In het nieuwe strategische publiek-privaat partnerschap (PPP) Kansrijke Start komen kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en de burger samen

Een gezonde en kansrijke start voor alle kinderen die in Nederland worden geboren. Dat is ambitie van het nieuwe strategische publiek-private partnerschap Kansrijke Start. Het initiatief van het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam is recent officieel erkend door de Topsector LSH (Health~Holland).

In het nieuwe strategische publiek-privaat partnerschap (PPP) Kansrijke Start komen kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en de burger samen. Gezamenlijk werken ze toe naar hetzelfde doel: het stimuleren van een kansrijke start voor alle in Nederland geboren kinderen en bevordering van de zelfredzaamheid van (aanstaande) ouders door digitalisering van zorg.

Succes begint bij vroege start
Gynaecoloog en hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan het Erasmus MC Eric Steegers is initiatiefnemer van het PPP, samen met de Hogeschool Rotterdam. Hij is trots dat Kansrijke Start zich voegt bij de Topsectoren, gebieden waarin het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblinken. ‘Heel mooi dat nu ook vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  gezien wordt dat maatschappelijk succes begint bij de vroege start van het leven. De gezondheid van aanstaande ouders en de eerste 1000 dagen van het kind bepalen de gezondheidsverschillen en sociaaleconomische ongelijkheid later in het leven. Preventie in deze vroege levensloop, gericht op een gezonde start, biedt enorme kansen om latere medische en maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.’

Zwangerschapszorg op afstand
Het eerste project van het nieuwe PPP Kansrijke Start draait om digitale medische zwangerschapszorg-op-afstand. De partners gaan onderzoeken of en hoe deze zorg (kosten)effectief is, en meerwaarde heeft voor zwangere vrouwen en hun families, zorgmedewerkers, wetenschappers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars en de capaciteit van de regionale geboortezorg. Prof. dr. Mireille Bekker (UMC Utrecht) en prof. dr. Arie Franx (Erasmus MC) leiden dit zogeheten Kickstarter project, waarvoor 750.000 euro is gereserveerd.

Uit een recente studie van Bekker en Franx bleek al dat telemonitoring van gecompliceerde zwangerschappen even veilig is als ziekenhuisopname. Het scheelt ligdagen en dus kosten.

Schuldhulpverleners
Het PPP Kansrijke Start bouwt voort op het gelijknamige actieprogramma in 285 gemeenten, vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin worden – naar Rotterdams voorbeeld – medische partijen samengebracht met partijen uit het sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan verloskundigen, schuldhulpverleners, jeugdhulp en maatschappelijk werkers. In het PPP komt daar het bedrijfsleven bij.

Steegers: ‘Om onze ambitie te realiseren zijn samenwerkingen op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs, technologie en innovatie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burger essentieel.’

Bron: Erasmus MC / Berit Sinterniklaas


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 06 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!