Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), UMC Groningen, Radboud UMC en Maastricht UMC+

Het aantal bezoekers op de gezondheidswebsite Thuisarts.nl neemt jaarlijks toe, zo ook tijdens de coronapandemie. Op de site werd vooral gezocht naar informatie om klachten te duiden of naar informatie over wat men zelf kan doen bij deze klachten. De meeste bezoekers waren goed geholpen met de online informatie. Het zoekgedrag van de bezoekers verschoof wel. In tegenstelling tot eerdere jaren werd er, zoals te verwachten valt, nu vaak gezocht op corona of corona-achtige klachten. Daarentegen werd er juist minder gezocht naar andere infectieziekten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), UMC Groningen, Radboud UMC en Maastricht UMC+.

Thuisarts.nl is een publiekswebsite met informatie over aandoeningen, gezondheidsklachten, advies over wat zelf gedaan kan worden aan deze klachten en informatie over een gezonde leefstijl. De gezondheidsinformatie op Thuisarts.nl wordt samengesteld door artsen en patiënten en is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen van huisartsen, medisch specialisten en GGZ-professionals, zoals richtlijnen van het NHG, de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en GGZ standaarden (Akwa GGZ). Tijdens de coronapandemie is het gebruik van online gezondheidsinformatie toegenomen, dit houdt wellicht verband met het feit dat minder mensen naar de huisarts gingen in die periode.

Meer bezoeken op Thuisarts.nl tijdens de coronapandemie
In 2020, tijdens de eerste besmettingsgolf (week 8-15) van de coronapandemie, is een toename te zien van het aantal bezoeken op Thuisarts.nl. Deze tijdelijke toename wordt grotendeels veroorzaakt door corona-gerelateerde zoekopdrachten. Een jaar later werd minder vaak gezocht naar informatie over corona op Thuisarts.nl. Dit blijkt uit zowel de bezoekersdata van Thuisarts.nl, als vragenlijstonderzoek onder websitebezoekers.

Thuisarts.nl bezoekers zoeken minder informatie over infectieziekten
In 2020 en 2021 werd er op Thuisarts.nl minder vaak gezocht naar onderwerpen gerelateerd aan (de gevolgen van) infectieziekten, zoals krentenbaard, gordelroos, diarree en waterpokken, dan het jaar daarvoor. Deze afname hangt mogelijk samen met de overheidsmaatregelen om corona besmettingen te voorkomen, waardoor ook andere infectieziekten minder snel werden overgedragen. In de jaren tijdens de pandemie zochten bezoekers juist relatief vaker naar maagklachten, pijn op de borst, en schouderklachten.

Meer mensen kennen Thuisarts.nl via hun arts
In 2021 geven meer bezoekers van de website aan dat zij Thuisarts.nl kennen via hun eigen (huis)arts in vergelijking met het jaar daarvoor (respectievelijk 43% en 37%). Wanneer bezoekers van Thuisarts.nl waren doorverwezen naar de site, was dit in 2020 voornamelijk tijdens een telefonisch contact met de huisarts of assistente en in 2021 door de huisarts tijdens een consult. De meeste bezoekers zijn geholpen met de informatie op de website, zo geven zij aan (72% in 2020 en 74% in 2021).

Over het onderzoek
Dit onderzoek maakt deel uit van het door ZonMw gesubsidieerde tweejarig project ‘Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP project)’.We maakten gebruik van vragenlijstonderzoek onder bezoekers van de website Thuisarts.nl in het voorjaar van 2020 en 2021. De vragenlijst is uitgezet door onderzoeksbureau Flycatcher Internet Research in opdracht van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). De resultaten van deze vragenlijst zijn hergebruikt voor dit factsheet. Daarnaast maakten we gebruik van de bezoekersdata van Thuisarts.nl over de jaren 2019, 2020 en 2021.

Het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Thuisarts.nl ook tijdens de coronapandemie steeds vaker bezocht
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 04 juli 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!