(advertentie)

De instroom zou verhoogd moeten worden naar 260 personen, als men uitgaan van het meest beleidsarme scenario

Het aantal geboortes neemt in Nederland nog steeds toe. Er moeten jaarlijks meer verloskundigen worden opgeleid om aan de stijgende vraag naar geboortezorg te kunnen voldoen. Dit blijkt uit de capaciteitsraming voor verloskundigen van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV).

We onderzochten de benodigde capaciteit van verloskundigen voor verschillende scenario’s. We hielden er rekening mee dat de vraag naar verloskundige zorg in de toekomst zal veranderen door diverse wijzigingen in het vakgebied. Daarnaast onderzochten we ook welke opleidingsinstroom nodig is als de voortijdige uitstroom uit het beroep omlaag zou gaan. Deze is momenteel vrij hoog.

Instroom in de opleiding verhogen naar minstens 260 per jaar
Momenteel starten 220 personen per jaar met de opleiding verloskunde. Deze instroom zou verhoogd moeten worden naar 260 personen, als we uitgaan van het meest beleidsarme scenario. Dit is het scenario waarbij we alleen rekening houden met een toenemende vraag naar verloskundigen door groei van de bevolking.  In een beleidsrijk scenario berekenen we ook wat de effecten zullen zijn wanneer de praktijknorm voor verloskundigen verlaagd zal worden, waardoor een verloskundige minder zwangeren per jaar begeleid. De gewenste opleidingsinstroom zal dan fors hoger uitkomen, namelijk 400 opleidingsplaatsen per jaar. 

Regelmatig ramen om schommelingen te voorkomen
Onze maatschappij en de zorg veranderen voortdurend. Om goed en snel op deze veranderen in te spelen, is het belangrijk om frequent een capaciteitsraming uit te voeren waarbij we de ontwikkelingen in het werkveld nauwlettend kunnen monitoren. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd in het aantal benodigde opleidingsplaatsen. 

Over het onderzoek
We gebruikten het ramingsmodel, dat is ontwikkeld door het Nivel en het Capaciteitsorgaan, om te berekenen wat de instroom in de opleiding zou moeten zijn om over 10 of 15 jaar evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van verloskundigen. Dit berekenden we voor verschillende scenario’s met behulp van meerdere gegevensbronnen. Voor dit onderzoek vulden verloskundigen een enquête in en hielden we focusgroepen met verloskundigen, aanverwante beroepen en andere stakeholders binnen de geboortezorg. Daarnaast gebruikten we aanvullende gegevens van het CBS en van de opleidingen. 

De arbeidsmarkt voor verloskundigen: een capaciteitsraming voor de periode 2022 – 2034/2037
(Flinterman, L., Vis, E., Wit, R., Batenburg, R.)

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-opleidingsplekken-nodig-voor-verloskundigen
Originele titel: Meer opleidingsplekken nodig voor verloskundigen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-07-28

Relevante artikelen ...

Samenwerking in onderzoek levert voordelen op voor jongeren én de samenleving Volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind is het hun recht om inspraak te hebben in zaken die over hen gaan, dus ook onderzoek Steeds vaker ... Wetenschap & onderwijs Sat, 19 Feb 2022, 15:04:37
Nieuwe Nivel Onderzoeksagenda 2022-2024 Centraal in de agenda staan vier grote, maatschappelijke uitdagingen Omgaan met pandemieën, verduurzamen, krimpgebieden, e-health, participatie, vold... Wetenschap & onderwijs Thu, 03 Feb 2022, 19:14:40
Huisartsen willen scholing om voedingsadvies te kunnen geven Veel huisartsen ervaren barrières bij het geven van voedingsadvies De meeste huisartsen geven weleens voedingsadvies aan hun patiënten. Wel vinden hu... Wetenschap & onderwijs Wed, 22 Apr 2020, 14:57:30
Onderzoek effect fysiotherapie op het voorschrijven van opioïden bij mensen met lage rugpijn In Nederland is er vooral een toename in het voorschrijven van opioïden voor niet-kankergerelateerde chronische pijn, met name bij lage rugklachten B... Wetenschap & onderwijs Fri, 26 Jul 2019, 13:43:04
Studie naar hersenontwikkeling van kinderen In het laatste trimester van de zwangerschap en kort na de geboorte, vindt het belangrijkste stuk van de ontwikkeling van de hersenen plaats De herse... Wetenschap & onderwijs Mon, 22 Jul 2019, 13:59:36
Geen leefstijlgeneeskunde zonder onderwijs Er wordt vrijwel geen onderwijs gegeven over voeding en leefstijl tijdens de opleiding tot basisarts Stichting Student en Leefstijl, opgericht in 201... Wetenschap & onderwijs Mon, 17 Jun 2019, 19:38:29

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com