Op basis van de bestaande literatuur is er nog onvoldoende duidelijkheid over bepaalde gezondheidseffecten

Er is veel maatschappelijke discussie over de plek van windmolenparken. Sommige mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, als windmolens in de buurt van hun huis komen te staan. Welke gezondheidseffecten er naast hinder kunnen zijn is nog onduidelijk. Wel zijn er verschillende manieren om dit te  onderzoeken. Het RIVM heeft in kaart gebracht welke vragen er leven over dit onderwerp. Voor iedere vraag is gekeken welk soort onderzoek deze vraag beantwoordt. Ook heeft het RIVM op een rij gezet welk onderzoek er nodig is voor de kennis die nog ontbreekt.

Vragen
Het RIVM heeft met belanghebbende partijen, waaronder organisaties van omwonenden, de belangrijkste vragen in kaart gebracht; Kunnen windmolens bij mensen die in de buurt wonen gezondheidseffecten veroorzaken, en zo ja welke? Hoe ontstaan deze, en hoeveel mensen hebben er last van? 

Voor iedere vraag beschrijft het RIVM welk soort onderzoek een antwoord geeft op deze vraag en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Deze opties zijn besproken met de belanghebbende partijen. Welk onderzoek uiteindelijk gebruikt wordt, hangt af van de precieze vraag die gesteld wordt en hoe snel een antwoord hierop nodig is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  kiest uiteindelijk of er onderzoek gedaan gaat worden en wie dat onderzoek gaat uitvoeren.

Verschillende mogelijkheden voor onderzoek
Een van de onderzoeksmogelijkheden is om de gezondheid van een grote groep mensen meerdere jaren te volgen. Ook kan in de tijd worden teruggekeken of bepaalde klachten vaker voorkwamen in de omgeving van windmolens. Daarnaast kan een vaste groep mensen die dicht bij een windmolen wonen, regelmatig laten weten of ze gezondheidsklachten hebben. Tot slot kan onderzocht worden of een gezondheidsprobleem dat op dat moment voorkomt (bv. slaapverstoring) mogelijk komt door een windmolen.

Ontbrekende kennis
Het RIVM concludeert op basis van de bestaande literatuur dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over bepaalde gezondheidseffecten van het wonen in de buurt van windmolens. Bijvoorbeeld effecten op mentale gezondheid, cognitie, hart- en vaatziekten of stofwisselingsstoornissen. Dit kan betekenen dat er geen relatie is, er nog onvoldoende onderzoek gedaan is, het beschikbare onderzoek van lage kwaliteit is, of dat er tegenstrijdige resultaten zijn. Zie rapport: Gezondheidseffecten van windturbinegeluid.

Het aantal windmolenparken zal in Nederland de komende jaren toenemen. Verder onderzoek onder mensen die in de buurt wonen kan meer duidelijkheid bieden en daarmee vragen en zorgen in perspectief plaatsen.

Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Verschillende mogelijkheden voor onderzoek naar gezondheidseffecten windmolens
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 06 juli 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!