In de ZN-visies staat samenwerking centraal

Het garanderen van duurzame toegang tot zorg staat centraal in twee nieuwe visies van de zorgverzekeraars op twee cruciale onderdelen van de zorg, de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken) en de acute zorg. Minister Kuipers (VWS) nam de visies in ontvangst.

Beide visies zijn nadrukkelijk gezamenlijk ontwikkeld met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, overheid en andere belanghebbenden. “En allemaal zien we dat een transformatie van het zorglandschap noodzakelijk is” , zegt ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg. “Het hoge niveau van de Nederlandse zorg staat onder druk. Zonder koerswijzigingen komt de duurzame toegang tot zorg in het geding.”

Oorzaken zijn de door de vergrijzing stijgende behoefte aan zorg, de krapte op de arbeidsmarkt waarmee zorginstellingen kampen en de nog alsmaar toenemende zorgkosten. Als gevolg dreigt de medisch specialistische zorg uit zijn voegen te barsten en komt in de acute zorg nu al de toegankelijkheid steeds vaker in het gedrang.

Samenwerking
In de ZN-visies staat samenwerking centraal. In de acute zorg zetten de zorgverzekeraars in op zorgcoördinatie tussen verschillende aanbieders om te zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment krijgen en zwaardere zorg waar mogelijk wordt voorkomen. Het nijpende personeelstekort maakt dat zorgverzekeraars vinden dat er kritisch moet worden gekeken naar de inzet van personeel en een optimalere differentiatie en spreiding van faciliteiten zoals de spoedeisende hulpen.

Om de druk op de medisch specialistische zorg te verminderen, willen de zorgverzekeraars de komende jaren veel zorg dichterbij de patiënt organiseren, in de eigen omgeving. De zorgverzekeraars zetten in op preventie, digitale zorg en het versterken van de eerstelijn, VVT-zorg en het sociaal domein. Medisch specialistische zorg wordt ingezet voor de elementen die meerwaarde hebben voor de patiënt. Passende zorg vanuit het perspectief van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Ziekenhuizen en klinieken zullen een scherper profiel kiezen om goede en doelmatige zorg te leveren en kosteneffectieve investeringen mogelijk te maken.

Samen optrekken
“De coronapandemie heeft versneld duidelijk gemaakt wat de consequenties zijn als de druk op de zorg toeneemt”, aldus Van den Berg. “Maar we hebben ook ervaren hoe goed we kunnen samenwerken om zulke problemen aan te kunnen. Daarop moeten we nu doorpakken. Met de komst van een nieuw kabinet, de voorbereiding op een nieuw integraal zorgakkoord en verschillende bruikbare rapporten uit het zorgveld ligt er nu een uitgelezen mogelijkheid om hier met alle zorgpartijen gericht invulling aan te geven.”

De zorgverzekeraars zetten de komende periode beide visies om in initiatieven en concrete maatregelen voor toegankelijke en passende zorg. Van den Berg: “Vanzelfsprekend trekken we daarbij samen op met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, overheid en andere belanghebbenden. De visies zijn bedoeld om gezamenlijk de juiste richting te kiezen en daarop vervolgens ook door te pakken.”

ZN-visie Medisch Specialitische Zorg

ZN-visie Acute Zorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Zorgverzekeraars presenteren visies op Medisch Specialistische Zorg en Acute Zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 06 apr 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!