Het ML-III Lab is een campusbrede voorziening, speciaal ingericht voor wetenschappers die werken met ernstige ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en virussen

In 2017 stierven wereldwijd 1,7 miljoen mensen aan tuberculose en dat maakt deze ziekte de meest dodelijke ziekte van dit moment. Mensen met actieve XDR-TB (resistente vorm van tuberculose) hebben  een overlijdensrisico van 65% en dat percentage is zelfs hoger dan ebola. Dit komt deels omdat de bacterie uitzonderlijk besmettelijk is en er sprake is van een groeiende multiresistente epidemie. Daarnaast is er te weinig onderzoeksgeld beschikbaar aldus het rapport van de WHO.  

In het nieuwe ML-III lab, gevestigd in het O|2 Labgebouw, kunnen  de VU en Amsterdam UMC fundamenteel onderzoek doen naar de verspreiding en resistentie van die bacterie. Het ML-III Lab is essentieel voor het ontwikkelen van de volgende generatie antibiotica om resistente bacteriën effectief te bestrijden. Het bestaat uit drie laboratoria van beheersingsniveau III, zodat er  parallel aan verschillende onderzoekslijnen gewerkt kan worden. De VU beschikte al over een klein ML-III Lab in Gebouw MF, maar de nieuwe faciliteit in O|2 is beter geoutilleerd en voldoet aan de huidige normen voor een niveau III lab. 
 
Veiligheidsvoorzieningen 
Het ML-III Lab is een campusbrede voorziening, speciaal ingericht voor wetenschappers die werken met ernstige ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en virussen. De medewerkers kunnen er veilig werken en  verspreiding van de micro-organismen naar het milieu wordt voorkomen. Zo is er onder andere een gescheiden luchthuishouding met onderdruk ten opzichte van de rest van het gebouw en de afgevoerde lucht wordt zorgvuldig gefilterd. Daarnaast is er een speciaal kledingregime in de faciliteit en moeten medewerkers uitvoerig getraind zijn voordat ze kunnen werken in het laboratorium.  
 
Prof. dr. Wilbert Bitter (Department Medical Microbiology, Amsterdam UMC and Department Molecular Cell Biology, VU)   "Onderzoek in een ML-III Lab is een zware verantwoordelijkheid en verplichting, zowel voor de onderzoeker als voor de universiteit. Maar het willen bestuderen, ontrafelen en een oplossing bieden voor gevaarlijke pathogene micro-organismen is een maatschappelijk doel wat daar ruimschoots tegenop weegt. Dit nieuwe laboratorium biedt ons die gelegenheid en wij zullen deze zo goed mogelijk benutten." 
 
O|2 Labgebouw
Het O|2 labgebouw is sinds 2016 in gebruik door onderzoekers van de VU en Amsterdam UMC en het heeft diverse onderzoekslaboratoria: chemische laboratoria, een radionuclidenlaboratorium en microbiologische laboratoria voor onderzoek met ziekteverwekkende micro-organismen van verschillende risiconiveaus. In het multifunctionele O|2 Labgebouw vindt  topwetenschappelijk onderzoek plaats naar vraagstukken op het gebied van Human Life Sciences. Er werken onderzoekers 'from bench to bedside', van molecuul, tot cel, tot weefsel tot patiënt. Gezondheidsvraagstukken bij patiënten in de kliniek gaan naar het lab en de ontdekkingen in het lab weer terug naar de kliniek. 
 
Dr. Dirk Bald, Teamleider Department Molecular Cell Biology, VU 
"Antibiotica-resistente ziekteverwekkende bacteriën vormen wereldwijd een groot medisch probleem en zijn een enorme uitdaging voor nieuw onderzoek. In ons team bestuderen wij de stofwisseling van ziekteverwekkers, met name de tuberculose bacterie, om 'zwakke punten' van deze bacteriën te vinden en hier nieuwe antibiotica voor zoeken."


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : VUmc /Amsterdam UMC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nieuw ML-III Lab voor onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 12 jul 2018

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!