Vanaf 70 jaar daalt de woonduur van mensen die wonen in een corporatiehuurwoning, terwijl de woonduur van mensen in een koopwoning blijft stijgen

In 2022 zijn ruim 100 duizend mensen van 70 jaar of ouder verhuisd naar een andere woning. Zij verhuisden vooral naar huurwoningen, waaronder zorgwoonruimten. Van de 70-plussers die uit een corporatiehuurwoning verhuisden, vertrok meer dan de helft naar een zorgwoonruimte. Bij een verhuizing uit een koopwoning was dat iets meer dan een kwart. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Woonbase.

Het merendeel van de verhuisde 70-plussers vertrok niet naar een zorgwoonruimte. Van deze 70-plussers die vanuit een corporatiehuurwoning verhuisden, ging bijna 80 procent weer in een corporatiehuurwoning wonen. Van de 70-plussers die vanuit een koopwoning verhuisden en niet naar een zorgwoonruimte vertrokken, ging ongeveer de helft weer in een koopwoning wonen. Iets meer dan een kwart verhuisde naar een corporatiehuurwoning.

Verhuizing naar zorgwoonruimte vooral vanuit corporatiehuurwoning
Van alle 70-plussers die in 2022 verhuisden, vertrok 38 procent naar een zorginstelling of een andere woonruimte gericht op het verlenen van zorg. Zorgwoonruimten zijn bijna altijd woonruimten die worden verhuurd door een woningcorporatie of andere verhuurder. 70-plussers verhuizen vanuit een corporatiehuurwoning veel vaker naar een zorgwoonruimte (53 procent) dan vanuit een koopwoning (26 procent). Eén van de mogelijke verklaringen voor dit grote verschil is dat in de corporatiehuurwoningen meer mensen van hoge leeftijd (80-plussers) wonen dan in de koopwoningen.

Langere woonduur in koopwoning
Mensen die in een koopwoning wonen, wonen daar vaak langer dan mensen die in een huurwoning wonen. De woonduur neemt toe naarmate mensen ouder worden en langer ergens wonen. Jongeren van 18 tot 25 jaar die in een koopwoning wonen, wonen vaak nog bij hun ouders. Zij hebben een langere woonduur dan jongeren in een huurwoning, die op deze leeftijd vaker zelfstandig wonen.

Vanaf 70 jaar daalt de woonduur van mensen die wonen in een corporatiehuurwoning, terwijl de woonduur van mensen in een koopwoning blijft stijgen. Dit komt onder andere doordat mensen langer in een koopwoning dan in een huurwoning blijven wonen én doordat verhuizende 70-plussers uit een koopwoning minder vaak in een nieuwe koopwoning gaan wonen. Een verhuizing vanuit een koopwoning naar een huurwoning heeft geen effect op de doorsnee woonduur van 70-plussers die in een koopwoning wonen. Wel heeft dit een verlagend effect op de doorsnee woonduur in huurwoningen: de woonduurteller begint namelijk opnieuw.

Regionale verschillen
70-plussers wonen het langst in een koopwoning in Zuid-Limburg (36 jaar) en Twente (33 jaar). In Flevoland (23 jaar) is dat het kortst.

De woonduur van 70-plussers in een corporatiehuurwoning is relatief hoog in de Randstad: 21 jaar in Groot-Amsterdam en Het Gooi en Vechtstreek, en 22 jaar in Delft en Westland. In Zeeuwsch-Vlaanderen en Delfzijl en omgeving is de woonduur in corporatiehuurwoningen van deze groep het laagst: 10 jaar.

De woonduur van 70-plussers in een private huurwoning is in het algemeen een stuk lager dan in een corporatiehuurwoning of een koopwoning maar is in Groot-Amsterdam juist hoog: 24 jaar.

Bron: CBS


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: CBS
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : CBS
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Bijna 4 op de 10 verhuisde 70-plussers in 2022 naar zorgwoonruimte
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 20 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!