(advertentie)

De klimaatverandering is nu al merkbaar in Nederland

Klimaatbeleid is niet alleen gunstig voor het klimaat, maar heeft ook een positief effect op onze gezondheid en veiligheid. Dat is de belangrijkste uitkomst van drie rapporten die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft opgesteld in opdracht van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De klimaatverandering is nu al merkbaar in Nederland. Effecten zoals stijgende temperatuur en zeespiegelstijging nemen de komende decennia verder toe. Dankzij het mondiale klimaatbeleid zal deze toename kleiner zijn en blijven de gezondheids- en veiligheidseffecten beperkter van schaal.

Nieuwe energie en oude energie
Het Klimaatakkoord uit 2019 beschrijft de manier waarop Nederland de komende jaren  overstapt van fossiele energie naar minder milieubelastende bronnen, zoals zonne- en windenergie. De nieuwe bronnen hebben effect op gezondheid en veiligheid. Uit de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -studie blijken de gevolgen in verhouding beperkt. Wel kunnen windturbines hinder opleveren bij omwonenden en veroorzaken verbrandingsinstallaties voor biomassa luchtverontreiniging.

Schoner
Stoppen met fossiele energiebronnen zorgt dat er minder stikstof op de bodem neerdaalt. Dat is gunstig voor mens en natuur, al is het effect niet heel groot, zoals in 2019 al bleek uit een eerdere RIVM-analyse. De meeste gezondheidswinst komt uit een betere luchtkwaliteit, die zorgt dat we in 2030 gemiddeld iets langer leven. Minder verbrandingsmotoren zorgt ook voor minder omgevingsgeluid, omdat elektromotoren stiller zijn. Op de werkvloer daalt het aantal gevallen van longkanker doordat het Klimaatakkoord een einde maakt aan het gebruik van diesel producerende apparaten.

Veiliger
Het Klimaatakkoord levert ook meer veiligheid op. Elk jaar eist koolmonoxidevergiftiging mensenlevens, onder andere door aardgasinstallaties. Als de installaties er in 2050 niet meer zijn, scheelt dat jaarlijks enkele tientallen doden. Voor nieuwe energiebronnen geldt dat meer maatregelen nodig zijn. Het gaat dan om veilige installatie en onderhoud van windturbines, zonnepanelen en warmtepompen.

Mogelijkheden
Het RIVM reikt ook mogelijkheden aan om de negatieve effecten te verkleinen. Bijvoorbeeld om geluid van windturbines of de uitstoot van biomassa-installaties en houtkachels te beperken. 

Het RIVM beveelt aan om de komende jaren goed te blijven volgen welke effecten de nieuwe energiebronnen hebben. De energiekeuzes die Nederland maakt zullen bepalen welke nieuwe energiebronnen waar worden gebruikt. De resultaten van dit onderzoek kunnen bij die keuzes worden meegenomen.

Rapporten
Klimaatakkoord: Gevolgen van het uitfaseren van fossiele energie voor veiligheid, gezondheid en stikstofdepositie; een update
Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland
Mondiaal klimaatbeleid: gezondheidswinst in Nederland bij minder klimaatverandering

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/gezamenlijk-overzicht-op-effecten-van-klimaatbeleid
Originele titel: Gezamenlijk overzicht op de effecten van Klimaatbeleid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-05-28

Relevante artikelen ...

Na corona houdt 1 op de 8 Nederlanders langdurig klachten Met gebruik van Lifelines-data vergeleken de onderzoekers welke klachten mensen hadden voor en na COVID-19 Door de gezondheidsdata van bijna 13.000 N... Anders Fri, 05 Aug 2022, 06:58:08
Toename aantal soa-tests bij centra seksuele gezondheid Van degenen die zich lieten testen had 1 op de 5 een soa In 2021 lieten ruim 138.000 mensen een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-test doen bij ... Anders Fri, 24 Jun 2022, 06:55:30
In drie jaar tijd bijna 40.000 deelnemers gecombineerde Leefstijlinterventie Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is een programma dat mensen begeleiding en advies geeft over gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond be... Anders Mon, 20 Jun 2022, 14:46:35
Geen aanwijzingen dat chroom-6 uit medische implantaten schadelijk zijn Chroom-6 kan in het lichaam vrijkomen als een implantaat in contact komt met lichaamsvloeistoffen rondom het implantaat Chroom-6 uit medische implant... Anders Thu, 19 May 2022, 06:04:54
Nog steeds sociale isolatie na coronacrisis De mate van sociale isolatie varieert van volledig binnen blijven tot niet of minder vaak uitgaan naar bijvoorbeeld horeca of theater Ook na het vers... Anders Sat, 14 May 2022, 07:28:54
Amper daling overgewicht, roken en alcoholgebruik sinds 2018 Wel daalde het aantal rokers licht In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht. Verder rookte 21% weleens, was 7% een overmatige drinker en 8... Anders Fri, 11 Mar 2022, 17:09:28

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com