Op dit moment leven in Nederland meer dan 830.000 mensen met of na kanker

Elf projecten op het gebied van informele zorg voor kankerpatiënten krijgen financiering van KWF. Informele zorg is zorg die wordt uitgevoerd door vrijwilligers en lotgenoten. Bekend is dat deze zorg wezenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten én hen helpt bij de klachten waarmee zij geconfronteerd worden tijdens of na hun behandeling.

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding: "Vrijwilligers en lotgenoten zijn onmisbaar in het bieden van steun tijdens en na de behandeling. Al zijn er vele georganiseerde mogelijkheden, mensen weten nog lang niet altijd de weg er naar toe goed te vinden. Met deze investering zorgen we er dan ook voor dat de drempel tussen formele en informele zorg een stuk lager wordt.”

Belang van informele zorg
Op dit moment leven in Nederland meer dan 830.000 mensen met of na kanker. De komende jaren groeit deze groep sterk. Voor hen is informele zorg van belang. Informele zorg is ondersteunend aan formele zorg, kan de druk op de formele zorg wegnemen en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.Daarom is het van belang dat verpleegkundig personeel, artsen en patiënten deze zorg kennen en weten te vinden. Met de financiering van deze elf projecten wordt hier een grote stap in gemaakt.

Doorverwijzing vanuit het ziekenhuis – Erasmus MC
Eén van de elf projecten heeft als doel dat zorgprofessionals in heel Nederland lotgenotencontact inzetten voor patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten. Na de behandeling van hoofd-halskanker moeten patiënten en hun naasten leren omgaan met vaak grote beperkingen in het dagelijks leven, zoals slik-en spraakproblemen. Uitwisseling van ervaringen of ondersteuning door lotgenoten kan hierbij een krachtig hulpmiddel zijn.

Samen méér betekenen voor patiënten en hun naasten in de laatste levensfase
Een ander project dat financiering krijgt, is van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland). In dit project worden samenwerkingsafspraken gemaakt met de formele zorg in de laatste levensfase voor kankerpatiënten, zodat beroepsmatige zorgverleners patiënten bijtijds wijzen op de ondersteuning van vrijwilligers. In de thuissituatie is er vaak veel contact met de huisarts en/of (wijk-) verpleegkundige. De begeleiding kan complex zijn en vraagt om een goede coördinatie van zorg en ondersteuning. De mogelijke inzet van vrijwilligers is vaak niet of te laat bekend. Met dit project kunnen meer patiënten en hun naasten profiteren van de waardevolle steun van vrijwilligers.

Meer informatie over de toegekende projecten kunt u hier vinden.