In al bestaande overeenkomsten kan nog wel een zwijgbeding staan

Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwijgbeding op te nemen in een zorgovereenkomst. De bedoeling van deze wetswijziging is dat er open en eerlijk gepraat kan worden over hoe zorg en ondersteuning verlopen, ook als er een fout wordt gemaakt of een incident is gebeurd. Ieder(in) heeft herhaaldelijk gepleit voor een verbod op zulke zwijgbedingen.

Afspraken in de zorgovereenkomst
Als iemand zorg ontvangt van een zorgaanbieder sluiten zij samen een overeenkomst af. In deze zorgovereenkomst staan afspraken over de zorg die wordt geleverd. In het verleden mocht er een zwijgbeding in een zorgovereenkomst staan. Als er dan een incident plaatsvond mocht je daar niet over praten met anderen. Er is sprake van een incident als er iets mis gaat in de zorg. Bijvoorbeeld als iemand de verkeerde medicijnen krijgt van een zorgverlener.

Wanneer de nieuwe wet ingaat is het verboden een zwijgbeding op te nemen in de zorgovereenkomst. Dat betekent dat de cliënt en de zorgaanbieder gewoon aan anderen mogen vertellen wat er mis is gegaan. Er mag nog wel een geheimhoudingsverklaring in de overeenkomst staan. Dat betekent dat bepaalde informatie niet met anderen mag worden gedeeld. Een geheimhoudingsverklaring kan bijvoorbeeld gelden voor teksten waarin namen worden genoemd.

Alleen voor nieuwe overeenkomsten
Het wetsvoorstel is van invloed op zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg (Jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen) en Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Het verbod op het zwijgbeding geldt alleen voor nieuwe zorgovereenkomsten. In al bestaande overeenkomsten kan nog wel een zwijgbeding staan. En dat geldt dan nog steeds. Dat kun je wel veranderen.

Er zijn twee manieren om de oude afspraken over het zwijgbeding te veranderen:

  1. Er wordt een nieuwe zorgovereenkomst afgesloten. In een nieuwe zorgovereenkomst mag dan geen zwijgbeding meer staan.
  2. De rechter kan een zwijgbeding ongeldig verklaren.

Meer informatie
De tekst van het wetsvoorstel
Wat zijn incidenten, calamiteiten en complicaties?

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/verbod-op-zwijgbeding-in-zorgovereenkomsten/
Originele titel: Verbod op zwijgbeding in zorgovereenkomsten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-01

Relevante artikelen ...

Actie op misleidend aanbod van antigeensneltesten Zelftesten moeten aan strengere regels voldoen, zodat ze door iedereen gemakkelijk veilig gebruikt kunnen worden De Inspectie Gezondheidszorg en Jeug... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 19:44:20
Voorrang aan beroepsgroepen zorgt voor afname kansen chronisch zieken en gehandicapten Het staat daarmee op gespannen voet met het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Het is voor ... Management & beleid Sun, 16 Jan 2022, 07:03:06
In kwetsbare wijken halen weinig mensen een boostervaccin Aandacht voor informatiekloof in boostercampagne is cruciaal Waar in welvarende wijken in Rotterdam inmiddels ongeveer 50% van de bevolking boven de ... Management & beleid Tue, 11 Jan 2022, 14:12:30
Goede informatieverstrekking van groot belang in deze onzekere tijd De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken... Management & beleid Fri, 10 Dec 2021, 16:14:12
Verklein gezondheidsverschillen en ongelijkheid in de samenleving “Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving”, is de titel van het RVS-advies aan het kabinet Kom met een nationaal programma om gezondheidsv... Management & beleid Wed, 10 Mar 2021, 10:39:06
Ketenpartijen sluiten convenant voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen Minder administratieve lasten verpleeghuizen, meer keuze-informatie voor cliënten  Zeven ketenpartijen in de verpleeghuiszorg slaan de handen in... Management & beleid Mon, 01 Feb 2021, 08:06:24

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com