'Stille banden’ zorgen in de praktijk niet voor minder geluid van snelwegen

RIVM-metingen laten zien dat het verkeer op snelwegen ook in 2020 meer geluid maakte dan Rijkswaterstaat berekende. Dit verschil van 3 decibel is even groot als in 2019. Wel waren door coronamaatregelen en de verlaging van de maximumsnelheid beide geluidniveaus in 2020 lager dan in 2019. Dat staat in de Geluidmonitor 2021. Uit deze cijfers blijkt dat ook in 2020 zogeheten ‘stille banden’ in de praktijk niet zorgen voor minder geluid van snelwegen. De metingen en berekening van geluid door spoorwegen komen wel met elkaar overeen. 

Verschil tussen meten en berekenen door ‘stille banden’
Uit de Geluidmonitor 2021 blijkt dat auto’s niet minder geluid zijn gaan maken sinds het gebruik van stillere banden vanaf 2016. Rijkswaterstaat gaat hier bij de berekening van geluid wel van uit. Dit levert een verschil op van 1-2 decibel. Het verschil kan daarnaast voor een deel verklaard worden doordat bij de meetlocaties ouder asfalt ligt dan op de meeste andere plaatsen in Nederland. Ouder asfalt geeft meer geluid.

Afschaffing aftrek voor stille banden
Op basis van de conclusies in de Geluidmonitor heeft het ministerie van I&W (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)besloten vanaf 1 oktober 2022 de aftrek voor stille banden uit de omgevingsregeling te halen. Op het moment dat de Omgevingswet ingaat wordt bij de berekeningen van geluid met dit effect geen rekening meer gehouden. Het verschil is daarmee grotendeels opgelost.

Wat is de Geluidmonitor
Het RIVM toetst met de Geluidmonitor elk jaar of de berekende en gemeten geluidniveaus van spoor- en snelwegen met elkaar overeenkomen. Dit staat in de Wet milieubeheer. Met deze informatie kan de regelgeving indien nodig aangepast worden.

Rapport
Geluidmonitor 2021. Meting en validatie van geluidproductie van rijkswegen en hoofdspoorwegen


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Resultaten Geluidmonitor 2021
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 12 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!