De huidige uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie vragen om een gezamenlijke inspanning van direct betrokkenen in de regio

Maandag 1 april  overhandigde prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ aan minister Bruins (Medische zorg). Het plan schetst een actieve en verbindende rol van de universitair medische centra (umc’s) in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. In het rapport zijn enkele voorbeelden gegeven van goede samenwerkingsvormen waar het UMCG direct bij betrokken is: de samenwerking op gebied van hartzorg Hartnet Noord-Nederland en de Aletta Jacobs School of Public Health.

De huidige uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie vragen om een gezamenlijke inspanning van direct betrokkenen in de regio. ‘Umc’s hebben met hun wetenschappelijk onderzoek daarin een unieke rol’, aldus Willy Spaan. ‘Wij hebben zowel een kennis- als een zorgfunctie. Die zetten we in voor zorg en gezondheid in de volle breedte. Internationaal, nationaal, en natuurlijk ook regionaal.’ 

Samen werken aan innovatie 
Het plan beschrijft hoe de umc’s in de regio hun kennis en expertise kunnen inzetten, samen met collega-ziekenhuizen, burgers, patiënten, zorgverleners, onderwijsinstituten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Het schetst hoe partijen samen de meest urgente en regiogebonden vraagstukken op het gebied van preventie en gezond leven en zorg kunnen inventariseren. Vragen en behoeften van burgers en patiënten zijn daarbij leidend. Gebruikmakend van elkaars expertise worden die vraagstukken vervolgens vertaald in regionale kennis- en innovatieagenda’s, met afspraken over aanpak en financiering. 

Wetenschappelijk fundament onder het preventiebeleid 
Volgens Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG is de beweging naar duurzame regionale netwerken al langer gaande. In het NFU-plan staan voorbeelden genoemd van succesvolle regionale samenwerkingsverbanden. Aartsen: ‘De gezamenlijke aanpak zorgt er voor dat we de zorg van morgen voor de patiënt dicht bij huis kunnen organiseren en de kwaliteit van de zorg kunnen garanderen. Het vorig jaar begonnen HartNet Noord-Nederland of het dit jaar gestarte Pathologie Netwerk Noord-Nederland zijn daar treffende voorbeelden van. Verder heeft het UMCG de verantwoordelijkheid om de regionale inzet van wetenschappelijk onderzoek en innovatie een verdere impuls te geven. Onze Aletta Jacobs School of Public Health bundelt de krachten om er voor te zorgen dat we meer gezonde jaren kunnen toevoegen aan ieders leven. Je kan zeggen dat we daarmee een wetenschappelijk fundament leggen onder het preventiebeleid van het kabinet.’ 

Oproep om mee te doen 
Innovatie is meer dan onderzoek doen en de resultaten publiceren. Het gaat ook om implementatie, monitoring en evaluatie. Om de ambities uit dit plan te realiseren is een extra impuls nodig, ook financieel. ‘Dat aan de totstandkoming van dit plan zovelen van binnen en buiten de sector hebben meegewerkt, is een hoopvol teken. Ik roep partijen op om mee te doen, en met elkaar en gedurende een lange tijd de verantwoordelijkheid aan te gaan,’ aldus NFU-voorzitter Willy Spaan.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : UMCG
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: UMC's versterken onderzoek en innovatie in de regio
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 01 apr 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!