Op basis hiervan is het aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de acute zorg per regio passender in te richten

Om ervoor te zorgen dat goede acute zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moeten we deze zorg anders gaan organiseren. Dit staat in het advies Passende acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgvraag van de patiënt staat daarbij centraal; wie heeft welke acute zorg nodig en waar.

Op basis hiervan is het aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de acute zorg per regio passender in te richten. Een bekostiging op basis van beschikbaarheid kan daaraan bijdragen. De overheid moet scherpere kaders opstellen.

Passende organisatie en aanbod SEH’s
Doordat het aantal chronische zieken en ouderen toeneemt, is er meer vraag naar acute zorg. Dit terwijl er een tekort is aan zorgprofessionals. Als we willen dat kwalitatief goede acute zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, dan moeten we deze zorg anders organiseren. Allereerst zien wij kansen om de coördinatie van in,- door,- en uitstroom van patiënten in de acute zorg te verbeteren. Goede zorgcoördinatie en betere informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders dragen hieraan bij, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt.

Daarnaast is het belangrijk om het zorgaanbod beter af te stemmen op de zorgvraag in de regio. Zo kunnen we schaars zorgpersoneel beter inzetten. Hiervoor is een regionale heroverweging van het aantal spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) nodig. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat SEH’s verdwijnen. Het kan ook zijn dat een aantal SEH’s alleen ’s nachts sluit. Of dat er meerdere posten komen voor eenvoudige zorg en een gespecialiseerde post elders in de regio die de complexere zorg levert. Voor deze beweging naar een passend aanbod van SEH’s is het belangrijk dat de huidige bereikbaarheidsnorm van 45 minuten wordt herzien. Deze norm uit 2002 is niet gebaseerd op medisch-wetenschappelijke criteria, concludeerde de Gezondheidsraad. We vinden dat de overheid andere en scherpere kaders moet opstellen voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg, zodat de partijen in de regio weten waar ze naartoe moeten werken.

Verandering noodzakelijk
Om de acute zorg toekomstbestendig te maken, is verandering noodzakelijk. Veranderingen in de acute zorg komen echter lastig tot stand en liggen vaak erg gevoelig. We roepen partijen op om over hun eigen deelbelang heen te kijken en de beweging naar passende acute zorg verder vorm te geven. Zodat deze spoedzorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft voor patiënten.

Lees ook het NZa-artikel 'Advies passende acute zorg'

Bekostiging
SEH’s worden nu bekostigd op basis van geleverde zorg. We willen SEH’s gaan bekostigen op basis van beschikbaarheid, net als veel andere delen van de acute zorg. Het personeel en de infrastructuur moeten immers beschikbaar zijn ongeacht het aantal patiënten. Er moeten criteria zijn om te bepalen welke zorgaanbieders/locaties wel en welke niet voor een beschikbaarheids-bekostiging in aanmerking komen. Bekostiging op basis van beschikbaarheid kan dan ook pas worden ingevoerd als er een normenkader voor de beschikbaarheid van SEH’s is opgesteld. Wel is het mogelijk om als pilot in één of meerdere regio’s aan de slag te gaan met beschikbaarheidsbekostiging voor de SEH.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/nza-andere-organisatie-nodig-om-acute-zorg-toegankelijk-en-betaalbaar-te-houden
Originele titel: NZa: andere organisatie nodig om acute zorg toegankelijk en betaalbaar te houden
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-15

Relevante artikelen ...

Apotheekhoudende huisarts moet behouden blijven Meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk van een van de 320 apotheekhoudende huisartspraktijken in ons land Voor veel... Acute zorg Tue, 15 Feb 2022, 13:59:38
Medische gegevens bij spoedzorg moeten ingezien kunnen worden Op dit moment kan dat nog niet als de patiënt niet vooraf toestemming heeft gegeven voor inzage Zorgverleners moeten bij spoedzorg relevante medische... Acute zorg Wed, 06 Jan 2021, 16:39:10
Ook huisartsen worden met prioriteit gevaccineerd Huisartsen vormen een onmisbare schakel in de zorgketen Het ministerie van VWS heeft na overleg met de LHV besloten dat ook de huisartsen met priorit... Acute zorg Sun, 03 Jan 2021, 18:17:46
Nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden van de acute zorg De maatregelen waarborgen dat patiënten in alle regio’s in Nederland toegang tot dezelfde zorg hebben, van gelijke kwaliteit Door de snelle stijging ... Acute zorg Fri, 23 Oct 2020, 17:16:35
20% stelt afspraak aan huisarts nog uit Bij de huisarts zegt de helft van de mensen dat een uitgestelde afspraak inmiddels heeft plaatsgehad De patiëntenzorg bij ziekenhuizen en huisartsen ... Acute zorg Fri, 05 Jun 2020, 14:16:38
Tijdens corona uitbraak urgente oncologische zorg niet gestopt In de periode van 13 maart tot 22 mei is het aantal patiënten met een oncologische zorgvraag dat door de huisarts naar het ziekenhuis is verwezen met ... Acute zorg Wed, 27 May 2020, 14:01:14

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com