(advertentie)

De klimaatverandering is nu al merkbaar in Nederland

Klimaatbeleid is niet alleen gunstig voor het klimaat, maar heeft ook een positief effect op onze gezondheid en veiligheid. Dat is de belangrijkste uitkomst van drie rapporten die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft opgesteld in opdracht van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De klimaatverandering is nu al merkbaar in Nederland. Effecten zoals stijgende temperatuur en zeespiegelstijging nemen de komende decennia verder toe. Dankzij het mondiale klimaatbeleid zal deze toename kleiner zijn en blijven de gezondheids- en veiligheidseffecten beperkter van schaal.

Nieuwe energie en oude energie
Het Klimaatakkoord uit 2019 beschrijft de manier waarop Nederland de komende jaren  overstapt van fossiele energie naar minder milieubelastende bronnen, zoals zonne- en windenergie. De nieuwe bronnen hebben effect op gezondheid en veiligheid. Uit de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -studie blijken de gevolgen in verhouding beperkt. Wel kunnen windturbines hinder opleveren bij omwonenden en veroorzaken verbrandingsinstallaties voor biomassa luchtverontreiniging.

Schoner
Stoppen met fossiele energiebronnen zorgt dat er minder stikstof op de bodem neerdaalt. Dat is gunstig voor mens en natuur, al is het effect niet heel groot, zoals in 2019 al bleek uit een eerdere RIVM-analyse. De meeste gezondheidswinst komt uit een betere luchtkwaliteit, die zorgt dat we in 2030 gemiddeld iets langer leven. Minder verbrandingsmotoren zorgt ook voor minder omgevingsgeluid, omdat elektromotoren stiller zijn. Op de werkvloer daalt het aantal gevallen van longkanker doordat het Klimaatakkoord een einde maakt aan het gebruik van diesel producerende apparaten.

Veiliger
Het Klimaatakkoord levert ook meer veiligheid op. Elk jaar eist koolmonoxidevergiftiging mensenlevens, onder andere door aardgasinstallaties. Als de installaties er in 2050 niet meer zijn, scheelt dat jaarlijks enkele tientallen doden. Voor nieuwe energiebronnen geldt dat meer maatregelen nodig zijn. Het gaat dan om veilige installatie en onderhoud van windturbines, zonnepanelen en warmtepompen.

Mogelijkheden
Het RIVM reikt ook mogelijkheden aan om de negatieve effecten te verkleinen. Bijvoorbeeld om geluid van windturbines of de uitstoot van biomassa-installaties en houtkachels te beperken. 

Het RIVM beveelt aan om de komende jaren goed te blijven volgen welke effecten de nieuwe energiebronnen hebben. De energiekeuzes die Nederland maakt zullen bepalen welke nieuwe energiebronnen waar worden gebruikt. De resultaten van dit onderzoek kunnen bij die keuzes worden meegenomen.

Rapporten
Klimaatakkoord: Gevolgen van het uitfaseren van fossiele energie voor veiligheid, gezondheid en stikstofdepositie; een update
Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland
Mondiaal klimaatbeleid: gezondheidswinst in Nederland bij minder klimaatverandering

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/gezamenlijk-overzicht-op-effecten-van-klimaatbeleid
Originele titel: Gezamenlijk overzicht op de effecten van Klimaatbeleid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-05-28

Relevante artikelen ...

Tweede golf veroorzaakte bijna 11 duizend meer doden dan verwacht De hogere sterfte in de tweede golf is volledig toe te schrijven aan COVID-19 Tussen half september 2020, het begin van de tweede coronagolf, en ei... Anders Fri, 09 Jul 2021, 05:23:28
Stijging van het welbevinden De versoepelingen leiden tot meer sociale contacten en meer drukte Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven... Anders Fri, 02 Jul 2021, 13:36:25
Mensen geboren in 1995 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1995 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraa... Anders Tue, 15 Jun 2021, 09:53:07
Meer sterfte door klimaatverandering Klimaatverandering leidt tot meer warme en hete dagen Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan klimaatverande... Anders Tue, 01 Jun 2021, 12:02:16
Aanhoudende klachten na ziekte van Lyme De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die wordt overgedragen door teken Ruim een kwart van de mensen met de ziekte van Lyme ... Anders Thu, 27 May 2021, 12:47:33
Mensen geboren in 1963 en 1964 uitgenodigd voor coronavaccinatie Vanaf 18 mei krijgen zij de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie op de mat Mensen geboren in 1963 en 1964 kunnen vanaf vandaag online een afsp... Anders Sun, 16 May 2021, 10:51:30