(advertentie)

De inspectie toetste in de gemeenten Harlingen en Tiel de samenwerking in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt niet meer alleen naar de kwaliteit van de individuele zorgaanbieders. Zij kijkt ook hoe zorgaanbieders met elkaar samenwerken in zorgnetwerken rond mensen met een meervoudige zorgbehoefte. De inspectie toetste in de gemeenten Harlingen en Tiel de samenwerking in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. Hierover brengt zij nu twee rapporten uit. Vorig jaar deed de inspectie een onderzoek naar zorgnetwerken in Houten. Zij zag in alle drie de gemeenten voorbeelden van goede zorg die aansloot bij de behoefte van de oudere. Tegelijk kan de samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorgnetwerken nog beter. De inspectie heeft er vertrouwen in dat de zorgaanbieders, ondersteuningsorganisaties en gemeente de ambitie hebben om met de aanbevelingen van de inspectie aan de slag te gaan.

Positief beeld: tevreden ouderen in Harlingen en Tiel en goede basis voor veilige zorg
De inspectie zag in Harlingen en Tiel voorbeelden van goed georganiseerde zorg in de zorgnetwerken. De inspectie concludeert dat de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen grotendeels voldoen aan de normen in het toetsingskader. In beide gemeenten vonden de ouderen dat de zorg goed aansloot bij hun behoefte. De inspectie zag dat de zorg- en hulpverleners grote betrokkenheid hadden bij de ouderen. De ouderen in Harlingen gaven aan dat er af en toe ook tijd is voor een praatje of een kopje koffie. In Tiel gaven ze aan dat de zorgverleners veel aandacht hadden voor de veiligheid in huis. De meeste ouderen in het onderzoek hadden zelf de regie over hun zorg.

Mantelzorgers missen afstemming over hun bijdrage in het zorgnetwerk
De inspectie concludeert dat de zorgverleners in Harlingen en Tiel nog te weinig aandacht besteden aan de rol van de mantelzorgers van de kwetsbare ouderen. De zorgverleners zijn wel op de hoogte van belasting van de mantelzorger. Maar zij beschouwen de mantelzorger te weinig als een gelijkwaardige samenwerkingspartner in het zorgnetwerk. Daardoor missen mantelzorgers daadwerkelijke afstemming met zorg- en hulpverleners over de zorg en ondersteuning aan hun naaste.

Betere coördinatie en afstemming nodig in zorgnetwerken
De inspectie zag dat de zorgverleners gemotiveerd zijn om samen te werken. Toch zag zij dat het in beide gemeenten vaak niet duidelijk was wie het zorgnetwerk coördineerde. In Harlingen zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over de coördinatie. In Tiel hebben de zorg- en hulpverleners deze afspraken wel gemaakt. Maar daar ziet de inspectie in de praktijk nog onvoldoende van terug. In beide gemeenten zag de inspectie een afstand tussen de zorg en de ondersteuning vanuit de gemeente. Zowel in Tiel als in Harlingen is dit een punt voor verbetering.

Kansen voor verbetering
De inspectie ziet voor de zorgaanbieders en gemeente goede mogelijkheden om gezamenlijke de samenwerking in de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen te verbeteren. De inspectie gaf in een bijeenkomst met de zorg- en hulpverleners, de gemeente en bestuurders een terugkoppeling van de resultaten van haar onderzoek naar de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. De verschillende partijen in Harlingen en Tiel spraken onderling af hoe zij aan de slag gaan met de verbeterpunten rondom mantelzorg, samenwerking en coördinatie.

Hoe zag het toezicht op zorgnetwerken eruit?
De inspectie sprak in Harlingen en in Tiel met twaalf kwetsbare ouderen. Deze ouderen waren in het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen of hadden de spoedeisende hulp bezocht en kregen nu zorg thuis. De inspectie sprak ook met de mantelzorger en de belangrijkste zorg- en hulpverleners in het zorgnetwerk van de oudere. De inspectie keek daarbij naar de samenwerking en afstemming in het zorgnetwerk. Naast de gesprekken met de mensen in het zorgnetwerk van de oudere, sprak de inspectie ook met zorgbestuurders, het ziekenhuis, de gemeenten en andere betrokken organisaties. Ook bezocht de inspectie de thuiszorginstellingen die zorg leverden aan de twaalf ouderen. Op basis van alle gesprekken en bezoeken kon de inspectie zich een goed beeld vormen van de zorgnetwerken.

Documenten
-Kwetsbare oudere in Harlingen staat centraal in zorgnetwerk. Meer afstemming nodig met mantelzorgers

-Zorgnetwerken kwetsbare ouderen in Tiel zijn veilig en persoonsgericht. Afspraken over coördinatie nog onvoldoende in de praktijk gebracht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/kwetsbare-ouderen-in-harlingen-en-tiel-zorg-in-zorgnetwerk-loopt-goed-maar-is-nog-niet-sluitend-georganiseerd
Originele titel: Kwetsbare ouderen in Harlingen en Tiel: Zorg in zorgnetwerk loopt goed, maar is nog niet sluitend georganiseerd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-07-12

Relevante artikelen ...

Regionaal zijn er verschillen in het zorggebruik van ouderen De verschillen zijn voor een deel te verklaren door kenmerken van de regio In 2040 zal het aantal ouderen boven de 75 zijn verdubbeld. De druk op de ... Ouderenzorg Thu, 01 Apr 2021, 19:46:51
Landelijke Stichting Vredenoord onder verscherpt toezicht Vredenoord voldoet nog altijd niet aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Landelijke Stichting Vredenoo... Ouderenzorg Wed, 06 Jan 2021, 16:14:32
Aantal patiënten met COVID-19 in verpleeghuizen verdubbeld Van heel groot belang is dat zorgpersoneel zich snel kan laten testen Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, laat weten dat het ... Ouderenzorg Tue, 22 Sep 2020, 18:57:17
Door BCG-vaccin ouderen beschermd tegen luchtweginfecties Het Bacille Calmette-Guérin (of BCG-vaccin) is het meest ontvangen vaccin ter wereld Het BCG-vaccin, een oud vaccin dat oorspronkelijk gemaakt is teg... Ouderenzorg Tue, 01 Sep 2020, 08:50:36
Zicht op openstelling bezoek in verpleeghuizen door IGJ Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die l... Ouderenzorg Wed, 01 Jul 2020, 11:34:25
Zorg voor de ouderen is te duur, te weinig efficiënt, te arbeidsintensief Zorg moet minder volgens modellen en gemiddelden De zorg voor ouderen en chronisch zieken zoals die nu is, zal de komende decennia verdwijnen. Te duu... Ouderenzorg Sat, 01 Jun 2019, 12:43:03