Op basis van onderzoeks resultaten concluderen de onderzoekers dat een depressie tijdens de zwangerschap niet onbehandeld zou moeten blijven

Een depressie of depressieve gevoelens tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot een slechte start voor het kind, zoals een vroeggeboorte. Onderzoekers van het Radboudumc vonden dat dit gold voor zowel vrouwen die behandeld werden met antidepressiva als vrouwen die geen medicatie kregen. De onderzoekers deden een grote meta-analyse waarbij ze de individuele gegevens van 400.000 vrouwen internationaal onderzochten.

Ongeveer tien procent van de vrouwen heeft tijdens de zwangerschap last van een depressie of depressieve gevoelens. Epidemioloog Marleen van Gelder van het Radboudumc: “We merken dat er maatschappelijk gezien veel aandacht is voor postpartum depressie, dus wanneer de baby geboren is. Depressieve gevoelens tijdens de zwangerschap zijn minder zichtbaar, maar ons onderzoek laat zien dat een behoorlijke groep vrouwen hier last van heeft én dat dit gevolgen kan hebben voor de baby.”

Voor dit onderzoek zijn gegevens van ruim 400.000 deelnemers uit 27 verschillende onderzoeken samengevoegd en geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen depressieve symptomen tijdens de zwangerschap, het gebruik van antidepressiva, en het risico op een aantal veelvoorkomende negatieve gezondheidsuitkomsten voor het kind: vroeggeboorte, een laag geboortegewicht (minder dan 2500 gram), een laag gewicht ten opzichte van de duur van de zwangerschap en een lage Apgar-score (een test waarbij direct na de geboorte de gezondheid van de baby wordt gemeten).

Het blijkt dat vrouwen met (symptomen van) een depressie een verhoogd risico hebben op een vroeggeboorte en een baby met een lage Apgar score, zelfs als er geen antidepressiva gebruikt werden. Het gebruik van bepaalde antidepressiva gaf zelfs een nog iets hoger risico. Er werd geen verhoogd risico gevonden op het krijgen van een kind met een laag geboortegewicht of een gewicht te laag voor de duur van de zwangerschap, zowel bij de groep vrouwen die geen als wel antidepressiva gebruikten.

Marleen van Gelder: “Op basis van deze resultaten concluderen wij dat een depressie tijdens de zwangerschap niet onbehandeld zou moeten blijven, aangezien de meeste risico’s ook te zien waren onder vrouwen met depressieve gevoelens die geen antidepressiva gebruikt hadden. Deze informatie kan zorgverleners en zwangere vrouwen helpen bij het maken van de keuze of de positieve effecten van behandeling opwegen tegen de mogelijke risico’s voor het ongeboren kind.”


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Radboudumc
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Depressieve gevoelens tijdens zwangerschap hebben gevolgen voor baby
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 16 sept 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!