Soms is strafonderbreking in de laatste levensfase mogelijk als om medische redenen detentie niet meer verantwoord is

Elk jaar overlijden gemiddeld zeven mensen in gevangenschap aan een ongeneeslijke ziekte. Als uitplaatsing niet mogelijk is, brengen zij hun laatste levensfase door in een penitentiaire inrichting of in een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen zij zo goed mogelijk palliatieve zorg en stervensbegeleiding van zeer betrokken hulp- en zorgverleners en geestelijk verzorgers. Maar er zijn wel beperkingen.

Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een thematisch onderzoek na gesprekken met directies en zorgverleners in een reguliere penitentiaire instelling, een forensisch psychiatrisch centrum, het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (‘gevangenisziekenhuis’) in Scheveningen en met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Strafonderbreking soms niet mogelijk
Soms is strafonderbreking in de laatste levensfase mogelijk als om medische redenen detentie niet meer verantwoord is. Maar dat is niet mogelijk als dat een ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, of als het risico bestaat dat slachtoffers van een misdrijf geconfronteerd worden met de gedetineerde die voor dat misdrijf veroordeeld is. Ook voor levenslang gestraften is strafonderbreking niet mogelijk, terwijl het verlenen van gratie een tijdrovend proces is. Als de palliatieve zorg niet meer mogelijk is in een reguliere penitentiaire inrichting of een regulier forensisch psychiatrisch centrum, kan een gedetineerde overgeplaatst worden naar een hospice of naar het justitieel centrum voor somatische zorg in Scheveningen. Maar het huidige gebouw daar (leefklimaat, cellen/kamers) is eigenlijk niet geschikt voor verblijf in de laatste levensfase. In de plannen voor de (tijdelijke) nieuwbouw van het justitieel centrum voor somatische zorg zijn betere omstandigheden voor het verlenen van palliatieve zorg al volop in beeld.

Aanbevelingen van de inspectie

  • De inspectie adviseert de Dienst Justitiële Inrichtingen een duidelijke richtlijn te maken over de mogelijkheden tot tijdige strafonderbreking en uitplaatsing. Instellingen zijn nu veel tijd kwijt aan ingewikkelde of onduidelijke/onbekende procedures. 
  • De mogelijkheden tot stervensbegeleiding in penitentiaire inrichtingen zijn minder dan buiten detentie. De inspectie vraagt de mogelijkheden te bekijken voor toegang voor naasten ’s avonds en ’s nachts in de stervensfase van de gedetineerde. In forensisch psychiatrische centra is dat wel mogelijk.
  • De inspectie vraagt de Dienst Justitiële Inrichtingen een vertaalslag te maken van het reguliere kwaliteitskader palliatieve zorg naar de mogelijkheden in detentie. Met een expliciete beoordeling over wat passend en noodzakelijk is.

Publicaties
Palliatieve zorg in gevangenschap zo goed mogelijk


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Palliatieve zorg in gevangenschap zo goed mogelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 04 apr 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!