Doel van het restrictievoorstel is een verbod op zowel het gebruik als de productie van deze stoffen, om daarmee de risico’s van PFAS voor mens en milieu te beperken

Vrijdag 13 januari hebben Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen bij ECHA (European Chemicals Agency)(Europees chemicaliënagentschap) samen de eerste, formele stap voor een Europees verbod op PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen )(Per- en polyfluoralkylstoffen)gezet. Deze vijf landen dienen bij ECHA namelijk een zogeheten ‘restrictievoorstel’ in. Doel van het restrictievoorstel is een verbod op zowel het gebruik als de productie van deze stoffen, om daarmee de risico’s van PFAS voor mens en milieu te beperken. Dit zal het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europa. Het is ook een complex verbod omdat er meer dan 10.000 soorten PFAS bestaan, toegepast in een veelvoud aan producten. Op 7 februari publiceert ECHA het voorstel voor het PFAS-verbod. 
 
In drie stappen naar verbod
Er zijn drie fases in het proces om te komen tot een PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen )-verbod. De eerste fase is vandaag afgerond: indienen van een restrictievoorstel. Tijdens deze fase is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en is op verschillende momenten informatie ingewonnen bij betrokken bedrijven, overheden en organisaties. Na publicatie van het restrictievoorstel (7 februari) start de volgende fase, namelijk de openbare raadpleging door ECHA (European Chemicals Agency). Iedereen kan dan inspraak hebben in het dossier en informatie aanleveren. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt. Daarna stellen de wetenschappelijke comités van ECHA hun advies op (het RAC en het SEAC). In de laatste fase maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Daarna treedt het verbod formeel in werking, waarschijnlijk is dat in 2025. 

PFAS schadelijk voor mensen en dieren
Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden werken sinds 2019 samen aan een voorstel voor een Europees verbod op PFAS. Veel PFAS breken niet of nauwelijks af in het milieu. Van PFAS is ook bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. De stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor de natuur. De precieze effecten verschillen per specifieke PFAS. De ene PFAS verspreidt zich bijvoorbeeld sneller of is schadelijker dan de andere PFAS. Ook zijn er heel veel PFAS waar nog weinig over bekend is. Van deze PFAS is dus niet duidelijk of ze ongewenste eigenschappen hebben. 

Meer informatie
EHCA news: ECHA receives PFASs restriction proposal from five national authorities


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/voorstel-pfas-verbod-formeel-ingediend-in-europa
Originele titel: Voorstel PFAS-verbod formeel ingediend in Europa
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2023-01-13

Relevante artikelen ...

Het effect van drugsafval op kwaliteit drinkwater heeft meer aandacht nodig Drugsafval is een mengsel van gevaarlijke stoffen, waarvan veel schadelijk voor de gezondheid zijn In drugsafval zitten stoffen die schadelijk zijn v... Management & beleid Thu, 15 Dec 2022, 19:34:28
Nieuwe crisisorganisatie voor bestrijding pandemieën opgericht Samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie De ministe... Management & beleid Fri, 03 Jun 2022, 14:21:51
Leveringsschema door AstraZeneca aangepast Naar verwachting worden in week 10 de leveringen van het AstraZeneca-vaccin aan de priklocaties herstart AstraZeneca heeft het leveringsschema aangep... Management & beleid Mon, 22 Feb 2021, 16:06:28
Kabinet gevaarlijk onduidelijk over inzet en beschikbaarheid mondkapjes Verbijstering bij ActiZ over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor de ouderenzorg ActiZ is verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid e... Management & beleid Wed, 22 Apr 2020, 11:27:16
Er zijn tal van initiatieven om zorgorganisaties meer duurzaam te maken Als zorgorganisatie zelf aan de slag met duurzaamheid Er zijn tal van initiatieven om zorgorganisaties meer duurzaam te maken. Veel voorbeelden zijn ... Management & beleid Tue, 10 Sep 2019, 13:24:30
Steun voor intensieve samenwerking geboortezorg Samenwerken is essentieel om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden In steeds meer regio’s experimenteren ziekenhuizen, verloskundepraktijken en k... Management & beleid Sat, 08 Sep 2018, 18:56:46

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com