De SFK telt maandelijks ruim 4 miljoen verstrekkingen van geneesmiddelen die onder het preferentiebeleid vallen

Op veel geneesmiddelen voeren verzekeraars preferentiebeleid, waarbij de verzekeraar per werkzame stof bepaalt welke variant(en) wel en niet worden vergoed. De SFK onderzocht hoe vaak apothekers binnen het preferentiebeleid afwijken van het door de verzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddel en waarom. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De SFK telt maandelijks ruim 4 miljoen verstrekkingen van geneesmiddelen die onder het preferentiebeleid vallen. Verzekeraar Zilveren Kruis is hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze verzekeraar in 2022 naast preferentiebeleid nog ander prijsbeleid voerde. Ook verstrekkingen via een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat apothekers bij de middelenkeuze (mede) afhankelijk zijn van hun GDV-leverancier.

Van de verstrekkingen binnen het preferentiebeleid telde de SFK in 2022 maandelijks gemiddeld 490.000 (12%) verstrekkingen die niet-preferent waren. Hier werd in beginsel dus wel een verstrekking van een preferent middel verwacht. Apothekers kunnen een tweetal redenen voor deze afwijking in hun apotheeksysteem vastleggen: medische noodzaak (MN) of logistieke noodzaak (LN). In de eerste drie maanden van 2023 steeg dit aantal afwijkingen met een derde naar ruim 650.000 (15%) maandelijkse afwijkingen.

Van deze afwijkingen was de vastgelegde reden in 2022 in gemiddeld 62% LN, tegenover 38% MN. Vanaf november 2022 steeg deze verhouding naar méér LN en daarmee minder MN. In januari 2023 was bij 77% van de verstrekkingen waar werd afgeweken een logistieke reden de oorzaak.

Aandeel
Van alle preferente en niet-preferente verstrekkingen samen (totaal preferentiebeleid) was in 2022 gemiddeld per maand 3,7% van de verstrekkingen een afwijking van het preferentiebeleid vanwege MN. In het eerste kwartaal van 2023 lag dit op gemiddeld 3,4%. In absolute zin bleef het gemiddeld aantal om medische redenen afwijkende verstrekkingen stabiel. Daartegenover staat een absolute en relatieve stijging van het aandeel LN: van gemiddeld 6,2% in 2022 naar gemiddeld 9,7% in het eerste kwartaal van 2023. Daarmee zorgen vooral beschikbaarheidsproblemen van preferent aangewezen geneesmiddelen ervoor dat apothekers moeten afwijken van het preferentiebeleid.

Bron: SFK


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SFK
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: 3,4% medisch noodzakelijke afwijking preferentiebeleid
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 14 mei 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!