Longkanker is de meest dodelijke vorm van kanker in de westerse wereld

Prof. dr. Jerry Braun wil de behandeling voor longkankerpatiënten de komende jaren verder verbeteren. Hij hoopt dit te realiseren door nieuwe operatietechnieken te implementeren in de kliniek en behandeltrajecten in Nederland waar mogelijk te centraliseren. Braun is sinds 1 januari 2020 hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Longkanker is de meest dodelijke vorm van kanker in de westerse wereld. “Het is dan ook de lastigste vorm van kanker om te behandelen”, vertelt Braun. De hoogleraar is strijdvaardig om daar verandering in te brengen. Een eerste belangrijke stap daarbij is volgens hem dat centra die longkanker behandelen intensiever moeten samenwerken. 

Aantal behandellocaties centraliseren
Nederland telt op dit moment meer dan 40 locaties waar patiënten met longkanker geopereerd kunnen worden. “Niet ieder medisch centrum heeft dezelfde middelen in huis”, vertelt Braun. “Door de spreiding kan de kwaliteit van zorg per locatie sterk verschillen. We kunnen dit oplossen door kennis, kunde en technologische middelen op een aantal vaste plekken te centraliseren.”

Door de zorg voor longkankerpatiënten samen te brengen, kan er beter worden samengewerkt. Ook kunnen nieuwe technieken en onderzoeksresultaten sneller worden gedeeld en toegepast. “Op deze manier kunnen op alle gecentraliseerde locaties behandelingen van dezelfde hoge kwaliteit uitgevoerd worden”, legt Braun uit. Ook is het samenbrengen van behandellocaties volgens hem zorgvriendelijker voor de patiënt. “Mijn ideaalbeeld is dat een patiënt zich kan melden op één locatie, en vanaf daar het gehele behandeltraject kan volgen. Van vroege diagnostiek tot behandeling en nazorg.”  

Multidisciplinaire samenwerking 
De chirurgische behandeling van longkanker wordt in Nederland zowel binnen de cardiothoracale chirurgie als de algemene heelkunde uitgevoerd. Braun zet zich als hoogleraar in om beide vakgebieden nader tot elkaar te brengen. “Het is goed als chirurgen verder kijken dan hun eigen specialisme. Door samen aan de operatietafel te staan, kunnen we actief van elkaar leren en kennis uitwisselen. Dat heeft alleen maar positieve gevolgen voor de behandeling van de patiënt.” Van Braun mag de samenwerking al in een vroeg stadium beginnen. “Als we de opleidingstrajecten van beide specialismen actief op elkaar laten aansluiten, leren aankomende professionals al vroeg om multidisciplinair samen te werken.” 

Blijven innoveren
Naast samenwerken is ook innovatie belangrijk om de behandeling van longkanker te verbeteren. In zijn functie als hoogleraar in het LUMC gaat Braun onderzoeken welke verbeteringen komende jaren geïmplementeerd kunnen worden in de kliniek. “De huidige techniek kan ons echt helpen om behandelingen beter uit te voeren”, vertelt hij. “In het LUMC gaan we steeds meer werken met artificial intelligence. De computer analyseert duizenden operaties en leert op die manier welke ingrepen of beslissingen goed en minder goed zijn. Die kennis kan vervolgens direct weer toegepast worden in de klinische praktijk.”

Als tweede voorbeeld noemt hij het Green Light-project. “Hierbij worden er met behulp van antilichamen kleurstoffen toegediend bij tumoren. Bij het uitvoeren van zo’n Image-Guided Surgery kunnen tumoren gericht worden opgespoord en volledig worden weggesneden, zodat er geen  onnodig weefsel verloren gaat. Door dit soort technieken te koppelen met de kennis en kunde die in Nederland aanwezig is, kunnen we de behandeling van longkanker echt naar een hoger plan brengen.”