(advertentie)

Raad van Bestuur van het Zorginstituut geeft als advies dat nusinersen (Spinraza®) alleen in het basispakket kan worden opgenomen wanneer de fabrikant de prijs van het middel sterk verlaagt.

Bijna 100 patiënten, vertegenwoordigers van veldpartijen en journalisten waren op vrijdagochtend 26 januari aanwezig bij de gedachtewisseling van de Adviescommissie pakket (ACP) over nusinersen; een duur geneesmiddel voor de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA). In het kort komt de adviescommissie tot het advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut, dat nusinersen (Spinraza®) alleen in het basispakket kan worden opgenomen wanneer de fabrikant de prijs van het middel sterk verlaagt.

Advies Zorginstituut volgt binnenkort
In de week van 5 februari 2018 brengt het Zorginstituut advies uit aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport over de vraag of nusinersen - en tegen welke voorwaarden - deel moet gaan uitmaken van het basispakket. Het Zorginstituut beoordeelt op verzoek van de minister of het geneesmiddel nusinersen vergoed kan worden. In de openbare vergadering besprak de ACP de afwegingen daarbij. Tijdens de bijeenkomst maakten verschillende patiënten, de arts van het SMA-team van het UMC Utrecht en de fabrikant van het middel van de gelegenheid gebruik om in te spreken en hun zienswijze te geven. Het Zorginstituut zal de opvattingen van de ACP nu verwerken in het advies dat uiterlijk 9 februari 2018 aan minister Bruins wordt aangeboden.

Middel voor behandeling van spinale musculaire atrofie nu in de ‘sluis’
Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame, erfelijke ziekte waardoor spieren zwakker en dunner worden. Nusinersen is het enige beschikbare middel. Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten zijn vaak veel duurder dan andere geneesmiddelen. Dat geldt ook voor nusinersen, dat daarom in de ‘sluis’ zit. Dat houdt in dat het pas voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking kan komen, als het Zorginstituut over de vergoeding heeft geadviseerd en de minister van VWS succesvol met de fabrikant over de prijs heeft onderhandeld.

Nusinersen kost ruim € 80.000 euro per injectie. In het eerste jaar zijn er 6 injecties nodig. In de jaren daarna 3. De kosten zijn ongeveer € 500.000 per jaar in het eerste jaar; en € 250.000 per jaar in volgende jaren. De totale kosten per jaar komen uit op ongeveer € 30,1 miljoen, uitgaande van ruim 100 patiënten.

Zolang nusinersen in de sluis zit, is het voor kinderen met SMA type 1 beschikbaar via een zogenaamd Expanded Acces Program (EAP). Voor patiënten met SMA type 2 en 3a met “een dringende behandelbehoefte” is het middel beschikbaar door afspraken die minister Bruins met de fabrikant heeft.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorginstituut
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/01/26/adviescommissie-pakket-prijs-nusinersen-moet-omlaag
Originele titel: Adviescommissie Pakket: prijs nusinersen moet omlaag
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-01-26

Relevante artikelen ...

Laurentius Ziekenhuis niet meer onder verscherpt toezicht De voorwaarden voor goed bestuur in het Laurentius zijn hersteld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op het Laurent... Management & beleid Thu, 06 Feb 2020, 16:02:18
Combinatietherapie dabrafenib en trametinib bij huidkanker niet in basispakket Het Zorginstituut kan op basis van de beschikbare onderzoeken niet vaststellen of deze combinatietherapie kosteneffectief is Het is onvoldoende duide... Management & beleid Mon, 02 Sep 2019, 14:46:57
Laurentius Ziekenhuis onder verscherpt toezicht De raad van toezicht en de raad van bestuur bestaan op dit moment elk uit één persoon De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het Laurentius Ziek... Management & beleid Mon, 12 Aug 2019, 12:22:54
Tariefinkomsten en loonkosten niet in balans De omzet van een apotheek bestaat uit geneesmiddelenkosten en uit vergoedingen voor de dienstverlening van de apotheek De gemiddelde openbare apoth... Management & beleid Thu, 18 Jul 2019, 16:22:11
Overgangsregeling kunstmatige inseminatie met donorzaad Zorgverzekeraars vergoeden dit jaar (nog) kunstmatige inseminatie met behulp van een donor (KID-behandelingen)  Zorgverzekeraars zullen dit jaar... Management & beleid Wed, 13 Mar 2019, 22:41:29
Terugbetalingsregeling Fampyra Ongeveer 2000 patiënten kregen het middel de afgelopen jaren binnen een onderzoek setting De afgelopen weken heeft minister Bruno Bruins (Medische Zo... Management & beleid Thu, 07 Mar 2019, 20:06:38

(advertentie)