Ruim een kwart van de deelnemende scholen (27%) heeft het thema Relaties en seksualiteit vastgelegd in het schoolbeleid

In het schooljaar 2021-2022 namen 567 scholen deel aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Deze regeling bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor docenten. Uit evaluatie van het RIVM blijkt dat er op 23% van deze scholen, na het ingaan van de regeling, minder incidenten zijn geweest. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie.

De meerderheid van de scholen die meedeed zegt tevreden te zijn over de regeling. Zo geeft 92% van de scholen aan te ervaren dat leerlingen/studenten respectvoller om zijn gegaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. Daarnaast geeft 38% van de scholen aan dat de sfeer op school verbeterd is. De meeste deelnemende scholen (87%) zijn hierbij begeleid door een Gezonde School-adviseur.

Onderdeel schoolbeleid
Ruim een kwart van de deelnemende scholen (27%) heeft het thema Relaties en seksualiteit vastgelegd in het schoolbeleid. Hiervan is bijna de helft vanaf de toekenning van de stimuleringsregeling mee gestart. Verder geeft een deel van de scholen (41%) aan in de lessen structureel aandacht te besteden aan dit thema, bijvoorbeeld door themaweken en lespakketten. Daarnaast zegt 79% van de scholen een Gezonde School-activiteit te hebben ingezet op dit thema. Bijna een kwart van deze scholen doet dit voor meerdere jaren.

“We hebben het hier over onderwerpen die vaak best lastig worden gevonden om op een goede manier over te spreken. We zien dat scholen in toenemende mate handvatten en ondersteuning zoeken om hun leerlingen en studenten te helpen bij vragen over relaties en seksualiteit. En het mooie van deze evaluatie is nu dat we van deelnemende scholen terug horen dat een regeling als deze echt helpt.”, zegt Mariken Leurs, hoofd van het RIVM-centrum Gezondheid & Maatschappij.

Programma Gezonde School
De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is beschikbaar voor scholen uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen gebruiken het geld om het werken aan het thema Relaties en seksualiteit via de Gezonde School-aanpak een impuls te geven. De stimuleringsregeling wordt mede ondersteund door Rutgers, Stichting School en Veiligheid, Soa Aids Nederland en Siriz en aangeboden vanuit het programma Gezonde School. Dit programma is een unieke samenwerking van de PO-Raad, VO-raad, MBO(middelbaar beroepsonderwijs) Raad, GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM. Het helpt professionals in het onderwijs om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken.

Bron: RIVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Minder incidenten in het onderwijs rond relaties en seksualiteit bij deelname aan stimuleringsregeling
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 04 juni 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!