Als een verzekerde tijdens een vakantie onverwacht zorg nodig heeft, gaat het om spoedeisende zorg

Zorgverzekeraars krijgen in vakantietijd veel vragen over de vergoeding van zorgkosten in het buitenland. Nederlanders hebben altijd en overal recht op een vergoeding van de zorg uit de basisverzekering. De Nederlandse Zorgverzekeringswet is namelijk wereldwijd van toepassing en wordt niet beperkt tot bepaalde landen of een bepaald reisadvies. Wel vergoeden zorgverzekeraars soms de zorgkosten tot het prijsniveau van de zorg in het Nederland of zijn er extra kosten verbonden aan de zorg in het vakantieland. De mogelijkheden om de volledige kosten vergoed te krijgen, verschillen per land en per polis. Zorgverzekeraars adviseren verzekerden daarom om zich altijd goed te (laten) informeren voor vertrek.

Algemeen directeur Petra van Holst gaf bij MAX Vakantieman toelichting over verzekerde zorg in het buitenland.

Als een verzekerde tijdens een vakantie onverwacht zorg nodig heeft, gaat het om spoedeisende zorg. Het verschil in kosten tussen het Nederlandse prijsniveau en het land waarin de acute zorg wordt verleend, wordt niet vergoed uit de basisverzekering. De buitenlandse rekening is regelmatig hoger dan de maximale vergoeding. Als het gaat om zorg die in Nederland onder het eigen risico valt, dan wordt de vergoeding verrekend met het eventueel nog openstaand eigen risico. Niet alle zorg valt bovendien onder de basisverzekering, bijvoorbeeld vervoer bij ziekte of overlijden (repatriëring). Verzekerden kunnen zich met een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering met medische kosten (zie voor meer informatie over verschillende verzekeraars bij het Verbond van Verzekeraars) voor deze kosten verzekeren.

Verzekeraars bepalen ieder hun eigen polisvoorwaarden. Zo maken zorgverzekeraars bijvoorbeeld ook bij zorgkosten in het buitenland verschil tussen een natura en restitutiepolis. Zorgverzekeraars Nederland adviseert verzekerden voor vertrek contact op te nemen met hun verzekeraar om zeker te weten welke kosten wel en niet gedekt worden en hoe je deze het beste kunt declareren. Dit kan namelijk verschillen per polis en land waar de zorg wordt verleend. Nederland heeft met een aantal landen aanvullende afspraken gemaakt om de vergoeding van zorg eenvoudiger te maken binnen de wereldwijde dekking.  

In Europa
Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt voor het eenvoudiger vergoeden van acute zorgkosten. Een verzekerde kan daarvoor gebruikmaken van de European Health Insurance Card (EHIC), maar is daartoe niet verplicht. De EHIC is een gratis kaart die de zorgverzekeraar aan de verzekerde afgeeft. Vaak staat de EHIC op de achterkant van de (digitale) zorgpas. Als de verzekerde de EHIC niet automatisch van de zorgverzekeraar krijgt, kan hij erom vragen. De kaart biedt recht op zorg volgens de voorwaarden van het wettelijke ziektekostenstelsel van het land waar de verzekerde verblijft. De rekening van de zorg wordt daarbij meestal direct doorgestuurd naar de Nederlandse verzekeraar, ook als de kosten hoger zijn dan het Nederlandse prijsniveau. Dit geldt in de 27 Europese landen, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Australië en Noord-Macedonië.

De verzekerde betaalt met de EHIC alleen nog zelf de kosten die de inwoners in dat land ook zelf moeten betalen. Het eigen risico is dan niet van toepassing. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eigen bijdrage voor medicijnen bij de apotheek, een bedrag bij een bezoek aan de huisarts of een eigen bijdrage bij een opname. In sommige landen kan de eigen bijdrage bij een opname fors oplopen. Een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering dekt dit risico meestal. In sommige EU-landen bestaat alleen recht op zorg bij zorgaanbieders die binnen het wettelijke ziektekostenstelsel van dat land werken. In zo’n land wordt de EHIC niet geaccepteerd door een privézorgaanbieder (soms ook een ziekenhuis). Deze aanbieders kunnen dus niet afrekenen met de EHIC. De verzekerde krijgt dan een rekening voor de volledige kosten. De zorgverzekeraar vergoedt dan volgens de regels van de werelddekking.

Wereldwijd
Met Turkije, Marokko, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en Tunesië heeft Nederland ook aparte afspraken gemaakt. De verzekerde kan in deze landen gebruikmaken van het zogeheten formulier 111. Dit formulier is gratis en wordt afgegeven door de zorgverzekeraar op het moment dat de verzekerde of een buitenlandse zorgaanbieder het nodig heeft. De verzekerde krijgt met dit formulier de zorg onder dezelfde voorwaarden vergoed als mensen die in dat land verzekerd zijn binnen het wettelijke ziektekostenstelsel. Het eigen risico is dan niet van toepassing. Ook hier geldt dat verzekerde mogelijk een eigen bijdrage moet betalen en dat privézorgaanbieders het formulier niet accepteren. Met alle andere landen zijn geen afspraken gemaakt en is alleen de vergoeding mogelijk via de werelddekking. Hierbij geldt dat de zorg uit het basispakket wordt vergoed voor het prijsniveau in Nederland.

Overlap aanvullende zorg- en reisverzekering
Als een verzekerde naast zijn zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering ook een reisverzekering met een dekking voor medische kosten afsluit, kan er sprake zijn van overlap tussen beide verzekeringen. Zorgverzekeraars en reisverzekeraars hebben daarom afspraken gemaakt over de afwikkeling van de kosten en het door elk van hen te dragen risico. Deze afspraken zijn opgenomen in een convenant.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Verzekerde zorg tijdens vakantie in het buitenland
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 07 aug 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!