Osteopathie is een snelgroeiend vakgebied dat zich richt op het begrijpen en behandelen van de mens als een geheel

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft onlangs besloten het curriculum van de osteopathie opleiding bij Hogeschool Thim te accrediteren. Daarmee is de eerste, officieel erkende bacheloropleiding osteopathie in de Benelux een feit.

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO), waarin zo’n 700 osteopaten zijn verenigd, streeft al sinds haar oprichting in 1986 naar een verbeterde positie voor osteopathie in Nederland. Osteopathie is een snelgroeiend vakgebied dat zich richt op het begrijpen en behandelen van de mens als een geheel, met de nadruk op het belang van een evenwichtige interactie tussen de verschillende systemen in het lichaam. In de zoektocht naar een geschikte onderwijsinstelling is de NVO in 2018 uitgekomen bij Hogeschool Thim. Deze instelling beschikt over de benodigde Erkenning Rechtspersoon Hoger Onderwijs, een erkenning die wordt verleend door het Ministerie van Onderwijs. Het is een vereiste voor een NVAO-accreditatie.

Kwalitatief hoogwaardige zorg
De voorbereidende werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het produceren dan wel herschrijven van de professionele standaard; het beroepscompetentieprofiel, de beroepscode, een beschrijving van de maatschappelijke relevantie van osteopathie.

Dit alles is gedaan in nauwe samenwerking met nationale en internationale organisaties zoals het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Bij de totstandkoming van alle documenten is er steeds rekening gehouden met internationale verdragen rondom osteopathie. Hiervoor is de NVO lid van de Osteopathy Europe en Osteopathic International Alliance (OIA).
In 2015 is er, op initiatief van (de voorloper van) de Osteopathy Europe een Europese Standaard voor osteopathie opgesteld, de CEN16686:2015.

In opdracht van de NVO zijn er meerdere klinische richtlijnen geproduceerd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Osteopathie (SWOO).

Wereldwijd beoefend en wettelijke erkenning
Martijn van Raak, voorzitter van de NVO, is blij en trots over het bereiken van deze mijlpaal: ‘Dit positieve accreditatiebesluit is een bekroning op onze gezonde visie en jarenlang hard werken binnen de NVO, het NRO en andere partners. NVO-leden hebben steeds een keuze gemaakt voor kwaliteit en patiëntveiligheid. De leden gaven hun vertrouwen ervoor terug waardoor het bestuur geduldig kon doorgaan op de ingeslagen weg. We zijn zeer dankbaar voor de erkenning van de NVAO en zien dit als een bevestiging van de hoge kwaliteit van zowel onze organisatie als die van onze partners. Met de NVAO-erkenning zijn we ervan overtuigd dat osteopathie een sterke ontwikkeling gaat doormaken.’

Bron: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Wettelijk erkende opleiding osteopatihe een feit
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 03 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!