Het verminderen van niet-gepaste zorg komt de kwaliteit van zorg voor de patiënt ten goede

Erasmus MC-onderzoeker dr. Erwin Ista ontvangt subsidies van ZonMw voor verplegingswetenschappelijk onderzoek. Hij wil zorg waarvan de toegevoegde waarde niet is aangetoond, terugdringen in de wijkverpleging en hij start met de ontwikkeling van een verpleegkundige richtlijn voor de verzorging van centraal veneuze katheters in de wijkverpleging.

Ista: ‘De projecten zijn gericht op de wijkverpleging, maar de resultaten en geleerde lessen zullen zeker ook relevant zijn voor verpleegkundigen in het ziekenhuis.’

Het verminderen van niet-gepaste zorg komt de kwaliteit van zorg voor de patiënt ten goede, omdat het ruimte creëert voor waardevolle zorg. Afname van niet-gepaste zorg draagt ook bij aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Ista: ‘Een mooie kans en uitdaging om te onderzoeken op welke manier verpleegkundigen niet-gepaste zorg kunnen terugdringen, ook wel de-implementeren.’

Verspilling
Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk moeten werken volgens kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden bevatten aanbevelingen voor het uitvoeren van evidence based interventies en voor het weglaten van onnodige zorg.

Ista: ‘Onnodige zorg komt nog vaak voor. Dit leidt tot verspilling van tijd en middelen en kan schade toebrengen aan cliënten. Voorbeelden van onnodige verpleegkundige zorg zijn: blaasspoelen om urineweginfecties te voorkomen bij een verblijfskatheter, het dagelijkse zwachtelen van de benen of het wassen met water en zeep van bedlegerige cliënten. Het is gebleken dat het lastig is om onnodige zorg in de wijkverpleging terug te dringen, maar ook dat er verschillen zijn tussen thuiszorgorganisaties.’

Onderzoekers en implementatiedeskundigen van het Erasmus MC, LUMC, UMC Utrecht en de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk (Utrecht) voeren het project uit in nauwe samenwerking met professionals uit het werkveld en V&VN.

De-implementatie
Ista: ‘We beginnen met een inventarisatie van onnodige verpleegkundige interventies in de dagelijkse praktijk. Vervolgens interviewen we wijkverpleegkundigen en cliënten. Daarnaast werken we met een vragenlijst onder wijkverpleegkundigen om de belemmeringen en kansen voor het stoppen van onnodige zorg in kaart te brengen.’

Tijdens de tweede fase van de studie wordt een op maat gemaakte de-implementatiestrategie ontwikkeld die wijkverpleegkundigen handvatten geeft om te stoppen met onnodige zorg.

Coach
In de laatste fase gaan de wijkverpleegkundigen als team samen aan de slag met het de-implementeren van onnodige zorg. Hierbij kunnen ze gebruik maken van instrumenten uit de de-implementatiestrategie en zal een eigen implementatie-coach hen hierbij helpen. Tevens wordt de naleving van het stoppen met onnodige zorg gemeten.

Ista: ‘Dit biedt onze sectie (Verplegingswetenschap, subafdeling van Interne Geneeskunde, red.) de mogelijkheid om de-implementatie van verpleegkundig handelen beter te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Een mooie kans en uitdaging!’

Centraal veneuze katheter
Het tweede onderzoek waar Ista subsidie voor ontvangt, betreft de ontwikkeling van een richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheter, ofwel CVK, voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Een CVK wordt gebruikt om patiënten langdurig medicatie toe te dienen via een bloedvat. Met de richtlijn moeten wijkverpleegkundigen en verzorgenden adviezen krijgen over persoonlijke hygiënemaatregelen, de manier van verzorgen van de CKV, over het herkennen van infecties en hoe die te behandelen en over hoe zij de patiënt/cliënt kunnen betrekken bij de CVK-verzorging.

Ista: ‘De zorg voor een CVK in de thuissituatie is een voorzetting van de zorg veelal opgestart in het ziekenhuis. Een uitdaging voor ons in dit project is dan ook om de richtlijn CVK te laten aansluiten op de ziekenhuiszorg. Wij ontwikkelen de richtlijn in samenwerking met V&VN, zorgverleners, patiënten en vele andere partijen in het veld. Die samenwerking is uitermate belangrijk om tot een gedragen richtlijn te komen.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Erasmus MC / David Drexhage
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
Wat is de URL bij deze bron?: https://amazingerasmusmc.nl/interne-geneeskunde/niet-gepaste-zorg-terugdringen/
Originele titel: Niet-gepaste zorg terugdringen
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-09-15

Relevante artikelen ...

‘Marktvaccinaties’ en voorlichting helpen Alle inspanningen zijn bedoeld om de vaccinatiebereidheid in kwetsbare wijken te vergroten Medewerkers van het Erasmus MC hebben de afgelopen weken s... Anders Fri, 20 Aug 2021, 14:25:05
De apotheekzorg is toegankelijk Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een verkennend onderzoek in deze sector Op dit moment zijn er geen signalen van acut... Anders Tue, 06 Jul 2021, 14:44:31
Bij beoordeling veiligheid Covid19-vaccins goed letten op verschillen tussen groepen De wetenschappers gebruikten de gegevens van 126 miljoen mensen, uit vier continenten, uit 13 verschillende databases Tussen leeftijdsgroepen, versch... Anders Tue, 15 Jun 2021, 10:34:41
Familiehuis Daniel den Hoed opent haar deuren De capaciteit van het Familiehuis is ruim verdubbeld: van 13 gastenkamers op de oude locatie naar 30 gastenkamers Rachel Maréchal, directeur van he... Anders Wed, 28 Apr 2021, 07:23:40
Problemen met rouwen bij slechte slapers De meeste mensen krijgen te maken met rouw wanneer een dierbare sterft Slechte slapers krijgen vaker ernstige problemen als een dierbare overlijdt. Z... Anders Wed, 07 Apr 2021, 09:32:53
Jong brein heeft nachtrust nodig Een goede nachtrust stelt ons in staat om goed op te letten en dingen te leren Wat doen we het meest van alle dingen die we doen? Niet eten of drinke... Anders Wed, 16 Sep 2020, 18:02:04