-kuipers-over-digitale-farmacie
Originele titel: KNMP wil graag overleg met minister Kuipers over digitale farmacie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2023-01-05

Relevante artikelen ...

Dramatische financiële situatie voor revalidatiecentra Zonder oplossing op korte termijn loopt de zorg aan kwetsbare patiënten gevaar De zeventien revalidatiecentra in Nederland staan er financieel dramat... Management & beleid Wed, 28 Dec 2022, 12:34:19
Wijzigingen die per 1 januari 2023 voor apothekers van belang zijn Per 1 januari 2023 vindt een aantal wijzigingen in wetten en regelingen plaats die voor apothekers relevant zijn Uitstroom vitamine D uit basispakk... Management & beleid Mon, 26 Dec 2022, 11:31:02
Verbetering leven van cliënten in langdurige zorg door intensievere kennisuitwisseling Langdurige zorg staat onder grote druk Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijve... Management & beleid Tue, 28 Jun 2022, 14:54:10
Per 1 juni 2022 is de tijdelijke regeling online voorschrijven medicatie vervallen Tijdens de coronapandemie gold een uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet De tijdelijke maatregel om geneesmiddelen online voor te schri... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 11:33:32
Betere palliatieve zorg door aanpassing bekostiging Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven  Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen pal... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 14:09:06
Wederom sluiting van een ggz-instelling MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van P... Management & beleid Wed, 16 Mar 2022, 09:22:48

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com