(advertentie)

Dertig procent van de onderzochte gebruikers van 4-FA gaf aan te zijn gestopt en 29 procent gaf aan het gebruik anderszins te hebben aangepast.

Voor de meerderheid van de gebruikers van de partydrug 4-fluoramfetamine (4-FA) is zowel de risicoperceptie als het gebruik van dit middel veranderd na de waarschuwingen, negatieve berichtgevingen en het verbod per 25 mei 2017. Dertig procent van de onderzochte gebruikers gaf aan te zijn gestopt en 29 procent gaf aan het gebruik anderszins te hebben aangepast.

Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het Trimbos-instituut en het Bonger-instituut: “4-FA. 4 Fluoramfetamine: gebruikers en gebruik in beeld”.

Doel van het onderzoek, dat is uitgevoerd met financiering van ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS, was het verkrijgen van een beeld van 4-FA-gebruikers en de ervaren gezondheidsproblemen. Tevens is nagegaan in hoeverre 4-FA gebruikers hun risico-inschatting en/of gebruik hebben veranderd als gevolg van recente waarschuwingscampagnes. De gegevens zijn onder meer afkomstig van een online survey onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen die 4-FA hebben gebruikt, interviews met professionals en veldwerk onder overwegend lager opgeleide, 4-FA gebruikers op feesten buiten de Randstad, waar vooral ‘hardere’ electronic dance music wordt gedraaid.

Ervaren effecten gebruik en gezondheidsproblemen
De ondervraagde gebruikers verkiezen 4-FA boven ecstasy omdat het middel minder controleverlies veroorzaakt, de effecten minder zichtbaar zijn en de dip daarna minder sterk is. Het euforische gevoel en de stimulerende werking zijn eveneens belangrijke  motieven voor gebruik.

De meeste gebruikers (80 procent) ervaren ook negatieve effecten bij het gebruik van 4-FA. De meest voorkomende klachten zijn slaapproblemen, hoofdpijn en een dip in de dagen na gebruik. Ook hartkloppingen, duizeligheid en hallucinaties komen voor. 
Negatieve effecten waren voor tweederde van de gebruikers reden om te minderen met 4-FA; een derde van deze groep stopte helemaal, een kwart minderde en één op de tien gebruikte minder per keer. Gebruikers vinden het moeilijk risicovolle doseringen in te schatten. De gebruiks- en toxische hoeveelheid lijken bovendien dicht bij elkaar te liggen; professionals durven hierdoor ook geen ‘minder risicovolle dosering’ te noemen. 

Zelf-gerapporteerde effecten waarschuwingscampagnes
De waarschuwingen en negatieve berichtgeving in de media over risico’s van 4-FA hebben op veel gebruikers indruk gemaakt. Een meerderheid beschouwt de waarschuwing als terecht, betrouwbaar en relevant. Voor tweederde van de gebruikers veranderde de waarschuwing hun risicoperceptie. Dertig procent gaf aan te zijn gestopt en 29 procent had het gebruik anderszins aangepast.

Een kleine groep believers blijft 4-FA gebruiken ondanks verboden, waarschuwingen en gezondheidsproblemen. Zij informeren zich vaak wel, achten zichzelf bewust van de risico’s en nemen deze bewust. Een misvatting die bij hen geadresseerd kan worden is dat ernstige incidenten alleen voorkomen bij overdosering of combinatiegebruik. Door het verbod is mogelijk een 4-FA schaarste ontstaan, waardoor het gebruik (verder) wordt terug gedrongen, maar dit zal de komende tijd moeten blijken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : Trimbos Instituut
Bron bij dit artikel: : Trimbos Instituut
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2610
Originele titel: 4-FA: Gebruikers en gebruik in beeld gebracht
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2017-12-18

Relevante artikelen ...

Zorggebruik op huisartsenposten gedaald Vooral contacten van ouders met baby’s en jonge kinderen sterk gedaald Het totale zorggebruik op de HAP is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de... Acute zorg Thu, 18 Jun 2020, 09:48:08
Apothekers en zorgverzekeraars respecteren recept arts niet Dit betekent dat zij doorgaan met het bezuinigen op medicijnen, over de rug van patiënten Na anderhalf jaar hard werken door huisartsen, specialist... Acute zorg Fri, 07 Feb 2020, 12:36:26
Omeprazol meeste gebruikte maagbeschermer in 2019 Maagbeschermers behoren alleen tot het basispakket voor mensen die daarop langdurig zijn aangewezen Nederlandse apothekers verstrekten in 2019 aan 1,... Acute zorg Thu, 30 Jan 2020, 12:17:30
Maagzuurremmer ranitidine teruggeroepen Er zit mogelijk een vervuiling met NDMA in Een groot deel van de ranitidine op de Nederlandse markt wordt teruggeroepen. Dat hebben de betrokken re... Acute zorg Sat, 05 Oct 2019, 11:24:43
Orale anticoagulantia (DOAC) winnen steeds meer terrein Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2019 aan 520.000 patiënten een oraal anticoagulantium ter preventie van trombose Het gebruik va... Acute zorg Thu, 12 Sep 2019, 17:57:12
Gebruik van zeer zware pijnstillers moet worden teruggedrongen Zware pijnstillers zijn effectief en onmisbaar in het bestrijden van pijn, maar aan het gebruik kleven risico’s Minister Bruno Bruins (Medische Zorg)... Acute zorg Sat, 02 Feb 2019, 18:52:04