Het GEM-team bestaat uit een geriater, basisarts en verpleegkundig consulenten geriatrie

Sinds vorige week is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een GEM (Geriatric Emergency Medicine) – team op de spoedeisende hulp. Dit geriatrische spoedteam is er van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur om de zorg voor kwetsbare ouderen te ondersteunen.

Het GEM-team bestaat uit een geriater, basisarts en verpleegkundig consulenten geriatrie. Door op de spoedeisende hulp te ondersteunen bij de zorg voor kwetsbare ouderen, kan het ziekenhuis bijdragen aan passende en wenselijke zorg vanaf de spoedeisende hulp. Daarnaast faciliteert het GEM-team een optimale in- en doorstroom vanaf de spoedeisende hulp.

Geriater Martijn Grotenhuis: ‘Dit is niet alleen gunstig voor de spoedeisende hulp, maar ook voor het hele beddenhuis waarbij wij optimaal gebruik maken van de mogelijkheden binnen de VVT-sector (thuiszorg en verpleeghuiszorg). Daarnaast heeft het GEM-team extra aandacht voor risico’s als vallen en delier’.

Uitgebreide check naast klacht van patiënt
Het inschakelen van het GEM-team op de spoedeisende hulp (SEH) zorgt voor betere zorg voor de kwetsbare oudere patiënt op de SEH. Naast de klacht waarvoor iemand komt, worden ook andere aspecten uitgebreid gecheckt, zoals bijwerkingen van medicatiegebruik of andere medische problemen. Fleur Maas, basisarts: ‘Daarnaast brengen we de thuissituatie van de patiënt in beeld en kijken we samen met de patiënt wat de meest passende zorg is op dat moment’.

Samenwerking
Het ziekenhuis werkt rond de ouderenzorg ook intensief samen met thuiszorginstellingen, verpleeghuiszorg en ander partners in de gezondheidszorg. Zo kan de juiste zorg worden gegeven aan oudere patiënten.

Minder onnodige opnames
Resultaten uit andere ziekenhuizen laten zien dat het GEM-team zorgt voor minder onnodige opnames, juiste zorg op de juiste plek en samen beslissen. Ziekenhuis Gelderse Vallei hoopt deze resultaten uiteraard ook te bereiken.

Bron: Ziekenhuis Gelderse vallei