In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt een influenzavirus gevonden

De griepepidemie in Nederland is begonnen. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep (influenza) flink toe. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt een influenzavirus gevonden. De afgelopen week was dit aantal zelfs drie keer zo hoog dan de week ervoor.

Vorige week leek een griepepidemie in aantocht. Toen was al een duidelijke stijging van het aantal griepvirusinfecties te zien. Afgelopen week steeg dit aantal hard verder. Daarom zeggen het RIVM, Nivel en Erasmus MCErasmus University Medical Center nu dat de griepepidemie begonnen is. Meestal begint de griepepidemie in december of januari. Maar sinds het begin van het ‘normale’ griepseizoen in 2021 werd het griepvirus in Nederland maar heel soms gevonden. Dit komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Die werkten ook tegen de verspreiding van het griepvirus. Nu de maatregelen zijn versoepeld, hebben mensen weer meer contact met anderen. Daarmee neemt ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toe.

Verschillende informatiebronnen
Het RIVM volgt de ontwikkeling van het griepvirus op verschillende manieren. Het Nivel netwerk van huisartsenpraktijken houdt bij hoeveel mensen zich met griepachtige klachten melden bij de huisarts. Dit nam de afgelopen weken verder toe, maar is nog steeds lager dan in griepseizoenen van vóór de coronapandemie. Wel is het aantal mensen waarbij het griepvirus is gevonden flink gestegen. Om het griepvirus in Nederland te volgen, kijken het RIVM, Nivel en Erasmus MC ook naar andere gegevens. Bijvoorbeeld van laboratoria in Nederland. Daaruit blijkt dat het aantal monsters waarin het griepvirus is gevonden drie keer zo hoog is als de week ervoor. Verder laten ziekenhuizen weten dat zij vergelijkbare aantallen mensen met griep zien als tijdens epidemieën vóór de coronapandemie. En sinds november 2021 wordt een deel van de monsters voor COVID-19 van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en verspreid door het hele land onderzocht op aanwezigheid van griepvirussen. Ook daar was afgelopen week een stijging te zien van het aantal monsters met het griepvirus.  Alle informatie bij elkaar leidt tot de conclusie dat de griepepidemie in Nederland is begonnen.

Griep en COVID-19
Griep en COVID-19 zijn infecties van de luchtwegen. Ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. Beide virussen verspreiden zich via druppels, die bij hoesten of niezen vrijkomen. Ook geven beide virussen koorts, verkoudheidsklachten en hoesten, en soms longontsteking.

De basismaatregelen tegen het coronavirus werken ook om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Handen regelmatig wassen, in je elleboog hoesten en niezen, en afstand houden verkleinen de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Houdt daar rekening mee, zeker in het contact met kwetsbare groepen mensen. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van het griepvirus.

Meer informatie: Feiten en cijfers


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Griepepidemie in Nederland
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!