Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Eerder bleek al dat koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts nieuwe informatie kan opleveren. Dit blijkt ook te gelden voor het koppelen van gegevens van de diëtist. Voor bijna 11% van de patiënten bij de diëtist is binnen Nivel Zorgregistraties ook informatie bekend vanuit de huisartspraktijk. Koppeling biedt meer inzicht over bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en medicatiegebruik. Hierdoor kan het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart worden gebracht.

Patiëntgroep waarvan gegevens gekoppeld zijn, is representatief voor alle patiënten
De praktijken binnen de diëtetiek- en huisartsregistratie die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties zijn beiden verspreid over het hele land, maar de populaties overlappen slechts deels. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 11% van de patiënten uit de diëtetiekregistratie ook bekend is in de huisartsregistratie. Van deze patiënten is de informatie van beide zorgverleners dus te koppelen. Deze gekoppelde patiënten blijken representatief voor alle diëtetiekpatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer inzicht in zorgproces en specifieke patiëntgroepen
Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt. Zo kan onderzocht worden wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen, en in welke volgorde zorg wordt verleend. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk te onderzoeken hoeveel jaar na de diagnose diabetes iemand bij een diëtist komt, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Ook wordt het door deze koppeling mogelijk om specifieke patiëntengroepen bij de diëtist  met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld patiënten met en zonder medicatie.

Over het onderzoek
De diëtetiekregistratie over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van ruim 71.000 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek was gewaarborgd.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/verrijking-patientgegevens-van-dietist-met-die-van-de-huisarts-biedt-mogelijkheden-voor
Originele titel: Verrijking patiëntgegevens van diëtist met die van de huisarts biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-08-02

Relevante artikelen ...

Meer mensen bereid om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel De meeste mensen in Nederland (78% van de bevolking) geven aan bereid te zi... Anders Thu, 20 Jan 2022, 16:00:14
Meer mensen met huidaandoening schurft Verklaring niet te geven op korte termijn, langer monitoren noodzakelijk De laatste jaren is er een langzaam stijgende trend te zien van mensen die d... Anders Mon, 29 Nov 2021, 19:41:02
Veiligheid van zorg in drukke coronatijd op peil gehouden Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorg... Anders Wed, 10 Nov 2021, 10:02:10
Onwetendheid dat bloedprikken onder eigen risico valt Dat blijkt uit een peiling onder 10.000 leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie Nederland Veertig procent van de mensen die een bloedonderz... Anders Wed, 29 Sep 2021, 08:51:41
Meer vrouwen met zwangerschapsdiabetes Dit blijkt uit een recente studie van het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds Het aantal zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes steeg in d... Anders Wed, 12 May 2021, 10:37:12
Meer onderlinge betrokkenheid door online inzage in dossier huisarts Online inzage in het medisch dossier biedt patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig eigen gezondheidsgegevens in te zien en te beheren Nu huisartse... Anders Wed, 28 Apr 2021, 11:55:43