Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Eerder bleek al dat koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts nieuwe informatie kan opleveren. Dit blijkt ook te gelden voor het koppelen van gegevens van de diëtist. Voor bijna 11% van de patiënten bij de diëtist is binnen Nivel Zorgregistraties ook informatie bekend vanuit de huisartspraktijk. Koppeling biedt meer inzicht over bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en medicatiegebruik. Hierdoor kan het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart worden gebracht.

Patiëntgroep waarvan gegevens gekoppeld zijn, is representatief voor alle patiënten
De praktijken binnen de diëtetiek- en huisartsregistratie die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties zijn beiden verspreid over het hele land, maar de populaties overlappen slechts deels. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 11% van de patiënten uit de diëtetiekregistratie ook bekend is in de huisartsregistratie. Van deze patiënten is de informatie van beide zorgverleners dus te koppelen. Deze gekoppelde patiënten blijken representatief voor alle diëtetiekpatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer inzicht in zorgproces en specifieke patiëntgroepen
Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt. Zo kan onderzocht worden wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen, en in welke volgorde zorg wordt verleend. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk te onderzoeken hoeveel jaar na de diagnose diabetes iemand bij een diëtist komt, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Ook wordt het door deze koppeling mogelijk om specifieke patiëntengroepen bij de diëtist  met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld patiënten met en zonder medicatie.

Over het onderzoek
De diëtetiekregistratie over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van ruim 71.000 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek was gewaarborgd.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/verrijking-patientgegevens-van-dietist-met-die-van-de-huisarts-biedt-mogelijkheden-voor
Originele titel: Verrijking patiëntgegevens van diëtist met die van de huisarts biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-08-02

Relevante artikelen ...

Verdubbeling aantal deelnemers gecombineerde leefstijlinterventie Met de GLI werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl In 7 maanden is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie ve... Anders Sun, 11 Jul 2021, 04:34:50
Jongeren vanaf 12 jaar met medisch risico uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer De eerste jongeren met een medisch risico geboren in de periode 01-01-2004 en 30-06-2009 kunnen vanaf vand... Anders Tue, 22 Jun 2021, 19:31:28
Geen interventie die zich specifiek richt op mannen of op vrouwen Interventies om therapietrouw te verbeteren niet ingericht op man-vrouwverschillen Mannen en vrouwen verschillen in de mate van therapietrouw aan med... Anders Wed, 18 Nov 2020, 20:50:24
Stijging vergiftigingen door lachgas Opvallend is dat het vaak zeer grote hoeveelheden lachgas betrof In 2019 is er een stijging van gezondheidsklachten na recreatief lachgasgebruik waar... Anders Thu, 23 Jul 2020, 18:48:18
Niet elk land heeft dezelfde hulpmiddelenzorg Hulpmiddelenzorg maakt in sommige landen deel uit van het zorgstelsel en in andere landen slechts deels of helemaal niet In verschillende landen is d... Anders Mon, 20 Jul 2020, 19:36:08
Advies Zorginstituut: paramedische herstelzorg moet ruimere vergoeding De vergoeding voor deze zorg uit de basisverzekering is nu te beperkt Zorginstituut Nederland adviseert de inzet van paramedische zorg in de eerste l... Anders Mon, 13 Jul 2020, 18:31:54