Er is bewezen dat geluid in het algemeen een negatief effect heeft op de gezondheid

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de (gezondheids)effecten daarvan. Deze aanbeveling staat in een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat het RIVM opstelde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat). Uit de beschikbare literatuur blijkt dat LFG hinder veroorzaakt en mogelijk iemands slaap kan verstoren. Andere gezondheidseffecten van LFG blijken niet uit de beschikbare literatuur. Omdat het verband tussen blootstelling aan LFG en gezondheidseffecten niet goed duidelijk is, stelt het RIVM voor om meer onderzoek te doen. Naast extra onderzoek adviseert het RIVM de betrokken instanties om regionaal beter samen te werken bij de omgang met LFG-meldingen.  

Compleet beeld ontbreekt
Er is bewezen dat geluid in het algemeen een negatief effect heeft op de gezondheid, bijvoorbeeld een slechtere slaap of hartproblemen. Specifiek over de effecten van het laagfrequente deel van het geluid (LFG),is weinig bekend. Laagfrequent geluid wordt veroorzaakt door grote bronnen die vaak op afstand zijn, (zoals fabrieken, festivals, windturbines en wegverkeer) of kleine bronnen in en om het huis (zoals wasmachines, warmtepompen). Over de effecten van LFG leven veel vragen in de maatschappij. Het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat vroeg het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om uit te zoeken wat er bekend is en welke vervolgonderzoeken nodig zijn op gebied van LFG.

Advies aan instanties: meer regionale samenwerking
Het aantal bronnen van LFG (zoals warmtepompen, airco’s) neemt naar verwachting de komende jaren toe. Het RIVM heeft - naast het literatuuronderzoek naar LFG – ook aan gemeenten, omgevingsdiensten en medisch specialisten gevraagd hoe zij met meldingen van geluidsoverlast omgaan. Uit deze RIVM-enquête blijkt dat daarbij verschillen zijn tussen regio’s. Die verschillen zijn ook zichtbaar bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Hoewel het RIVM niet onderzocht wat de reden is van de verschillen, raadt het RIVM aan na te gaan hoe de betrokken instanties meer of beter samen kunnen werken en onderling kennis kunnen delen. Regio’s kunnen daarbij ook van elkaar leren. Maatregelen om LFG te verminderen, zijn in de praktijk meestal maatwerk. Samenwerken en kennisdelen binnen en tussen regio’s, heeft daarbij veel toegevoegde waarde.

Onderzoek naar effect (cognitieve) therapie
Soms hebben mensen last van bromtonen, terwijl er geen duidelijk aanwijsbare bron is die laagfrequentgeluid veroorzaakt. Het komt ook voor dat mensen hinder hebben van niet te vermijden bronnen, zoals bromgeluid van een snelweg verderop. In die gevallen zouden mensen mogelijk geholpen kunnen worden om met het geluid om te leren gaan en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. Vaak wordt dan cognitieve therapie genoemd als hulpmiddel. Het RIVM raadt aan om te onderzoeken of cognitieve therapie kan helpen bij mensen die last hebben van LFG of bromtonen die onverklaard of onvermijdelijk zijn.

Rapport: Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid (LFG): Stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-stelt-voor-meer-onderzoek-te-doen-naar-blootstelling-aan-laagfrequent-geluid
Originele titel: RIVM stelt voor meer onderzoek te doen naar blootstelling aan laagfrequent geluid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-11-17

Relevante artikelen ...

Booster uitnodiging aan 80-plussers De booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming Vanaf 18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondh... Anders Thu, 18 Nov 2021, 09:25:07
In 2020 minder ziekte-uitbraken via voedsel NVWA en GGD’en registreerden in totaal 559 voedselgerelateerde uitbraken, die leidden tot 1907 zieke mensen Vorig jaar kregen de NVWA Nederlandse Voe... Anders Thu, 21 Oct 2021, 15:05:47
Gezondheidsrisico speelt niet alleen een rol bij naleven van coronamaatregelen Dit blijkt uit interviews die het RIVM de afgelopen maanden hield Niet alleen het risico op corona blijkt bepalend voor de naleving van de coronamaat... Anders Thu, 07 Oct 2021, 09:58:47
Te weinig aandacht voor psychische gezondheid van statushouders Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tekort aan gespecialiseerde zorg die is afgestemd op de cultuur en achtergrond Hoewel de lichamelijke gez... Anders Thu, 09 Sep 2021, 13:21:10
Register geopend voor gecombineerde leefstijlinterventies Volwassenen met overgewicht kunnen met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan hun leefstijl werken Zorgverleners kunnen vanaf 12 augustus in... Anders Thu, 12 Aug 2021, 12:03:01
Nederlanders bewegen minder Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 30 tot 50 procent van de Nederlandse bevolking zegt tijdens de co... Anders Wed, 11 Aug 2021, 06:48:09