MIND Korrelatie verruimt telefonische bereikbaarheid voor psychische nood door coronacrisis

Vanaf maandag 30 maart zijn de openingstijden voor telefonische hulp door de hulplijn MIND Korrelatie in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd van 9:00 tot 18:00 uur naar 9:00 tot 22:00 uur. Ook is telefonische hulp gratis voor mensen die psychische hulp nodig hebben tijdens deze crisis. MIND Korrelatie doet dit in ieder geval tot 1 juni 2020, of zolang de coronacrisis duurt. De hulpverlening wordt ook uitgebreid naar ondersteuning van medewerkers van het Rode Kruis die de hele dag heftige gesprekken hebben moeten voeren over corona. Dit gebeurt net als altijd door ervaren hulpverleners van MIND Korrelatie op het gebied van psychische problematiek.

MIND Korrelatie krijgt nu naast de reguliere gesprekken met mensen over psychische en psychosociale problemen (bijvoorbeeld relatieproblemen, huiselijk geweld en opvoedproblemen) ook veel vragen van mensen bij wie de problemen zijn versterkt door de coronacrisis. Denk aan mensen bij wie afspraken met psychologen en behandelaren zijn afgezegd zonder alternatieven, mensen met een depressie die nu geen afleiding buiten de deur hebben maar wel toegenomen problemen thuis, of mensen met een angststoornis bij wie de klachten erg zijn toegenomen, etc. De hulpverleners van MIND Korrelatie – psychologen en maatschappelijk werkers – luisteren naar deze mensen  en kijken samen met hen naar wat de beste stappen zijn om goede hulp te vinden en goed voor zichzelf te blijven zorgen, zonder zich overspoeld te voelen door de huidige situatie en in een isolement terecht te komen.

Meer gesprekken na meer maatregelen kabinet
Marjan ter Avest, directeur van MIND en MIND Korrelatie: “We zien dat het aantal gesprekken toeneemt naarmate het kabinet verdere maatregelen aankondigt. Als MIND willen we er voor alle mensen zijn die worstelen met psychische klachten. Wij vinden het daarom van belang om er ook ’s avonds voor de mensen te zijn, naast  de extra informatie en de livestream die we iedere werkdag van 11 tot 16 uur verzorgen via www.wijzijnmind.nl/corona.”

MIND Korrelatie is er overigens tussen 18 en 22 uur alleen om telefonische hulpvragen te beantwoorden van mensen die onrust ervaren als gevolg van het coronavirus en alle daaruit voortkomende beperkende maatregelen. Alle hulpvragen over andere onderwerpen behandelt de organisatie overdag, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. Ter Avest: “ In deze uitzonderlijke situatie doen we er alles aan om zoveel mogelijk mensen bij te staan in hun psychische nood.”

MIND Korrelatie kreeg de afgelopen weken veel hulp aangeboden van psychologen die iets voor mensen willen betekenen bij de hulplijn. De organisatie is erg blij met deze extra hulp en heeft nu extra vrijwilligers die ’s avonds kunnen worden ingezet voor hulp aan mensen die veel last hebben van de coronacrisis.